< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2110 • 1146    DE GOEDE GEEST VAN WASSERMAL


Sinds de SOL voor het eerst in de oneindigheid is vertrokken, heeft het halterschip in feite ongelooflijke reizen door ruimte en tijd gemaakt. Daar is ook niets aan veranderd, nadat Perry Rhodan 1 zijn' schip uit de handen van Shabazza kon bevrijden.

Door een expeditie onder leiding van de Arkonide Atlan belandden de SOL en haar bemanning enige tijd geleden in de galaxie Segafrendo - en dat meteen 18 miljoen jaar in het verleden. In die tijd werden de mensen aan boord van het ruimteschip getuige van een afschuwelijke oorlog en de geboorte van een superintelligentie.

In het Land Dommrath, waar de SOL na een sprong door een megadom terechtkwam, maakten Atlan en zijn begeleiders kennis met een cultuur die in deze hele galaxie voet heeft gevat en zich volledig voor de vrede inzet. Ze ontdekken het Duistere Niets en stellen vast dat dit eigenaardige object met de naam ZENTAPHER als chaotender een van de machtigste wapens van de chaosmachten was.

Nadat de gigantische bedreiging voor het Land Dommrath en ook de Melkweg kon worden afgewend, ligt er een nieuwe reis in het verschiet: naar de ververwijderde galaxie Wassermal en naar de Pangalactische Statistici. Wanneer ze daar aankomen, ontmoet Atlan een vreemd wezen - het is de Goede Geest van Wassermal ...


Oorspronkelijke titel: Der Gute Geist von Wassermal

Auteur: H.G. Ewers

Omslag: © Ralph Voltz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Kees van ToornSamenvatting: een mysterieuze vondst in de SOL – en een duel in de doodszone.


Locatie en tijdsruimte: SOL, vesting Tagirathem – 1311 NGT (4898 na Chr.)


Hoofdpersonen: Atlan - De Arkonide wordt geconfronteerd met een vreemd duel. Sershan Contagi Peiragon - De voormalige krijger van de kosmokraten vecht voor zijn toekomst. Tagira - De vreemde vrouw brengt twee mannen in haar ban.


Samenvatting: een mysterieuze vondst in de SOL – en een duel in de doodszone.


De SOL bereikt Wassermal en de gehele bemanning wordt beproeft door een geestelijk wezen dat zich de Goede Geest van Wassermal noemt. Dit moreel hoogstaande geestelijk wezen verhinderd met suggestieve druk dat kwaadwillenden naar Wassermal komen. Wanneer de kwaadwillenden bestand zijn tegen de druk dan worden de Prinsenkrijgers ingezet. De SOL wordt opgedragen om op een afstand van 10.000 lichtjaar te wachten.

In het puingedeelte van de SOL wordt door de Mom'Serimers een sarcofaag van glasachtig materiaal ontdekt dat zich tegen iedere vorm van analyse verzet. Er ligt een humanoide in van 1.70 meter met een blauw uniform. De massa van de sarcofaag neemt langzaam maar gestaag af. Als de sarcofaag helemaal is opgelost, verdwijnt de onbekende humanoide, en met hem ook Atlan. Beide worden naar een in de ruimte zwevende berg gebracht waarvan de kunstmatige atmosfeer door een krachtveld wordt vastgehouden. De onbekende heet Sershan Contagi Peiragon en hij spreekt Atlan aan in de Taal der Machtigen. Atlan vermoedt dat hij zijn Ridderaura bespeuren kan. Hij beweert dat hij vroeger in dienst is geweest van de kosmocraten. Hij wilde hen op een gegeven moment niet meer als krijger dienen en zich voor de vrede in zetten. Daarom werd hij als straf opgesloten in de sarcofaag. Beiden komen in aanraking met de wonderschone Tagira waar ze een onweerstaanbare liefde voor voelen oplaaien. Zij zegt dat ze in het huwelijk zal treden met degene die haar veroveren kan. Beiden willen haar per se voor zichzelf winnen en een genadeloze concurrentiestrijd begint.

Sershan heeft meer uithoudingsvermogen en is beter in vorm. Hij kan een voorsprong bewerkstelligen en zet dodelijke vallen op voor Atlan. Ze zijn echter zo gemaakt dat de Arkonide niet noodzakelijkerwijs zal sterven maar altijd een kans heeft om zich te redden. Als beiden vooruitgang boeken en zich in een ouderwetse mijn bevinden, redt Atlan het leven van Sershans. Maar dat wordt hem niet in dank afgenomen. De strijd gaat verder en beiden willen per se als eerste bij Tagira zijn. Kort voor het bereiken van haar paleis moeten beiden nog eenmaal samenwerken om de poort te openen. Daarna wordt Sershan, met een gevonden revolver, doodgeschoten door Atlan. Alhoewel hij Tagira als eerst bereikt is hij niet de winnaar. Hij is een moordenaar en daarom wint Sershan. Die uiteindelijk niet gedood is. Alles was gewoon een simulatie om de volwassenheid en de geschiktheid van de twee concurrenten te bepalen. Aldus wordt Sershan met Tagira verenigd. Uit deze relatie zullen twee kinderen ontstaan. Sershans opdracht is het opleiden van beide kinderen met zijn hoogstaande morele waarden. Hij had Atlan elk gewenst moment kunnen doden want hij is een 'ontstekermutant' zoals Iwan Iwanowitsch Goratschin was. En zelfs als het slechts een simulatie was dan had Atlan de wil vertoont om hem te doden, en daarom heeft hij verloren. Hij keert terug naar de SOL die haar reis kan voortzetten. Hij beseft al gauw dat zijn plaats op de SOL is waar hij een andere taak moet uitvoeren.

De SOL ontvangt de coördinaten van een ontmoetingspunt waar ze naar toe moet vliegen om aan de LOTTERIJ deel te nemen.

Na het korte intermezzo in de vesting Tagirathem met de eigenaardige Sershan Contagi Peiragon, een voormalig soldaat van de kosmocraten die in het huwelijk treedt met de Goede Geest Tagira, kunnen de mensen aan boord van de SOL nu verder vliegen naar de galaxie Wassermal - maar ook dat gaat niet zonder problemen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende