< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2121 • 1205    TOREN VAN DE VISIOENEN


In december 1311 Nieuwe Galactische Tijdrekening opereert de SOL in de directe omgeving van de galaxie Wassermal. Er was een goede reden om de vlucht naar Wassermal, een ongelooflijke afstand van bijna 700 miljoen lichtjaar, te maken. Atlan en zijn bemanning willen in contact komen met de Pangalactische Statistici om eindelijk meer informatie te krijgen over Thoregon en de Helioten.

De eerste horden konden al worden genomen. Samen met zes bemanningsleden is het Atlan gelukt om toegang te krijgen tot de galaxie Wassermal en aan boord van de Malische jonk beginnen ze aan een reis naar de geheimzinnige planeet Visioen. Vanwege een reeks moorden verloopt de vlucht minder aangenaam dan ze zich hadden voorgesteld, maar dan bereiken ze het spirituele centrum van de galaxie en zien ze eindelijk de toren van de visioenen ...


Oorspronkelijke titel: Turm der Visionen

Auteur: Susan Schwartz

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: H. BrownSamenvatting: de zeven van de SOL – ze willen naar de pangalactische statistici.


Locatie en tijdsruimte: Wassermal – 1311 NGT (4898 na Chr.)


Hoofdpersonen: Trim Marath - De para-defensor krijgt op de planeet Vision een vreemd contact. Atlan - De Arkonide wil informatie van de Pangalactische Statistici. Chaparu-27 - De kleine robot laat de bezoekers de bezienswaardigheden van de planeet zien. Startac Schroeder - De teleporteur doet onderzoek in de kosmologische mediatheken. Icho Tolot - De Haloeter ontpopt zich eens te meer als een redder in tijden van nood.De delegatie van de galactici nadert met de ADSCHA-ZABOROO de planeet Vision. Ze vragen zich af of de Pangalactische Statistici niet een reusachtige zwendel is en eigenlijk wel bestaat. Bij de landing zien ze voor het eerst een toren. Van dit 3 km hoge gebouw gaat een vreemde fascinatie uit die op Trim Marath bijzonder sterk inwerkt. Hij weet na al dat hij daar perse heen moet. Direct na de landing wordt de delegatie door meerdere gidsen opgevangen die natuurlijk allemaal proberen om hun beste service voor de kleinste prijs aan te bieden. De galactici nemen een kleine maar praatzieke robot in dienst, met de naam Chaparu-27, die hen meteen naar een hotel begeleid. Afwijkingen van het reisschema staat de robot niet toe. De galactici hebben dan ook geen keuze dan te wachten op het moment tot ze de toren kunnen bezoeken. Veel kan of wil hun robotgids hen niet vertellen. In het hotel aangekomen wacht de delegatie uit de Melkweg alle denkbare luxe, maar het is hen niet geoorloofd om op eigen initiatief in de stad rond te kijken.

De volgende dag staat Chaparu-27 in de hotellobby op hen te wachten voor een eerste rondleiding. Nu vertelt hij ook dat in de toren, die Trim zo magisch aantrekt, de Pangalactische Statisticus Rik woont en dat er over enkele dagen een zo genaamde kleine conjugatie zal plaatsvinden. Wat dat precies is zegt de robot niet. Zijn programmering is blijkbaar vrij star. Afwijkingen op zijn gidsprogramma zijn niet mogelijk.

Op de straten van de stad ontmoeten ze voor het eerst de Visienten. De oorspronkelijke bewoners van de planeet zijn de schrijvers van de Statistici. Omdat de Statistici hun kennis alleen mentaal kunnen afgeven zijn deze wezens met hun fotografische geheugen essentieel. Zij nemen de kennis op en leggen deze telkens opnieuw vast in de kosmologische mediatheken. Verder zijn er acht steden en acht Statistici. De steden zijn in een cirkel van 1000 km doorsnede aangelegd. Verdere vragen laat de robot niet toe. Zijn programma moet daarvoor worden aangepast.

De volgende dag gaan ze eindelijk naar de toren. Trim Marath is de eerste van de voor de toren verzamelde menigte die het waagt om deze te betreden. Het lijkt wel alsof hij geroepen wordt om binnen te treden. Het binnenste van de toren is hol. Een gedachtenimpuls-gestuurd krachtveld laat hem naar boven zweven. De andere galactici volgen hem. Hoe hoger hij komt dus te groter wordt de weerstand. Het mentale veld van de Statisticus wordt steeds sterker. Allereerst valt Mondra terug. Ze kan niet meer verder opstijgen; dan de ene na de andere. Op het laatst zijn het alleen nog Atlan en Marath die het lukt hoger te komen. Dan moet ook de Arkonide het opgeven en is Trim alleen. Het veld bereikt een pijnlijke sterkte en de mutant merkt hoe zijn weerstand afbrokkelt. Dan wordt het punt bereikt waar ook hij niet verder kan komen, maar hij heeft het gevoel dat het niet ver meer is. Bij de volgende keer, dat weet hij zeker, zal het hem lukken. Ondanks dat het hem niet gelukt is is hij toch verder gekomen dan Atlan, de cellenactiveerderdrager en Ridder van de Diepte. Ergens in hen moet toch iets bijzonders aanwezig zijn.

Het volgende punt dat op het programma van Chaparu-27 staat zijn de mediatheken. Daarin

is een onvoorstelbare hoeveelheid kennis verzamelt die echter ongeordend is. Het wordt de galactici al snel duidelijk dat het puur toeval is om hier iets specifieks te vinden. Atlan besluit om de andere steden ook te bezoeken. Minste de zes waarvan de Statistici in niet al te lange tijd, die in jaren moeten worden gerekend, zullen afdalen om hun kennis af te geven. Alleen Trim wil niet mee. Hij wil nogmaals bij de toren een nieuwe poging doen om de top te bereiken. Als de groep wil vertrekken met de buistrein die de steden verbind valt het ze op dat een Pfauchoon hen achtervolgt. Het is duidelijk dat het om Kuni Maghate gaat die ze op de Malische jonk van een oneervolle dood hebben gered. Maar wat hij wil weten ze niet.

In de toren probeert Trim weer bovenin te komen. Opnieuw wordt de mentale weerstand groter. Maar hij wil desondanks naar boven. Zijn pijn wordt steeds erger maar zijn wil is ditmaal sterker. Dan verschijnt zijn zwarte tweeling.

Ondertussen gaat de zoektocht in de mediatheken steeds beter – alhoewel nog steeds zonder echte resultaten. Mondra vindt de meest verrassende informatie dat er nog Hathor's zijn; dan gaat plotseling het alarm af en een kunstmatige stem beveelt alle wezens die op Vision zijn om zich naar de ruimteschepen te begeven die aan het oppervlak staan te wachten. De planeet wordt geëvacueerd en er is maar weinig tijd. Er heerst een onvoorstelbare chaos en de bezoekers op Vision worden groepsgewijs via trekstralen naar de wachtende pfauchoonse bewakingsschepen verplaatst. Duizenden van deze 120 meter in doorsnede metende discusvormige schepen wachten om alle wezens op te nemen. Een naderende discusreus van 1720 meter doorsnede valt enige bewakingsscheppen aan. Maar de aanvaller wordt snel vernietigd. Het is de galactici niet meteen duidelijk wat hier aan de hand is want alle naderende schepen zijn van pfauchoonse oorsprong. Door deze grote discussen wordt blijkbaar een soort para-wapen gebruikt dat alle wezens handelingsonbekwaam maakt. En Trim en Startac, die naar zijn vriend is geteleporteerd, zijn nog niet terug gekeerd.

In de toren is Trim buiten zichzelf getreden. Hij kijkt plotseling door de ogen van zijn zwarte tweeling en stijgt met hem verder naar boven. De originele Trim blijft verder achter en voor de eerste keer voelt hij het verschrikkelijke agressieve aura van zijn tweeling. Dan ziet hij licht aan het einde van de tunnel. Hij neemt vreemde beelden waar en vermoed dat hij zijn doel nu heeft bereikt; dan materialiseert Startac naast hem. Deze kan in de directe nabijheid van de Statisticus niet overleven. Trim help hem door samen snel naar beneden te zweven waar het veld zwakker is. Op weg naar beneden neemt Trim plotseling een andere mentale druk waar. Het is de door de discusreuzen veroorzaakte straling. Er zijn nog maar vijf minuten over tot dat het laatste schip vertrekt. Dan komt Trim Marath met Startac op sleeptouw aanzetten. De Galactici razen door hun zweefpakken gedragen naar het laatste evacuatieschip dat net voor hen opstijgt. Het mentale veld van de discusschepen wordt steeds sterker en na een poosje zijn alleen nog Tolot en Atlan bij zinnen. Dan duikt een pfauchoonse sloep op die de Galactici aan boord neemt. Aan het stuur zit Kuni Maghate. In een baan om de planeet heeft zich een hele vloot van discusschepen verzameld met een doorsnede van 1720 meter. Het zijn er zo'n 10.000 stuks die de planeet afgrendelen. De evacuatieschepen worden niet gehinderd. Op de vraag waarom ze zijn gered verklaart de Pfauchoon dat er op hun redding een ereschuld staat die hij bij deze nog lang niet heeft ingelost. Ze zijn nu op weg in de sector Kmi, in het Rijk van de Heer van Morgen.

Nauwelijks zijn Atlan en zijn lotgenoten geland op de plaats waar ze naartoe wilden of ze hebben alweer grote moeilijkheden. Blijkbaar is men in de zo vriendelijk lijkende galaxie Wassermal niet zo vreedzaam als het lijkt. Op planeet Vision wordt evacuatie alarm geslagen omdat er een aanval plaats vindt van tienduizenden 1720-meter discusruimteschepen.

Achtergronden van het huidige grote galactische conflict worden beschreven in de volgende Perry Rhodan-aflevering.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende