< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2120 • 1204    MOORDENAAR AAN BOORD


In december 1311 Nieuwe Galactische Tijd opereert de SOL in de directe omgeving van de galaxie Wassermal. De reis over de ongelofelijke afstand van bijna 700 miljoen lichtjaar werd om een goede reden gemaakt. De bemanningsleden, onder het bevel van de Arkonide Atlan, willen in contact komen met de Pangalactische Statistici om zo eindelijk meer inlichtingen over Thoregon en de Helioten te krijgen.

De eerste horden konden al worden genomen. Samen met zes metgezellen heeft Atlan het klaargespeeld de bijzondere LOTERIJ weliswaar niet te winnen, maar toch een passage naar het centrum van de galaxie Wassermal te krijgen. Aan boord van een Malinese jonk beginnen ze aan de reis.

Maar de reis naar het centrum van de galaxie verloopt niet zo eenvoudig als Atlan en zijn begeleiders hadden gehoopt. Er is een moordenaar aan boord ...


Oorspronkelijke titel: Assassine an Bord

Auteur: H.G. Francis

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: H. JongSamenvatting: de jonk ADSCHA-ZABOROO – galactici op een dodenschip.


Locatie en tijdsruimte: Wassermal – 1311 NGT (4898 na Chr.)


Hoofdpersonen: Atlan - Met zes metgezellen gaat hij aan boord van de Malinese jonk. Startac Schroeder - De teleporteur werkt als een snelle interventiemacht. Soshony - De goochelaar van het volk Karan-khen vermaakt de passagiers aan boord. Kuni Maghate - Met hardnekkige vastberadenheid vervolgt de moordenaar zijn doel. Gho-Ra - Voor zijn voortbestaan zet de Ayrfi in op drastische methoden.Verleden: Drie Ayrfi, beambten van de ordedienst van de planeet Yyra, staan voor zijn deur en verzoeken hem om mee te komen om een paar vragen te beantwoorden. Zij beantwoorden echter geen van zijn vragen. Hij vraagt zich af wat ze van hem willen en wat hij eventueel verkeerd kan  hebben gedaan. Ze stoppen hem in een vensterloze ruimte met een wc en een lamp aan het plafond. Hij verliest het gevoel van tijd en vraagt ​​zich koortsachtig af waaraan hij schuldig is geweest. En zelfs als hij het niet weet, begint hij toch om zich schuldig te voelen, want zij zijn immers de politie. Zij zullen toch wel weten wat ze doen.

Heden: op de Malinese jonk ADSCHA-ZABOROO die de galactische delegatie naar de Pangalactische Statistici zal brengen, gaat het er stijlvol aan toe. Het personeel van het schip probeert alle wensen van de passagiers te vervullen. Een bont geheel van volkeren van Wassermal is op het luxe-schip vertegenwoordigd. De galactici wonen de uitvoering van een toneelstuk bij als plotseling een Ayrfi in volledige paniek naar de uitgang vlucht. Wanneer hij door Icho Tolot wordt opgevangen en deze hem naar de reden van zijn opwinding wordt gevraagd, verklaart hij dat hij niet op het schip wil blijven omdat zich een huurmoordenaar aan boord bevindt. De galactici kunnen daar niet veel mee beginnen want zij weten niets over de interne situatie van de galaxie Wassermal. Daarna wordt iedereen door een buitenaardse afgeleid. Het is een magiër die de aanwezige kinderen met allerlei indrukwekkende effecten vermaakt.

In hun cabine aangekomen moeten Atlan en de anderen eerst allerlei afluister- en observatiesystemen deactiveren. De Arkonide besluit om later de officier naar de reden van de observatie te vragen. Hij staat op het punt om in slaap te vallen als een explosie de wand van de buurcabine uiteenrukt. Alleen zijn beschermingsapparatuur verhindert dat hij gewond raakt.

Verleden: eindelijk komt er iemand. Een Ayrfi met een wapen in de aanslag beveelt hem om  mee te komen. Hij was meerdere dagen alleen - hoe veel - dat weet hij niet. De bewaker praat niet met hem en voert hem door een vlechtwerk van gangen en trappen. Hij wordt in een kamer met meerdere functionarissen gebracht. Als de deur achter hem sluit, wordt hem gevraagd waarom hij hier is. Hij is verward. Hij weet het niet. De functionaris zet hem verder onder druk. Het spel gaat door als één van de Ayrfi zijn kant kiest. Hij is verheugd dat iemand vriendelijk tegen hem is en is bereid alles te doen om dat te behouden. Maar hij weet noch steeds niet waarom hij hier is. Desondanks geloven de anderen hem niet. Hij is vertwijfeld. Hij krijgt een nummer "888". Nu is hij geen persoon meer met een naam en een verleden. Hij is alleen nog maar een nummer. Hij heeft geen naam - hij is een niets. Langzamerhand berust hij erin. Hij is nummer 888 en zal wel schuldig zijn want de staat is altijd correct.

Heden: Atlan stelt, nog voor de eerste bemanningsleden komen opdagen, eerst een eigen onderzoek in. Hij vindt de overblijfselen van een Ayrfi, maar het is nog niet duidelijk of het om een ongeval of om een aanslag gaat. Verder onderzoek wordt echter vriendelijk doch doordringend verhinderd door de stewards. Hij krijgt een andere, nog luxueuzere cabine toebedeeld. De speurder en teleporteur Startac Schroeder had alleen een mentale doodskreet kunnen waarnemen. Nadat de observatie-apparatuur van de nieuwe cabine is gedeactiveerd en dat bij Kichi Ihatha opheldering is geëist over de feiten, vraagt Atlan aan ze of de observatie-apparatuur, die schijnbaar dient om de wensen van de gasten nog sneller te vervullen, ook voor de oplossing van de explosie kan worden aangewend. Hij wordt terecht gewezen en er wordt hem medegedeeld dat het een probleem voor de scheepsleiding is en niet voor de gasten. Gedurende de volgende twee dagen gebeurd er verder niets behalve dat de galactici de constante verzorging aan boord op de zenuwen begint te werken. Dan neemt Startac weer een mentale doodskreet waar.

Verleden: ze vernederen en kwellen hem. Ze breken hem. Hij vergeet zijn verleden en zijn naam. Hij is alleen nog maar 888.

Heden: Atlan en Startac teleporteren naar de plaats waar de laatste doodsimpuls werd opgevangen maar treffen echter de moordenaar niet meer aan. Het slachtoffer is weer en Ayrfi die geen tijd had om zich te verweren. Het ziet er uit als een executie. Weer lijkt het net alsof ook deze moord de bemanning van het schip verder niet interesseert. Slechts enkele dingen komen de galactici te weten: de slachtoffers zijn allemaal artiesten. Verdere pogingen zijn niet succesvol, ook omdat de scheepsleiding  inmenging van buitenaf niet op prijs stelt.

Verleden: hij begint zijn folteraars te haten. Ze vragen hem allang niet meer naar zijn overtreding. Maar dat ze begrip hebben voor zijn haat. Ze zeggen hem dat het hun spijt en dat ze alleen maar bevelen opvolgen wanneer ze hem folteren. Ze sturen zijn gedachten langzamerhand in de voor hen gewenste richting. Ze sturen zijn haat. Hij leert te vechten en met wapens om te gaan. Hij wordt veranderd in een perfect moordwerktuig.

Heden: Kuni Maghate, de huurmoordenaar uit het volk van de Pfauchonen is tevreden. Hij bereidt zich op zijn derde aanslag voor. Zijn opdrachtgever heeft hem gedetailleerde informatie bezorgd over zijn slachtoffer. Hij dood de derde artiest en wist alle sporen. Dan heeft hij het gevoel dat hij wordt gadegeslagen en keert via een ingewikkelde omweg in zijn kwartier terug.

Startac ontvangt de derde doodsimpuls. Hij, Atlan en Trim Marath willen naar de plaats van het delict, als ze een boodschap vinden dat ze zich niet met zaken te bemoeien die hen niet aangaan – waarschijnlijk een boodschap van de dader. De overige Ayrfi-artiesten komen bij elkaar in de machinekamer van het schip. Ze zijn meer dan verontrust. Ze nemen het besluit om nu bij elkaar te blijven.

De volgende drie dagen gebeurd er verder niets. In Trim's cabine kunnen geen bewijzen op moedwillig binnendringen worden gevonden. Na middernacht van de derde dag ontvangt Startac weer een doodsimpuls. Als hij samen met Atlan en Icho Tolot na de daad materialiseert, vangen ze de Pfauchoon met een paralysatorschot. Hij wordt aan de scheepsleiding van de Malinese jonk overgedragen. Ze willen uiteindelijk ook de kapitein van de jonk spreken maar deze negeert de aanvragen van de galactici volkomen. 's Avonds wordt verrassend opnieuw een doodskreet waargenomen. Startac teleporteert alleen naar de plaats van het delict en ziet een Pfauchoon die zojuist weer een Ayrfi heeft gedood. Aan de hand van zijn mentale patroon gaat het om dezelfde Pfauchoon. De kapitein moet hem zeker opnieuw hebben vrijgelaten. Voor de galactici is deze procedure tegen een huurmoordenaar echter zeer moeilijk te begrijpen. Atlan staat er op om ten slotte de kapitein te spreken en zelfs desnoods naar hem te teleporteren. In het woonverblijf van de Grauwe Marliter aangekomen, verklaart de kapitein de verraste galactici dat de Pfauchoon een licentie heeft en in opdracht van een Prinsenkrijger handelt om een bepaald aantal Ayrfi's te liquideren die klaarblijkelijk misdaden hebben begaan. De kapitein kent helaas niet alle details en weet blijkbaar niets van de moordenaar. Nochtans bestaat er geen gevaar voor anderen en de scheepsleiding zal zich niet in de belangen van de Pfauchoon inmengen.

Ze verwijten hem nalatig te zijn. Hij zou het leven van de Ayrfi moeten beschermen. Er schijnt voor hen nog maar één mogelijkheid over te blijven. Een vertwijfelt plan wordt uitgevoerd.

Als de moordenaar, door spionage-apparatuur van de galactici gade geslagen, zijn cabine verlaat, gaan Icho Tolot en Startac de cabine uitpluizen. De Haloeter maakt eerst enkele dodelijke valstrikken onschadelijk die de Pfauchoon in zijn cabine heeft geïnstalleerd. Ze kunnen de toegangscode kraken van een soort opname- en weergave-apparaat en vinden daarin de data van zijn slachtoffers en bewijs voor de moorden. Dit apparaat behoort zeker tot de uitrusting die de huurmoordenaar van zijn opdrachtgevers heeft gekregen.

Ondertussen discussieert Atlan noch steeds met de kapitein van de Malinese jonk. Hij weigert nog steeds standvastig om zich te bemoeien met de aangelegenheden van de Pfauchoonse huurmoordenaar, als er alarm wordt gegeven. Gho-Ra, de laatste overgebleven Ayrfi heeft zich in de machinekamer verschanst en dreigt om het schip door een reactoroverbelasting de lucht in te blazen. Soshony, de magiër, is bij hen. Hij is degene die voorheen door hen werd gevangen, gefolterd en gehersenspoeld. Hij zal nu zijn leven voor hen opofferen. Met één druk van zijn verborgen derde hand kan hij de explosie starten die de ADSCHA-ZABOROO zal vernietigen. De Pfauchoon verschijnt en ziet geen andere weg om zijn opdracht met eer te vervullen dan door een explosie te riskeren. Icho Tolot houdt hem echter tegen. Startac kan het energiescherm passeren verborgen achter een deflectorscherm en zo Soshony uitschakelen. Voordat de Ayrfi op de veranderde situatie kan reageren en toch nog de explosie kan veroorzaken, heeft ook de Pfauchoon het energiescherm overwonnen en hem al gedood. Als Kuni Maghate daarna met zijn opname-apparaat de dood van het laatste slachtoffer documenteert en de schakelaar ter afsluiting van de hele zaak van het apparaat indrukt, explodeert deze in zijn handen. De Pfauchoon wordt echter niet, zoals wel gewenst door zijn opdrachtgevers, gedood maar alleen verwond. Icho Tolot had bij zijn onderzoek naar het apparaat de eigenlijke springlading verwijdert en alleen de ontsteker actief gelaten. Kuni Maghate kan het eerst niet geloven dat hij is verraden. Pas als Icho de springstof te voorschijn haalt en onder een energiescherm tot ontploffing brengt, gelooft hij het. Korte tijd later valt de Malinese jonk in het stelsel van de gele zon Horani-Hamee uit de hyperruimte.

Atlan en zijn metgezellen hebben hun doel bereikt: de planeet Vision, die er vanuit het heelal uitziet als een tweede Aarde. Hier willen ze eindelijk direct contact met de Pangalactische Statistici maken, om van hen de gewenste inlichtingen te krijgen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende