< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2116 • 1152    STORMAANVAL OP DE ASTEROÏDE


Het is een eigenaardig imperium, waarmee Perry Rhodan met de bemanning van de LEIF ERIKSSON in de herfst van het jaar 1311 NGT is gestoten: het Rijk Tradom strekt zich kennelijk uit over enkele galaxies, ligt op een afstand van bijna 400 miljoen lichtjaar van de Melkweg en wordt door een militaire macht beheerst, die nu ook naar het sterreneiland van de mensheid grijpt.

Door het mysterieuze sterrenvenster kwam Trah Rogue, een zogenaamde Conquestor van het Rijk, naar de Melkweg. Het op een aap lijkende wezen stelt de Terranen een ultimatum en eist dat de Liga van Vrije Terranen zich bij het Rijk Tradom aansluit. Perry Rhodan weigert en er ontstond een conflict. Hierbij kon het ruimteschip van de Conquestor worden vernietigd maar Trah Rogue lukte het om te vluchten.

Ondertussen konden twee ruimteschepen uit de Melkweg door het sterrenvenster in Tradom komen: de LEIF ERIKSSON onder het bevel van Perry Rhodan en de KARRIBO onder het bevel van de Arkoonse Ascari da Vivo. Terwijl de Galaxers in de bolvormige sterrenhoop Virginox heel ver weg van de belangrijke planeten van het Rijk Tradom - een geheime basis opzetten, zwermen kleinere eenheden uit om de galaxie in kaart te brengen. Tijdens een van die missies werden de schijnbaar dode muisbever Gucky en de twee Katsugo-robots opgepakt door de machthebbers van Tradom. Om ze te bevrijden, starten de Terranen een actie op: de stormaanval op de asteroïde ...


Oorspronkelijke titel: Sturm auf den Irrläufer

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Kees van ToornSamenvatting: wedloop om Gucky – voor de Siganezen slaat het laatste uur.


Locatie en tijdsruimte: Tradom – 1311 NGT (4898 na Chr.)


Hoofdpersonen: Reca Baretus - De Ertrusin leidt de aanval op de ontsnapten. Perry Rhodan - De Terraan wil dringend meer informatie. Alexander Woodi - De USO-agent vecht voor het leven van zijn kameraden. Caar Vassquo - De USO-specialist poogt te ontsnappen uit de val. Tynka Mintcoo - De Siganese onderneemt een gewaagde operatie.Het bericht dat men op de LEIF ERIKSSON van der PHOENIX ontvangt, luidt: "We hebben ernstige problemen!" De LEIF ERIKSSON vliegt in de richting van Pombar. Daar aangekomen vindt men echter geen spoor van de PHOENIX. Slechts een signaal van een radioboei kan worden opgevangen. Deze zendt een verslag naar de LEIF ERIKSSON en daarmee ook de schokkende beelden wanneer het mes van een creatuur Gucky's borst doorboord. Rhodan wordt lijkbleek en verlangt een gedetailleerde analyse van de beelden en de achtervolging van de PHOENIX, om zijn schip naar de plek te laten vliegen waar de USO-Katsugo's TOMCAT en SHECAT en het lichaam van Gucky naar toe zijn gebracht.

Binnenin TOMCAT zijn de Siganezen bezig om de schade vast te stellen. Één van de messen heeft net voor de zetel van de vuurleidingsconsole de wand doorboord en hangt trillend slechts millimeters verwijderd van Alexander Woodi's hoofd. Het lijkt er op dat het mes een eigen leven bezit en er vanuit zichzelf op uit is om de Siganezen te doorboren. Slechts langzaam wordt het trillen minder, al naar gelang het mes zijn psionische lading verliest. De Katsugo wordt verplaatst, terwijl de Siganezen zich beginnen te oriënteren. Alle ingeslotenen hopen dat ze niet opgemerkt worden en beginnen voorzichtig met de reparaties.

Op de LEIF ERIKSSON speculeert men intussen over de herkomst van deze vreemde wezens en hun verrassende verschijning op Pombar. Het schip van de creaturen vliegt naar een asteroïden van 20 km doorsnede, verborgen in een meteoroïdezwerm. Vanuit de LEIF ERIKSSON worden spionagesondes uitgesluisd en een  aanvalstactiek voorbereid. De zero-dromer Benjameen da Jacinta probeert met zijn vaardigheid in het station van de vreemdelingen door te dringen om informatie te verzamelen, maar hij blijft in gebreke door een ondoordringbaar psionisch veld dat de asteroïde omgeeft.

Gedurende de vlucht naar de asteroïde kunnen de Siganezen in de Katsugo's met de reparaties beginnen. Blijkbaar denkt men dat de machines dusdanig zijn beschadigd dat ze geen enkele bedreiging meer vormen. Zo kunnen de meeste systemen van TOMCAT weer in werking worden gezet. Binnenin de machine hoopt men dat de bemanning van SHECAT eveneens succesvol is want men kan nog steeds geen contact maken om eventuele sensors niets over de activiteiten binnenin de robot in kennis te stellen. Dan wordt Gucky ontdekt. Hij is niet dood. Het mes heeft hem wel verlamt zodat hij niet leeg gebloed is.

Plotseling schokt het station. De sensors meten energieontladingen van Terraanse wapens. Dit is het juiste moment om te handelen. SHECAT zet Gucky in zijn transportruimte, terwijl TOMCAT de bewakers onder vuur neemt. Al snel is men op weg naar de oppervlakte. Vanuit de LEIF ERIKSSON en de uitgesluisde kruisers worden landingstroepen ingezet, die ook goed vooruitgang boeken. Doch de tegenstand is nog niet gebroken. Vreemd genoeg kunnen de Katsugo's de weg naar het oppervlak niet precies vinden. De tastgegevens zijn tegenstrijdig. Dan duiken de messenwerpers weer op en beide robots moeten op de vlucht slaan. De landingstroepen gaat het ook niet beter af. Ze worden omsingeld, afgezonderd en slaan op de vlucht. Waar de creaturen opduiken, keert het tij tegen de Terranen.

In SHECAT gaat het met Gucky steeds slechter. De wond begint steeds meer te bloeden nadat het mes was verwijderd en de Siganese bemanning is er niet voor uitgerust om de noodzakelijke medische hulp te bieden. Daarom besluit de Siganeese Tynka Mintcoo tot een risicovolle actie. Ze dringt de gapende borstwond van Gucky binnen en dicht de doorgesneden bloedvaten met een zwakke thermostraal. Helaas kan de bloeding zo niet worden gestopt maar wel drastisch worden verminderd. Maar de uiteindelijke is tijd nog steeds schaars.

Opnieuw worden de Katsugo's door de creaturen in het nauw gedreven. Op het laatste moment bedenkt de vuurleidingsofficier van de TOMCAT om de creaturen onder vuur te nemen met gravitatie-puntbeschietingen. Deze met hyperenergie gevulde bommen kunnen de creaturen vernietigen. Met deze kennis kan de slag om de asteroïde al snel ten gunste van de Terranen worden beslist. Echter veel tijd hebben de veroveraars ook niet omdat de zelfvernietiging van de asteroïde al in gang is gezet. De landingstroepen worden teruggetrokken en ook de Katsugo's met hun kostbare vracht worden gered. Gucky wordt in een medostation behandelt en als Rhodan het blije nieuws krijgt te horen dat hij het zal overleven, bestaat de asteroïde al niet meer. Maar het is twijfelachtig of Gucky na deze gebeurtenis nog steeds de oude zal zijn. De operatie op het station heeft ook nog iets anders opgeleverd: een container met micro-machines en bijbehorende besturingseenheid, die op Terra na het bezoek van de Conquestor voor problemen heeft gezorgd (PR 2001), evenals een rugzak van de messenwerpers gevuld met hun messen.

Tijdens één van de missies werden de schijnbaar dode muisbever Gucky en de twee Katsugo-robots opgepakt door de machthebbers van Tradom. Om ze te bevrijden, starten de Terranen een actie op. De kleine Siganezen aan boord van de USO-Katsugo's vechten voor hun leven en redden ternauwernood Gucky.

Na het gevecht om de eenzame asteroïde weten de Terranen aan boord van de LEIF ERIKSSON iets meer over de geheimzinnige wezens, die men tot nu toe door het gebrek aan een ander begrip de 'messenwerpers' heeft genoemd. Ze schijnen in de machtsverhoudingen van de galaxie Tradom een bijzondere rol te spelen en dat moet dringend nader worden onderzocht.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende