< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2114 • 1150    MOGTANS GEDICHT


Het is een merkwaardig imperium, waarop Perry Rhodan met de bemanning van de LEIF ERIKSSON in de herfst van het jaar 1311 Nieuwe Galactische Tijd, is gestoten: Het Tradom Rijk strekt zich uit over verscheidene galaxies, bevindt zich op bijna 400 miljoen lichtjaar van de Melkweg en wordt door een grote militaire macht bezet, die het inmiddels ook op de galaxie van de mensheid heeft voorzien.

Trah Rogue, een conquestor van het rijk, arriveerde via het sterrenraam in de Melkweg. Hij stelde de Liga van Vrije Terranen het ultimatum ook tot het Tradom Rijk toe te treden. Perry Rhodan weigerde dit en dat mondde uit in een conflict. In het verloop daarvan kon het ruimteschip van de conquestor worden vernietigd - het lukte Trah Rogue echter om te vluchten.

Intussen stootten er twee schepen uit de Melkweg via het sterrenraam naar Tradom door: de LEIF ERIKSSON onder Rhodans commando en de KARRIBO onder het bevel van Ascari da Vivo. Terwijl de Galaxers in de bolsterrenhoop - ver van de belangrijkste planeten bij het Tradom Rijk vandaan - een geheime basis oprichten, zwermen er sloepen uit om de galaxie te verkennen.

Op de Pombar-wereld komen de muisbever Gucky en de twee Katsugo-robots met hun Siganese bemanningen in actie. Pombar is in vele opzichten een wereld binnen het spanningsveld - de aandacht daarop vestigt onder andere Mogtan's gedicht ...


Oorspronkelijke titel: Mogtans Gedicht

Auteur: H.G. Francis

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: H. JongSamenvatting: de profetieën van de Futar's – ze leiden tot een besluit op Pombar.


Locatie en tijdsruimte: Pombar – 1311 NGT (4898 na Chr.)


Hoofdpersonen: Gucky - De muisbever begeeft zich op een gevaarlijke verkenningsmissie. Ikanema Two - De Landsheer van Pombar wordt gevangen gehouden in zijn eigen citadel. Mogtan - De Futar is tevens de zielenspiegel van de Landsheer. Le Karanu - De Di'Valenter worstelt met ongewone problemen. Grent Skryra - De Kymatiker spreekt vreemde voorspellingen uit. Alexander Woodi - De Siganese agent is een museumdief geworden.De Futar Mogtan, die ook de zielspiegel is van de Landheer van Pombar Ikanema Two, meldt hem – de Valenter-commandant Le Karanu die argwaan had over geïnstalleerde bewakingsapparatuur is er ook getuige van – over een recent visioen. Er zullen buitenaards wezens naar Pombar komen, die hun voor de gek houden en iets verbazingwekkend over ze te weten komen. En aan het einde zal de strijdlustigste van hen het leven verliezen omdat dan de verschrikkelijken zullen opduiken en niets of niemand hen zal tegen kunnen houden.

Ondertussen heeft ook iemand op de PHOENIX een probleem met de aanstaande missie op Pombar. De cybermaticus Grent Skryra probeert de commandanten van de PHOENIX, Rudo K'Renzer, ervan te overtuigen om Gucky niet naar Pombar te sturen. Hij heeft met zijn cybermatische theorieën patronen herkent die voor Gucky gevaarlijk of zelfs dodelijk kunnen zijn, en deze patronen zijn op Pombar bijzonder sterk. Hij is behoedzaam met Gucky maar Rudo kan niet overtuigt worden. Hij wil tastbare bewijzen en geen geen verhalen horen gebaseerd op absurde theorieën. Ook Gucky deelt Grend's zorgen niet. Samen met TOMCAT en SHECAT doet hij mee aan de actie. Ze kunnen zich aan boord van een landent vrachtschip verstoppen en de controles omzeilen doormiddel van teleportatie. Daarbij merkt Gucky verbaast op dat zijn para-vaardigheden op de een of andere manier worden beïnvloed. Hij maakt zich daar echter geen grote zorgen om.

Op Pombar aangekomen probeert Gucky telepathisch te zoeken naar aanwijzingen over de Eltanen en in het algemeen naar alles over het Puinimperium, maar kan echter achteraf geen succes boeken. Niemand schijnt er iets over te weten. Maar hij ontdekt toch nog iets anders: een replica van een menselijke schedel. Het origineel moet zich in het museum van de hoofdstad bevinden waar de landsheer Ikanema Two overblijfselen tentoonstelt uit alle delen van Tradom. Gucky besluit om het origineel te pakken te krijgen om zekerheid te krijgen of het werkelijk om de schedel van een mens gaat.

Ondertussen deelt de Valenter Le Karanu aan Ikanema Two mede dat hij en zijn familie morgen naar Sivkadam worden gebracht, de beruchte martelwereld van het Rijk, en dat ondanks de belachelijke voorspellingen van zijn Futar er niemand komt om hem te redden.

Met Gucky's hulp halen de galactici 's nachts de schedel uit het museum en stellen daarbij vast dat er ook een compleet menselijk skelet ligt, blijkbaar van een Terraan. Voor meer details kan alleen een genetische test meer uitkomst bieden. Helaas gaat bij de eerste poging een alarm af en besluit hij terug te keren naar de schuilplaats. Enige tijd later teleporteert hij met twee  Siganezen in de bescherming van hun deflectorschermen weer terug naar het museum. De bewakers zijn intussen weer verdwenen. Het lukt Gucky en de Siganezen om de schedel te stelen maar toch werd de beweging van de niet onzichtbare schedel door de automatische camera's van het museum waargenomen. De commandant Le Karanu is door de onverklaarbare gebeurtenissen zo onzeker dat hij besluit om versterking in te schakelen. Hij roept de creaturen van Quintatha te hulp. Hij is er nu niet meer van overtuigd dat deze actie iets met de landsheer te maken heeft, maar is de mening toe gedaan dat er vreemdelingen op Pombar zijn.

De Siganezen en Gucky denken dat de landsheer Ikanema meer moet weten over het skelet dat hij heeft gevonden. Ze willen hem bevrijden om hem te kunnen ondervragen. De actie lukt en Ikanema wordt door Gucky naar hun schuilplaats gebracht. Maar ze hebben er niet aan gedacht om ook zijn zielenspiegel mee te nemen. Dat is een probleem omdat de Pombardieren door hun zielenspiegels hun geestelijk evenwicht in stand houden. Ook Gucky heeft problemen: zijn para-vaardigheden worden steeds meer verstoort en hij begint ook steeds meer aandacht te schenken aan de waarschuwingen van Grent Skyra Glauben. Desondanks wil hij de zielenspiegel van de landsheer, de Futar, ook naar de citadel brengen. Samen met SHECAT teleporteren ze erheen.

De achtergebleven Ikanema geeft de Siganezen in TOMCAT geen hoop. Hij gelooft dat de voorspellingen uitkomen zoals het is aangekondigd. De muisbever wil niet opgeven en de Siganezen kunnen het niet bevatten en worden steeds onrustiger hoe langer de signalen van de anderen uitblijven.

Gucky en SHECAT duiken in het museum op. De Ilt wil eerst de rest van het skelet bergen voor hij verder gaat. Maar dan duiken er onverwachts vreemde verschrikkelijk wezens op. Ze bewegen zich sneller dan de ogen kunnen volgen. De wapens van de USO-Katsugos zijn vrijwel nutteloos tegen ze. Gucky waant zich veilig in zijn SERUN en de SHECATS ook met hun opgebouwde paratronschermen. Maar nu blijkt dat men de vreemde creaturen heeft onderschat wanneer één van hen een mes uit zijn gordel trekt en met ongelooflijke snelheid naar de muisbever slingert. Het mes dringt zijn paratronscherm binnen met een groene gloed die het scherm laat instorten. Het direct daarop volgende mes dringt diep door in de borst van de muisbever die meteen bloedend neervalt. Ook SHECAT's paratron kan de messen van de creaturen niet tegen houden. Een andere worp dringt moeiteloos door het SAC-omhulsel en schakelt de energievoorziening uit. Hetzelfde gebeurd met TOMCAT, wiens ongeruste bemanning door het uitblijven van een boodschap ook het museum betreedt. Beide robots en het levenloze lichaam van de muisbever worden met een speciaal ruimteschip van de creaturen meegenomen naar een onbekende bestemming.

De in een baan van de zon wachtende PHOENIX ontvangt een zwakke noodoproep van TOMCAT en besluit om het vertrekkende ruimteschip te volgen waar vanaf het signaal werd uitgezonden.  Voor de LEIF ERIKSSON wordt alleen een automatisch radiobaken als oriëntatiepunt achtergelaten. De bemanning onder leiding van commandant Rudo K'Renzer zal er al het mogelijke aan doen om de muisbever toch nog te redden.

Op de Pombar-wereld komen de muisbever Gucky en de twee Katsugo-robots met hun Siganese bemanningen in actie. Pombar is in vele opzichten een wereld binnen het spanningsveld. De expeditie naar de planeet Pombar eindigde met een zware schok. En terwijl de bemanningsleden van de PHOENIX nog treuren om de dood van de multimutant Gucky, zet de kruiser de achtervolging op het vreemde ruimteschip in.

De volgende Perry Rhodan-aflevering speelt zich eveneens af in het Rijk Tradom, deze belicht echter de gebeurtenissen in een ander gebied van de galaxie.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende