< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2100 • 1136 (2011, week 36)    HET STERRENRAAM


Op de door mensen bevolkte planeten van de Melkweg schrijft men het jaar 1306 Nieuwe Galactische Tijd, volgens de oude jaartelling was dit het jaar 4893. Eigenlijk wijzen alle voortekenen op een vreedzame ontwikkeling op de Aarde en in de gezamenlijke Liga voor Vrije Terranen.

Perry Rhodan en de andere activeerderdragers konden de laatste gevaren overwinnen, zij het met grote offers. De negatieve superintelligentie ZIELENBRON, een tamelijk jong geestelijk wezen met een grote macht, werd verslagen, de onderworpen volken van de galaxie van de mensheid kregen hun vrijheid terug.

Tot twistpunt zou zich weer eens de Hayok-sterrenarchipel kunnen ontwikkelen, een aantal planetenstelsels dat ongeveer tussen Terra en Arkon ligt. Op de juiste ontwikkeling in deze regio kan echter niemand rekenen - want hier opent zich het Sterrenraam ...


Oorspronkelijke titel: Das Sternenfenster

Auteur: Robert Feldhoff

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: H. Jong

© VPM Verlagsunion Pabel Moewig KG, D-76413 Rastatt

© www.perrypedia.proc.org

© Uitgeverij Big Balloon B.V.

ISSN 1383-9861, prijs €4.50 (dubbele editie)Samenvatting: conflict in de Hayok-sterrenarchipel – de admiraalse tegen het rijk Tradom.


Locatie en tijdsruimte: Sterrenvenster Hayok – 1311 NGT (4898 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan - De Terraan wordt geconfronteerd met een dreiging van onbekende aard. Ascari da Vivo - De jonge Arkoonse admiraal streeft haar eigen doelstellingen na in de Hayok-sterrenarchipel. Reginald Bull - De residentie-minister van defensie heeft niets met politiek drama. Bostich I - De Imperator van Arkon zit zich in vredestijd ook in voor de uitbreiding van zijn imperium.De galakto-politieke situatie is, midden 1306 NGT, over het algemeen vrij rustig. Bostich I, de Imperator van het Goddelijke Imperium heeft nu, door de gewonnen onsterfelijkheid, tijd om het Imperium te ordenen met een lange termijn planning. Twistpunt in deze periode blijft nog steeds de Hayok-sterrenarchipel.

Perry Rhodan en Reginald Bull bezoeken Mirkandol op een officiële aangelegenheid. Beide hebben duidelijk een hekel aan het gedrag van de Arkoniden - vooral dat van de adel. Ze praten over Bostichs nieuwe geheime project, de scheepswerf Yobilyn. Deze is zo geheim dat zelfs de Nieuwe USO niet weet wat er precies aan de hand is. Perry ontmoet daar voor het eerst Ascari da Vivo. Hij is onmiddellijk onder de indruk van haar. Ook als hij zich realiseert dat haar vriendelijkheid waarschijnlijk slechts een façade is om hem tot een fout te verleiden.

In een toespraak tot het Galacticum eist Rhodan, als Terraanse Resident, de teruggave van de Hayok-sterrenarchipel aan de LVT. Ascari wijst zijn eis categorisch af in opdracht van de Begam Bostich 1.

In december 1306 NGT landen er vijf kruisers van de SOL op Terra. Ze waren vanuit het Land Dommrath, met 355 oud-bemanningsleden van de SOL, vertrokken om terugkeren naar de Aarde. De reis, over een afstand van 38,6 miljoen lichtjaar, nam met de hyper-takt motoren van de kruisers twee en een half jaar in beslag. Ze vertellen over de belevenissen van de SOL en Mondra Diamond, met wie Rhodan een kind heeft - Delorian.

In 1309 NGT bevindt Perry Rhodan zich op zijn vlaggenschip, de 1800 meter in doorsnede metende LEIF ERIKSSON, als de bemanning een onbekende schip in de sector Hayok ontdekt. De LEIF ERIKSSON is op weg naar het gebied dat al is bezet door Arkon.

Het betreffende schip is 110 meter lang en 66 meter breed. Twee cilinderrompen vormen samengevoegd een catamaran-ruimteschip. Het schip bereikte een ongelooflijke versnelling van 1500 km/s². Perry laat het onbekende schip achtervolgen, dat blijkbaar zoiets als oriëntatie manoeuvres vliegt. Kort daarop krijgen ook de Arkoniden het schip in de gaten en sturen ze een vloot van 200 gevechtsschepen. Hun vlaggenschip is de KARRIBO, het schip van Ascari da Vivo. Zij denkt in eerste instantie dat de kleine catamaran een experiment is van de LVT. Dat wordt al snel weerlegd als het schip onverstoorbaar, en niet onder de indruk van de Arkonidische vloot, haar activiteit blijft vervolgen. Blijkbaar is ook de Arkoniden het van gebruik van vreemde technologie opgevallen. Ze proberen contact te maken met het buitenaardse schip, maar het schip reageert niet. Als het ook niet reageert op waarschuwing schoten van de KARRIBO, laat Ascari gericht het vuur openen. Maar de transformschoten bereiken hun bestemming niet. Het lijkt net alsof de schepen elkaar beschieten. Twee slagschepen van de 800-meter klasse en een gevechtskruiser de 500 meter klasse zijn volledig verwoest. Ook de LEIF ERIKSSON blijft de catamaran volgen.

Humphrey Blue Parrot komt uiteindelijk, door de locatie gegevens, op het idee dat de catamaran het transformgeschut van de Arkoniden op de een of andere manier weerkaatst. Ascari da Vivo laat ondertussen 10.000 gevechtsschepen mobiliseren die de catamaran moeten vernietigen. Maar de vloot komt te laat. De kleine catamaran heeft blijkbaar gevonden waar hij naar zocht en verdwijnt in de hyperruimte.

Januari 1309 NGT: Perry Rhodan en Reginald Bull worden door Bostich uitgenodigd om naar Arkon III te komen. Ze worden er getuige van dat Ascari da Vivo wordt bevorderd tot Mascantin. Op het navolgende feest zoekt zij toenadering tot Perry, maar hij wijst haar af.

In oktober 1311 NGT worden vier grote ruimtestations ontdekt. Deze schijfvormige stations, die 19 km in doorsnede meten, zijn volgens de koersgegevens niet van de Lokale Groep. Perry Rhodan vertrekt met de LEIF ERIKSSON om de bezoekers van dichtbij te zien. De stations reageren niet op radio-oproepen, en dat doet Bully denken aan het enige tijd geleden opgedoken catamaran-schip. De stations vliegen ook naar dezelfde locatie waar het catamaran-schip voor het laatst was - midden in de door Arkoniden zwaar versterkte sector Hayok. De Arkoniden sturen snel een sterke vloot van meer dan 10.000 schepen, met de KARRIBO op kop. Rhodan vreest voor een bloedbad als de Arkoniden het vuur openen, want met zekerheid zijn de reusachtige stations uitgerust met hetzelfde reflectorveld als de catamaran. Daarom begeeft Perry zich met een overbrenger aan boord van de KARRIBO om met Ascari te praten. Maar ze is niet bereid om zijn punt te accepteren en ze laat het vuur openen. Als Ascari uiteindelijk, na onophoudelijke aandringen van Rhodan, besluit het vuren te staken, is de KARRIBO zwaar beschadigd en zijn er 319 schepen totaal vernietigd en vonden duizenden Arkoniden de dood.

De Arkonidische vloot wordt weer snel aangevuld en bereikt weldra 50.000 eenheden. De wetenschappers van de LEIF ERIKSSON komen te weten dat het reflectorveld slechts effectief is tot een straal van 9000 km. Dit maakt echter het transformgeschut vrijwel nutteloos. Er arriveren nog meer schepen van de Arkoniden. Ook Rhodan laat de Ontdekkerschepen CHARLES DARWIN en ROALD AMUNDSEN, evenals enige onderzoekschepen, in de sector aantreden. Kort na de aankomst van deze schepen beginnen de stations met vreemde manoeuvres: ze verdelen zich tot een 1,8 miljoen kilometer metend kwadrant en verplaatsen zich gedeeltelijk in de hyperruimte. Ze zijn nu onkwetsbaar voor de verzamelde vloot. Plotseling komt er een vijf-dimensionale schokgolf op de LEIF ERIKSSON afrazen van de schijfstations, en tussen hen in ontstaat een een ongelooflijke krachtveld. Nadat de emissies tot lagere waarden zijn gedaald tonen zich achter het veld vreemde sterren. Het sterrenvenster is ontstaan. De Arkoniden en de Terranen zijn volledig verbijsterd. Het vreemde sterrenstelsel, waarmee de Melkweg nu is verbonden door deze onbegrijpelijke technologie, kan worden geïdentificeerd. Ze heeft nog geen naam en ligt in de Hickson Compact Group 87.

Het venster treedt in werking en een enorme catamaran arriveert in de Melkweg. Zijn lengte is 3540 meter, met een breedte van 2100 meter, en heeft de typische dubbele cilindervorm - qua grootte een moederschip van de kleinere catamaran. Dit enorme schip versnelt onmiddellijk tot 1500 km/s² en vliegt volgens de koersberekening in de richting van Terra. De LEIF ERIKSSON start onmiddellijk met de achtervolging.

Aan de rand van het Sol-stelsel, voor de Aagenfelt-barrière, stopt de hyperruimtevlucht van de catamaran. Het schip reageert wederom op geen enkele contactpogingen. Rhodan is bereid om het vuur te openen als het schip blijft naderen zonder antwoord te geven. De thuisvloot wordt bijeengebracht om het schip te onderscheppen. Ook de Arkoniden arriveren met 1000 schepen en wachten aan de rand van het zonnestelsel buiten de Aagenfelt-barrière.

Het schip stopt op een afstand van 10 miljoen kilometer vanaf de de barrière en sluist een, reeds bekende, 110 meter lange catamaran-sloep uit die opnieuw koers zet naar de aarde. Een boodschap verlaat de antennes van deze sloep, waarin de Conquestor Trah Rogue een officieel staatsbezoek aankondigt van het Rijk Tradom aan de LVT.

Op 25 Oktober 1311 NGT landt Trah Rogue op ruimtehaven van Terrania. Krijgshaftig uitziende wezens verlaten het schip - de lijfwacht van de Conquestor. Hijzelf verlaat het schip met een vliegende troon en hij ramt een soort standaard in de bodem van de ruimtehaven. Zijn stem is overal op het landingsterrein te horen, wanneer hij zegt: "Als gevolmachtigde Conquestor van Tradom neem ik Terra, het Sol-stelsel en de werelden van de Liga voor Vrije Terranen in bezit voor het Rijk Tradom. Terra en de LVT staan vanaf deze dag onder beheer van het Rijk. Vanaf vandaag worden dagelijks afbetalingen tot 125 miljoen CE-Tradicos nagestreefd. Het protectoraat Terra wordt in politiek en militair opzicht ingelijfd bij het Tradom Rijk. De regering van de Liga wordt ontbonden en blijft tot de oprichting van een gouverneur alleen handelend in functie". Daarna is het giechelen van Trah Rogues het enige geluid - dat in de wind verwaaid.

Het Sterrenraam in de Hayok-sector is op zich al zonderling - maar nog zonderlinger lijkt de bezoeker te zijn die via het sterrenraam is gekomen. Vanaf 400 miljoen lichtjaar grijpt een tot dusver volkomen onbekende macht naar de galaxie en Perry Rhodan moet zijn Terranen tegen deze nieuwe bedreiging beschermen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende