< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2102 • 1138    DE HAND VAN DE VOORZIENIGHEID


Op de door mensen bevolkte planeten van de Melkweg schrijft men het jaar 1311 Nieuwe Galactische Tijd, volgens de oude jaartelling was dit het jaar 4898. Eigenlijk wijzen alle voortekenen op vreedzame ontwikkelingen op de Aarde en de gehele Liga voor Vrije Terranen.

Perry Rhodan kon met een actieve hulp van de andere 'onsterfelijken' de laatste grote gevaren overwinnen, maar tegen grote offers. De negatieve superintelligentie ZIELENBRON, een nogal jong geestelijk wezen met een grote macht, werd verslagen, de onderworpen volken van de galaxie van de mensheid kregen hun vrijheid terug.

De spanningen tussen de sterrenrijken van de Melkweg zijn echter niet verdwenen. Vooral het rijk van de Arkoniden onder imperator Bostich 1, aan wie er ruim tienduizend planeten toebehoren, zet verder alles op alles om de onbetwiste supermacht van de galaxie te worden. De Hayok-sterrenarchipel, een verzameling van planetenstelsels die bijna precies tussen Terra en Arkon liggen, zou zich tot een nieuw twistpunt kunnen ontwikkelen.

Maar dan krijgt uitgerekend dat gebied bezoek, vanuit het dusver onbekende Tradom Rijk dat door het sterrenraam kwam. Trah Rogue, de conquestor, benoemt de Melkweg tot nieuw territorium van het rijk. Snel komt het tot verdere contacten tussen de galaxies. Verantwoordelijk daarvoor is onder andere de Hand van de Voorzienigheid ...


Oorspronkelijke titel: Die Hand der Vorsehung

Auteur: Leo Lukas

Omslag: © Ralph Voltz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: H. JongSamenvatting: zij zijn de ongeslagen vier – en hebben geen vrees voor piraten nog Terranen.


Locatie en tijdsruimte: Virginox – 1311 NGT (4898 na Chr.)


Hoofdpersonen: Roxo Quatron - De 'snelsnapper' van de Jankaron weerstaat alle tegenstand. Itchi Cultega, Vett Burmer en Kiv Aaterstam - De helden van de Jankaron vrezen noch de dood noch Shuftarr. Wixelhirnz - Een handelspartner van een niet altijd prettige soort.Na zijn transitie plaatsen een paar piraten van de Red Chy een hinderlaag voor een schip van de Jankaron. Maar de bemanning weet op het laatste moment te ontsnappen. De hoofdbemanning zijn de onverslaanbare vier: de commandant Quatron Roxo, de pilote Itchi Cultega, de hoofdingenieur Vett Burmer en de wapenmeester Kiv Aaterstam. De Jankaron zijn een opkomende natie in de bolvormige sterrenhoop Virginox, 36.000 lichtjaar verwijderd van de galactie Tradom.

Sinds een paar decennia hebben ze de sneller dan het licht ruimtevaart, en ze hebben in deze korte tijd het algemene technologische niveau van Virginox bereikt en deels verbeterd. Alhoewel ze nog maar net meer dan 24 SDL ruimteschepen hebben, en de bouw van een nieuwe jaren duurt, zijn ze jong en daadkrachtig net als de Terranen waren op het moment van de Derde Macht. Als gewiekste handelaren hebben ze al naam gemaakt en natuurlijk ook vijanden, zoals de insectachtige Shuftarr. De positie van hun thuiswereld wordt onder andere daarom geheim gehouden. Alleen de kapiteins van de schepen kennen deze positie die nooit in verkeerde handen mag vallen.  Ook de Jankarons weten niet hoe het eruit ziet in het Rijk Tradom. Ze weten niets van de terreur van het Rijk. De vogelwezens wonen aan de andere kant van het Hayok-sterrenraam in een bolvormige sterrrenconglomeratie Virginox, die nog nooit door een Terraan is gezien. Omdat hun bolvormige sterrenhoop te ver weg is en technologisch achter loop is het niet de moeite waard voor het Rijk Tradom om daar aanwezig te zijn. Vandaar dat de volkeren van Virginox nog steeds in zoiets als vrijheid leven.

Roxo Quadron en Vett Burmer zijn gevangen genomen tijdens een poging om de technische documentatie van de zware impulskanonnen van de Shuftarr in handen te krijgen. Ze worden overgedragen aan de Shuftarr die proberen om de positie van Jankar aan hen te ontfutselen. Maar andere bemanningsleden kunnen hen bevrijden en met de gegevens ontsnappen. Roxos schip, de KELTAMMER, wordt als eerste met vier van de nieuwe wapens uitgerust. Ze hebben nu het gevoel veilig te zijn voor de Red Chy piraten. Het schip wordt echter, gelijk bij zijn eerste overgang in de hyperruimte, opgebracht door een schip van Eltanen, die de Jankaron om hulp vragen.

Ze hebben lang naar iemand gezocht die de daadkracht, de moed en de vindingrijkheid heeft om op weg te gaan met hun laatste overgebleven CoJito-planetenjager, een slechts 34.5 meter lange discus, om de volken van een ver melkwegstelsel te waarschuwen. En om de daar levende volken, die de volgende zijn die door het Rijk Tradom worden onderworpen, hun steun aan te bieden. Roxo, Itchi, Vett en Kiv worden uitverkoren door de 'Ouden' om als verzetsstrijders, tegen het onderdrukkende rijk, contact op te nemen met de wezens van een voor hen onbekende galaxie, genaamd de Melkweg. Tegelijkertijd zullen de Eltanen, na de doorbraak van de jager, het sterrenvenster naar dit sterrenstelsel aan één kant afsluiten zodat de weg voor de troepen van het Rijk voorlopig geblokkeerd is.

De CoJito-jager informeert de Jankaron Roxo Quadron, Itchi Cultega, Vett Burmer en Kiv Aaterstam op een bijzondere manier over zijn bedieningsfuncties. De rollen zijn weer snel verdeelt zoals op de KELTAMMER. Roxo is de commandant, Itchi de pilote, Vett de technicus en Kiv de wapenmeester. De technische gegevens van de planetenjager verbaast de Jankaron. Het overtreft alles wat ze gezien of wat ze ooit gehoord hebben. Maar ze herinneren de Eltanen eraan dat dit schip desondanks oneindig inferieur is tegenover een catamaran van het Rijk Tradom - met uitzondering van de paradim-pantserbreker. Met dit wapen kan, volgens een verklaring van de Eltanen, zelfs een van de anders bijna onoverwinnelijke catamarans worden vernietigd. Het heeft echter slechts een bereik van 50.000 km.

Tijdens een testvlucht met de planetenjager redden Roxo en zijn drie vrienden, drie Jankaron schepen, waaronder de KELTAMMER, van de verovering door de Red Chy. Daarna starten ze de vlucht naar de sector Rhoanna. Daar treffen ze de aanvalsvloot van het Rijk aan, 20.000 catamarans. Ze geven zich uit voor de stomme Marzelmarsohs - een ras dat door de andere Tradom volken, vanwege hun pantomime-achtige gebarentaal, wordt gezien als komedianten. Ze doen alsof ze een motorstoring hebben en kunnen zo in de buurt van het sterrenvenster komen. Net voordat ze deze bereiken, worden ze door een catamaran met zijn trekstraal vastgehouden. Kiv is ondanks zijn afkeer van het doden gedwongen om de pantserbreker te gebruiken. Het slagschip van het Rijk wordt volledig vernietigd.

Aan de andere kant van het sterrenvenster is Perry Rhodan getuige van de doorbraak van de planetenjager, die door zeven catamarans wordt achtervolgd. De samengestelde vuurkracht van de verzamelde vloten dwingt de catamarans om zich terug te trekken. Ze gaan niet terug door het sterrenvenster maar verdwijnen in de diepten van de Melkweg. De geredde CoJito-planetenjager, met aan boord de vier vogelwezens, wordt bij de LEIF ERIKSSON ingesluisd en de voor de hand liggende bondgenoten worden aan boord ontvangen.

Het tweede contact tussen het Tradom Rijk en de Melkweg is tot stand gekomen. Ook al weten de nieuwe contactpersonen vast en zeker nog minder over de achtergronden van het rijk dan de Terranen zelf; ze zijn gekomen om samen met de volken van de vreemde galaxie een tegenoffensief te starten.

Desondanks moeten Perry Rhodan en zijn metgezellen zich haasten: meer dan 20.000 ruimteschepen van het rijk achter het sterrenraam vormen een enorm gevaar.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende