< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2108 • 1144    DE ERFENIS VAN SAMAHO


Sinds de SOL voor de eerste keer in de oneindigheid is vertrokken, heeft het halterruimteschip bijna ongelooflijke reizen door ruimte en tijd gemaakt. Daar is niets aan veranderd, nadat Perry Rhodan 'zijn' schip uit de handen van Shabazza kon bevrijden.

De expeditie onder leiding van de Arkonide Atlan belandde uiteindelijk in de galaxie Segafrendo - waar de SOL en haar bemanning meteen 18 miljoen jaar in het verleden terugvielen. In die periode werden de mensen aan boord van het ruimteschip getuige van een afschuwelijke oorlog en de geboorte van een superintelligentie.

In het land Dommrath, waarin de SOL hierna door een megadom werd getransporteerd, maakten Atlan en zijn begeleiders kennis met een cultuur, die een hele galaxie omspant en zich sterk maakt voor de vrede. Ze stootten op het Duistere Niets, stelden vast dat dit eigenaardige object met de naam ZENTAPHER als chaotender deel uitmaakte van de machtige wapens van de chaosmachten.

Nadat de bedreiging van het Land Dommrath en ook voor de Melkweg kon worden afgewend, ligt er een nieuwe reis in het verschiet. De reis gaat echter gepaard met een duistere dreiging - en dat is de erfenis van Samaho ...


Oorspronkelijke titel: Samahos Erbe

Auteur: Susan Schwartz

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Kees van ToornSamenvatting: op weg naar Wassermal – de SOL begint aan een lange reis.


Locatie en tijdsruimte: SOL – 1304 NGT (4891 na Chr.)


Hoofdpersonen: Shoy Carampo - De jonge Mom'Serimer onderzoekt het centrale deel van de SOL. Atlan - De onsterfelijke Arkonide hoopt op informatie over Thoregon. Crom Harkanvolter - De Lord-Eunuch regeert over de laatste overlevende van zijn volk. Fee Kellind - Voor de commandante van de SOL breekt de grote reis aan. Porto Deangelis - De majoor is voor de logistiek aan boord van de SOL verantwoordelijk.De beide jonge Mom'Serimer Shoy Carampo en Basch Fatingard zijn notoire weglopers. Iedere keer weer hangen ze rond, ondanks het verbod, in de verwoeste middenring. Ze bemerken de veranderingen die de puinzone iedere keer weer ondergaat. Maar niemand gelooft hen. Hoe kan het toch zijn dat een hoop puin en gesmolten metaal een eigen leven kan leiden?

De SOL zal vertrekken naar de galaxie Wassermal en naar de Pangalactische Statistici. Om die reden heeft de commandante van de SOL, Fee Kellind, veel te maken met Porto Deangelis, het hoofd van de logistiek aan boord. Tussen de twee lijkt zich iets te ontwikkelen. Ondertussen geeft Mohodeh Kascha, de laatste Kimbaner en Ridder van Dommrath, Atlan weinig hoop om tot de statistici toegelaten te worden. Hijzelf had op zijn reis daarheen namelijk geen succes en zijn informatie alleen via tussenpersonen verkregen. Maar sommige vragen moeten worden beantwoord:

Wat is het doel van de Thoregons?

Wie zijn de Helioten?

Wie heeft de 'Brug in de Oneindigheid' gebouwd?

De SOL start kort daarop in de richting van Wassermal – een reis van meer dan 680 miljoen lichtjaar.

De Mom'Serimer Shoy en Basch dwalen nog steeds rond in de middenring. Ze verzamelen onbeschadigde spullen en bruikbare materialen. Dan worden ze door de Dookies opgepakt, die voor de Terranen werken in de middenring. Ze brengen ze naar Crom Harkanvolter die ze een berisping geeft. Hij is er niet blij mee dat de jonge Mom'Serimer geen Frendo-Prom maar interkosmo praten en dat ze niet geïnteresseerd zijn in het verleden en ook dat de geschiedenis van hun volk en van ESTARTU hen niet bijzonder interesseert. Maar juist Shoy en Basch willen niet een 18 miljoen jaren oude geschiedenis aanhangen. Zij zien een andere toekomst: in samen leven met de mensen en een inbreng hebben in het dagelijks leven aan boord van de SOL als bemanningsleden en niet meer als gasten.

In de SOL wordt een zoekactie gestart naar het toegenomen gewicht van 1888 ton, wat overeenkomt met het gewicht van een Necrofoor. Atlan vermoed dat Cairol om onbekende redenen één van hem vanuit ZENTAPHER in de SOL heeft getransporteerd en in de verwoeste middenring heeft verborgen – een wapen die een hele galaxie kan ontvolken. De zoektocht is in eerste instantie zonder succes en niemand gelooft de schatduikers dat de puinzone over een soort eigen leven beschikt.

Shoy en Basch hebben ondertussen de Haloeter Icho Tolot leren kennen en contact met SENECA opgenomen. Ze leren van beiden erg veel. SENECA waarschuwt ze ook voor de Necrofoor en ze beloven het te melden als ze deze in het puin ontdekken. Tussen Fee en Porto zijn er inmiddels problemen. Fee wil zich niet bloot geven  en is bang haar hoofd te verliezen. Zij denkt dat ze dat niet bij zichzelf kan toestaan als commandante die verantwoordelijk is over zoveel levens.

Steeds meer jonge Mom'Serimer maken zich na een oproep van Shoy op om het schip te verkennen. De ouderen kunnen het ze niet verbieden. Shoy wil naar de centrale van de SOL om Atlan te spreken. Hij wil van hem toestemming voor verkenning en de bouw van een nederzetting in de puinzone van de middenring. Ze beloven alle belangrijke vondsten te melden en daar op te ruimen. Atlan geeft hen toestemming maar zegt dat de belangrijke delen van het schip taboe zijn voor hen. Dat betreft vooral het aandrijfgedeelte, de wapensystemen, de hangars, de wetenschappelijke afdelingen en sommige andere. Maar ze kunnen gebruik maken van de recreatiegebieden.

Een ander probleem treedt echter op met de apparatuur: de permanentaftapper, die de hypertaktaandrijving van de SOL voorziet van energie, vertoont ondoelmatigheden. Er word voorgesteld om de aftappers van beide SOL-cellen roulerend in gebruik te nemen voor het behoud van het centrale deel. Er zal een tussenstap ingelast worden om de noodzakelijke arbeid te verrichten.

Op één van hun verkenningstochten, enige tijd later, vinden de beide Mom'Serimer inderdaad de Necrofoor. Ze informeren SENECA. De Necrofoor is beschadigd, maar gelukkig leeg. Het raadsel wordt nog groter. Waarom zou Cairol een lege Necrofoor op het schip achterlaten? Want als het hier lek geraakt zou zijn dan zou niemand op het schip nog in leven zijn.

De Necrofoor wordt uit het schip geworpen en de Mom'Serimers zijn gelukkig dat ze zich nuttig konden maken. ook neemt hun nederzetting langzaam vorm aan. Steeds meer van hen blijven overnachten. Dan bereikt Shoy een bericht: de Lord-Eunuch ligt op sterven.

Nog nooit eerder is een ruimteschip van de mensheid aan een zo lange reis begonnen - de bemanning van de SOL is op weg naar Wassermal, om daar belangrijke informatie over Thoregon te verkrijgen. Moed, inventiviteit en drang naar kennis zijn de drijfveren voor de bijna 6000 mensen aan boord. Bij de Mom'Serimers zijn andere motieven van belang.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende