< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2115 • 1151    ANGUELA'S OOG


Het is een merkwaardig imperium, waarop Perry Rhodan met de bemanning van de LEIF ERIKSSON in de herfst van 1311 Nieuwe Galactische Tijdrekening gestoten is: het Rijk Tradom strekt zich kennelijk uit over enkele galaxies, is bijna 400 miljoen lichtjaar van de Melkweg verwijderd en wordt geregeerd door een militaire macht, die al naar de galaxie van de mensheid grijpt.

Door het mysterieuze Sterrenvenster kwam Trah Rogue, een zogenaamde Conquestor, de Melkweg binnen. Het aapachtige wezen stelde de Liga van Vrije Terranen het ultimatum zich bij het rijk Tradom aan te sluiten. Perry Rhodan weigerde en het kwam tot een conflict. In het verloop daarvan kon het ruimteschip van de Conquestor worden vernietigd - Trah Rogue slaagde er echter in te vluchten.

Intussen stootten ruimteschepen uit de Melkweg door het Sterrenvenster door naar Tradom: de LEIF ERIKSSON onder commando van Rhodan en de KARRIBO onder het bevel van de Arkoonse Ascari da Vivo. Terwijl de Galaxers in de onbeduidende bolsterrenhoop Virginox een geheime basis oprichten, zwermen sloepen uit om de galaxie te verkennen.

Na enige tijd vertrekt de KARRIBO op een speciale missie. Doel is in dit geval de gloedzone tussen de galaxie Tradom en het naburige sterreneiland. Hier verbergt zich waarschijnlijk Anguela's Oog ...


Oorspronkelijke titel: Anguelas Auge

Auteur: Rainer Castor

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): Aglamad MARZOM - Ruimtejacht van de conquestor Trah Rogue door Gregor Paulmann

Nederlandse vertaling: Scriptura/S. J. SinnemaSamenvatting: met de KARRIBO op verkenning – Ascari da Vivo treft een vreemd station aan.


Locatie en tijdsruimte: KARRIBO, Tradom – 1311 NGT (4898 na Chr.)


Hoofdpersonen: Reginald Bull - De Residentie-minister voor de Liga verdediging volhardt met zijn vloot bij het Sterrenvenster. Ascari da Vivo - De Mascantin leidt een expeditie naar een afgelegen gebied van de galaxie Tradom. Trerok - De Zaliter beziet de situatie aan boord van de KARRIBO vanuit zijn standpunt. Roxo Quatron - De Jankaron begeeft zich in totaal onbekend terrein. Kal da Quertamagin - De wetenschapper is de tegenpool van de Mascantin.Na enige tijd vertrekt de KARRIBO op een speciale missie. Doel is in dit geval de gloedzone tussen de galaxie Tradom en het naburige sterreneiland Terelanya. Ze worden achtervolgd door zesendertig dubbelrompschepen, hier AGLAZAR-slagschepen genoemd, tot in het Oog en stoten op een Eltaans schijffort. Het vermoeden is dat de Eltanen zich binnen in het Oog hebben verstopt, achter een wal van schijfforten. Voor de KARRIBO was het onmogelijk dieper naar de gloedzone door te stoten, en helemaal niet naar de kern met de verder slechts vermoede, maar niet bewezen PULS. Daar bevindt zich wellicht het centrum van de negatieve Thoregon.


In de Melkweg zoekt men noch steeds koortsachtig naar een verdediging tegen de catamarans van het Rijk Tradom. Naast de 50.000 Arkonidische schepen komen er bovendien nog 100.000 Posbi's en 10.000 LFT-ruimteschepen bij. Aktakul, de hoofdwetenschapper van het Kristalimperium en de Terraanse wetenschappers werken nauw samen. De bestaande wapensystemen van de Melkweg kunnen nauwelijks weerstand bieden tegen de catamarans. Samen overleggen ze over de beschikbare mogelijkheden. Lichtsnelle wapens zijn eenvoudigweg nutteloos bij een strijd met afstanden van meer dan 18 miljoen kilometer en transformkanonnen zijn vanwege het reflectorveld zo goed als onbruikbaar. Alleen sneller dan licht wapens zoals de constant-naaldpunt-kanonnen, sneller dan licht uitgestraalde gravitatiebommen, intervalkanonnen en tot op zekere hoogte ook ruimtetorpedo's en kruisraketten lijken geschikt te zijn.

Vier ruimteschepen, uit het gebied van de LFT verplaatste vlooteskaders, van de WACHTER-klasse, bouwen voor het Sterrenvenster een Aagenfelt-barrière op.

In deze roman wordt naast het hoofdthema ook een terugblik gegeven op het leven en de loopbaan van Ascari da Vivo.

De CoJito-planetenjager wordt met de Jankarons verplaatst naar de KARRIBO. Roxo Quatron en zijn vrienden zijn zeer geïnteresseerd in de Arkoniden en hun schip en de plaatsvervangend chef-wetenschapper, genaamd Trerok, vinden ze meteen sympathiek. De Jankarons laten Ascari de planetenjager zien. Wanneer ze bij hun rondleiding vragen hebben, wenden ze zich elke keer met hun vragen tot Trerok. Daarbij passeren ze telkens de eigenlijke chef-wetenschapper Kal da Quertamagin. Een zeer invloedrijke en evenzo arrogante aristocraat wiens haat tegen Ascari da Vivo steeds meer groeit. Voor hem staat zonder enige twijfel vast dat zij door Bostich bevooroordeeld wordt alleen omdat zij zekere gunsten voor hem verricht.

Bij een testvlucht blijkt dat de CoJito-planetenjager schijnbaar moeiteloos het, door de Arkoniden hoogontwikkelde, Skorgon-verhullingsveld ongedaan kan maken.

De KARRIBO vertrekt en nadert enige tijd later de halo van de galaxie genaamd Anguela's Oog. De astronomen van de LEIF ERIKSSON en de KARRIBO vermoeden dat zich daar, in deze energetisch zeer actieve, 5000 lichtjaar metende, centrumzone van de PULS, de Thoregon van Tradom bevindt. De hyperenergetische chaos overstijgt de sterkst bekende hyperstorm met enkele ordes van grootte. De KARRIBO kan hoogstens 0,436 lichtjaar deze hel binnendringen. Tijdens het vliegen om de PULS heen wordt een 1,2 lichtjaar metend energetisch object ontdekt. Dit Oog-B genoemde fenomeen dankt zijn ontstaan net als de PULS die een materiebrug is tussen Tradom en Terelanya, maar voor een eigen PULS veel te klein is. Een 5,5-keer per minuut uitgezonden optisch herkenbare straalstroom bereikt precies het centrum van de PULS. Veel meer data kan de bemanning van de KARRIBO niet verzamelen. Ascari wil echter niet zonder resultaten terug keren naar Rhodan.

Bij de 17e mislukte doorbraak in de PULS wordt de KARRIBO door AGLAZAREN ontdekt. Ze proberen het schip in te sluiten. De KARRIBO kan niet verder vooruit en ook niet terug omdat ze door de AGLAZAREN worden opgewacht. De situatie lijkt uitzichtloos. Als een gekunstelde paratronversterking gegenereerd wordt, om het afweerscherm te ontlasten, kan de KARRIBO een microtransitie uitvoeren. Daarbij wordt een energetisch rustige zone ontdekt. Onder vuur van de AGLAZAREN, die de KARRIBO alleen met de hulp van de Anti's kan weerstaan omdat die met hun parakrachten de afweerschermen versterken, vliegt ze deze rustige zone binnen. Daarbinnen wordt een schijfvormigstation ontdekt, 19 kilometer in diameter groot, dat tot ieders verrassing niet het vuur opent op de KARRIBO maar op de catamarans. De catamarans trekken zich terug nadat de helft van hen is vernietigd. De KARRIBO kan echter ook niet weg. Het schijfstation valt ze niet aan maar geeft ze met een waarschuwingsschot te verstaan dat ze hun positie niet mogen verlaten. De Jankarons bieden aan om met de CoJito-planetenjager naar het station te vliegen en met hun paradim-pantserbreker aan te vallen. Maar direct na de start van de jager ontvangt de bemanning een bericht van het station: 'de heren zijn gegroet. Een landingsdek is voorbereid'. Hierop kan de KARRIBO ook landen. Blijkbaar is de CoJito-planetenjager van de Eltanen gerechtigd om het station te betreden en de catamarans van het Rijk Tradom echter niet. Die hevige schade, die in de strijd tegen de catamarans was opgelopen, wordt hier over enige tijd gerepareerd.

Terwijl de reparatie vordert wil Ascari op het station rondkijken. De coco-interpretator vermoedt dat dit station niet de enige is en dat ze een rol spelen in de energetische regulatie van de PULS, vergelijkbaar met de Guan a Var in de Ketel van DaGlausch. De kans om andere toevallig tegen te komen is gewoonweg zeer klein. Alleen Kal da Quertamagin gelooft er weer niets van en doet geen enkele moeite om dat te verbergen. Zijn commentaar is "onzin". Ook aan Ascari is te zien dat ze Kal's gedrag niet lang zal accepteren. In het centrum van het station aangekomen vindt het verkenningscommando een enorme hal, 8000 meter in diameter metend, met in het centrum een Eltaniet bol van 812 meter in diameter, omgeven door een zeepbel-achtig afweerscherm. Als ze de omringende balustrade naderen wordt er een energetische brug naar de centrale bol opgebouwd. In het binnenste bevindt zich een holografische afbeelding van de PULS met aan de rand honderdduizenden verlichte zwevende stippen. Het station waarin ze zich bevinden is blauw gemarkeerd. Het lijkt alsof de stations de PULS naar buiten toe afgrendelen. De kwestie wordt door de overeenkomst tussen deze forten en de schijfstations voor de oprichting van het Sterrenvenster steeds raadselachtiger.

Kal da Quertamagin wil per se toegang tot de computersystemen van het station. Daarbij wil hij de wanden met behulp van een impulsstraler doorboren. Ascari verbiedt het omdat ze hun status als gasten op dit station niet in gevaar wil brengen. Het komt tot een directe confrontatie met Kali. Hij verzet zich tegen het bevel en vecht haar algemene bekwaamheid als Mascantin aan. Als hij aanstalten maakt om met zijn wapen op het inwendige van het station te schieten, wordt hij door een energiestaal van het veiligheidssysteem van het stations en door een schot uit Ascari's Strega getroffen en gedesintegreerd. Trerok wordt ter plaatse nog tot chef-wetenschapper van de KARRIBO benoemd. Twee dagen later is de KARRIBO weer in gevechtsklare toestand gebracht en verlaat het station. De buiten het vuurbereik van het PULS-fort op de loer liggende catamarans kunnen worden ontweken.

In de Melkweg stuurt Bostich ondertussen verdere versterkingen naar het Sterrenvenster. De helft van de gezamenlijke imperiale vloot word daarheen gebracht en nog eens 250.000 slagschepen inclusief de Troonvloot ARK'IMPERION komen bij het Sterrenvenster aan.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende