< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2101 • 1137    DE CONQUESTOR


Op de door de mensen gekoloniseerde planeten van de Melkweg is men in het jaar 1306 van de Nieuwe Galactische Tijdrekening, wat overeenkomt met het jaar 4893 van de oude jaartelling. Op dat moment wijzen alle tekens op een vreedzame ontwikkeling van Terra en de hele Liga van Vrije Terranen.

Met de actieve hulp van de andere 'onsterfelijken' kon Rhodan de laatste gevaren afwenden, al was het met grote offers. De negatieve superintelligentie ZIELENBRON, een betrekkelijk jong geestelijk wezen met een enorme macht, werd overwonnen, de onderworpen volken van de Melkweg kregen hun vrijheid terug. Maar de spanningen tussen de sterrenrijken van de Melkweg zijn niet geslecht. Vooral het rijk van de Arkoniden met Bostich 1 als Imperator, een machtsblok waartoe meer dan 10.000 planeten behoren, geeft zijn streven om de onaangevochten supermacht van de Melkweg te worden, niet op. Daarom kon de Hayok-archipel, een verzameling planetenstelsels tussen Arkon en Terra, een twistappel worden. In die gespannen situatie krijgt deze regio bezoek van iemand die uit het tot nu toe onbekende rijk Tradom komt en die arriveert door het sterrenvenster. De vreemde bezoeker is de Conquestor ...


Oorspronkelijke titel: Der Konquestor

Auteur: Andreas Findig

Omslag: © Ralph Voltz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: H. BrownSamenvatting: tribuut of de dood – het rijk Tradom eist de onderwerping.


Locatie en tijdsruimte: Sol-stelsel – 1311 NGT (4898 na Chr.)


Hoofdpersonen: Trah Rogue - De Conquestor van het Rijk Tradom stelt ondubbelzinnige eisen. Perry Rhodan - De Terraanse Resident grijpt naar harde oplossingen. Ascari da Vivo - De Arkonidische Mascantin verblijft als gast in het Sol-system. Bré Tsinga - De kosmopsychologe analyseert de buitenaardse bezoeker. Noviel Residor - De chef van de Terraanse Liga-Dienst wordt geconfronteerd met een extra bedreiging.In eerst instantie is het voor Perry Rhodan niet zeker, of het al dan niet een misverstand is, wanneer de Conquestor van het Rijk Tradom de onderwerping van Terra en de gezamenlijke LVT eist. Maar het wordt al snel duidelijk dat het hem meer dan ernst is. Trah Rogue eist de onderwerping en hij wacht op Rhodan's antwoord.

Sommige Trivid-teams zijn op de weg om materiaal te verzamelen over de bezoekers uit Tradom. Daarbij worden ook niet erg vleiende parallellen gemaakt met de dierenwereld van Terra. Overal speculeert de media wat dit krijgshaftige optreden voorstelt en wat ze moeten uitzenden.

Ondertussen wil Rhodan de gesprekken liever voortzetten in een meer besloten omgeving - in de Solaire-Residentie. De in de grond van de ruimtehaven gedreven standaard van Tradom ontdoet zich van een onheilsvolle activiteit: miljoenen micro-robots verlaten hun gestabiliseerde ruimte-tijd-vlak ruimtes. Ze dringen door het ruimtehaventerrein heen naar beneden in een doolhof van gangen, hallen en technologie dat zich onder het oppervlak van de stad bevind. De machientjes nestelen zich op energierijke plekken en beginnen het materiaal in hun omgeving te assimileren om zich te reproduceren.

In de Solaire Residentie vertelt Trah Rogue op zijn arrogante manier over het Rijk Tradom. Zijn beschrijvingen klinken verbloemt  en overdreven. Zeker wanneer men uitgaat van zijn gedrag ten opzichte van zijn vachtverzorgingslaaf - een intelligentie van Siganees grootte wiens taak het is, vastgebonden aan een dunne ketting, om zijn vacht schoon te maken. Dit soort barbarij wijzen Rhodan en de verzamelde Terranen ten zeerste af. Toch is er ook enige informatie van belang: het Rijk Tradom is een Thoregon. Ook is men er in Tradom achtergekomen dat er hier op dit moment geen superintelligentie actief is.

Noviel Residor dringt er bij Rhodan op aan - onhoorbaar voor de Conquestor die nog steeds druk bezig is om zijn tanden door zijn slaaf te laten reinigen - om toestemming te geven voor onderzoek in de nabijheid van de MARZOM. Er zijn daar vermoedelijk wel een paar verdacht omstandigheden.

Maar nu is het de beurt aan Rhodan om te spreken. Hij wil van Trah Rogue weten waarom juist de Melkweg een potentiële kandidaat is voor de uitbreiding. Het antwoord ligt volgens Trah Rogue voor de hand: omdat de Melkweg een Thoregon sterrenstelsel is - om onbekende redenen vanuit het Terraans perspectief - kan het Rijk Tradom alleen uitbreiden met Thoregon sterrenstelsels. Rhodan meer wil weten over de achtergronden, maar de Conquestor is niet bereid om daarop antwoord te geven. Hij geeft liever een vooruitblik, in de vorm van een holografische simulatie, van wat er gebeurt als de LVT wordt onderworpen. De eerste projectie toont een gelukkige Melkweg onder de heerschappij van het Rijk Tradom. Onverhulde propaganda denkt Rhodan en hij weigert toe te geven aan de eis. Ascari da Vivo schaart zich achter hem namens het Goddelijke Imperium. Zij eist dat de Tradomers de Hayok-sterrenarchipel onmiddellijk moeten verlaten. Trah Rogue reageert heel kalm en toont hen zijn alternatieve versie van de toekomst, wanneer de Melkweg volken zich niet laten onderwerpen.

In de TLD-toren doen ondertussen Noviel Residor, en de wetenschappers Sackx Prakma en Humphrey "Blue" Parrot, een onderzoek naar een wolk van micro-robots afgeschermd door een paratronveld. Ze zijn uiteraard bewapend daar ze voortdurend met fijne energiestralen op het paratronveld vuren. Ze vermenigvuldigen zich exponentieel en zijn nu overal op Terra opgedoken, en zelfs op de maan. Hun punt van oorsprong is de landingsplaats van de MARZOM. De wetenschappers moeten een manier vinden om ze allemaal te tegelijk te vernietigen, aangezien de machientjes beweegbaar en niet gemakkelijk te vinden zijn. Het is al aangetoond door hun ingebouwd wapens dat ze geen vreedzaam doel dienen. De wetenschappers hebben nog maar 48 uur de tijd. Daarna zullen het er zo veel zijn dat ze een ernstige bedreiging vormen.

De holografische voorstelling van Trah Rogues is zeer indrukwekkend en demoraliserend. Het is een ordinaire vorm van propaganda. In deze simulatie worden alle werelden van de LVT overspoeld door geweld, de vloten vernietigd en hele planeten uitgeroeid. Aan het einde laat de Conquestor een uitgehongerde en gemartelde Rhodan zien. Rhodan is totaal niet onder de indruk. Voor de "onderhandelingen" worden voortgezet wil Trah Rogue uitrusten. Na zijn vertrek komen Gucky en Benjameen da Jacinta samen. Maar helaas kunnen ze niet veel ontdekken omdat de Conquestor volledig wordt afschermt door zijn kroon van hyperstralend materiaal. Ook de MARZOM kan niet door teleporteurs worden betreden. LAOTSE berekent de waarschijnlijkheid van de uitkomst van alle scenario's die de Conquestor heeft opgeroepen. Rhodan is echter niet bereid om zich te onderwerpen en hij gaat, samen met Bre Tsinga, een tegenactie-simulatie samenstellen voor Trah Rogue. Ze zullen hem eenduidig laten zien wat men op Terra van hem en het Rijk Tradom denkt.

In de TLD-toren vinden Sackx Prakma en Humphrey Blue Parrot een oplossing voor het probleem van de micro-robots: een systeembrede vrijgave van corravir. Maar daar moet men zich wel op voorbereiden. Om een chaos te vermijden moeten kwetsbare systemen worden uitgeschakeld en positronische systemen moeten in gebruik worden genomen.

Nu wordt de Terraanse versie van het verloop van de oorlog aan Trah Rogue getoond. Waarbij de LVT tezamen met de nieuwe USO, de Posbi's, de Haloeters en zelfs de Blues en de Arkoniden zich met succes weten te verdedigen. Nadat het Rijk Tradom is verslagen wordt aan het einde, door Perry Rhodan persoonlijk, met een minimaal afgestelde thermostraler, als een speciale vernedering voor Trah Rogue de vacht van zijn lichaam gebrand. De Conquestor is geschokt en de Terranen vermoeden dat nog nooit iemand het tegen hem heeft durven opnemen. Zijn ego is gekwetst en hij wil de planeet onmiddellijk verlaten. Rhodan rekent erop dat, zodra hij zijn schip heeft bereikt, hij de strijdkracht van de micro-robots zal inzetten, ongeacht of ze de vereiste sterkte hebben bereikt of niet. Maurenzi Curtiz geeft het bevel tot beveiligingssituatie crisisbeheersing. Het corravir wordt in het stelsel vrijgelaten en overspoeld de planeten en maakt het micro-robot wapen onschadelijk. De Conquestor keert met de MARZOM terug naar zijn moederschip.

De crisis lijkt eerst te zijn overwonnen, totdat de catamaran versnelt naar de rand van de Aagenfelt-barrière en begint te vuren. De vier slagschepen van de NOVA-klasse die de LEIF ERIKSSON begeleiden worden onmiddellijk vernietigd. Alleen de zeer krachtige schilden van de Ontdekkers kunnen de eerste beschieting weerstaan. In de volgende slechts vier minuten durende slachting worden 1321 LVT-schepen en 1335 schepen van de voor hulp toegesnelde Arkoniden vernietigd. Dit toont duidelijk de superioriteit uit de wapens van de catamaran van het Rijk Tradom. Het 3540 meter lange en 2100 meter brede reuzencatamaran oorlogschip wordt uiteindelijk vernietigd door duizenden synchroon vurende scheepskanonnen.

Maar de MARZOM ontvlucht het inferno en het jacht van Trah Rogues kan ontsnappen. Het jacht komt niet bij het sterrenvenster aan en lijkt in eerste instantie verdwenen. Achter het sterrenvenster verzamelt zich ondertussen een enorme strijdkracht van catamarans. 22.000 van deze dodelijke oorlogsschepen wachten daar, om zich op de werelden van de Melkweg te storten.

Na de laatste gebeurtenissen op Terra en in de randgebieden van het Solstelsel is één ding duidelijk. De verhouding tussen het Rijk Tradom en de galactische volken lijkt zich rechtstreeks te ontwikkelen in de richting van een openlijke confrontatie.

De bewoners van de Melkweg hebben blijkbaar slechts de keuze tussen oorlog en onderwerping - zonder enig idee te hebben van hoe het eruit ziet in het Rijk Tradom.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende