Erranternohre, Land Dommrath – onbekend tijdvak

  1. van de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België

  1. Perry Rhodan archief

 


Reeks

2000 - 2099


31e cyclus:

DE SOLAIRE RESIDENT


Klik op Perry hierboven om terug te keren naar de hoofdpagina


Klik hiernaast op een afbeelding

voor de uitvergroting


Klik op

< vorige en volgende >

om snel van pagina te wisselen


2092 • 1128    DE VERSTOTENE


Hoofdpersonen: Torr Samaho - De voormalige Dienaar van de Materie bezoekt zijn oude vaderland. Cairol de Derde - De Robot van de Kosmokraten spreekt zijn definitieve oordeel uit. Santade van Sonnbajir - De muzikante van de planeet Burtyn speelt begenadigde symfonieën. Junker - De muzikant is een meester op zijn Kabremm. Kintradim Crux - Zelfs in de dood is de Architect een hardnekkige tegenstander.


Na een ongelooflijke reis door ruimte en tijd bevindt de SOL zich in het voorjaar van het jaar 1304 NGT in de sector CLURMERTAKH van de galaxie Dommrath. Het is voor de bemanning van de SOL duidelijk, dat men alleen in deze mysterieuze sector meer aanwijzingen met betrekking tot Thoregon kan vinden. En het is ook voor iedereen duidelijk, dat die informatie voor de bewoners van de Melkweg van vitaal belang is.

Ondertussen is een klein team onder leiding van de Arkonide Atlan in het Duistere Niets doorgedrongen. Dit eigenaardige object, dat op de planeet Clurmertakh staat, schijnt de bron van alle eigenaardige fenomenen te zijn. Het Donkere Niets ontpopt zich als een soort miniatuuruniversum, dat ZENTAPHER wordt genoemd. Wat ZENTAPHER precies is, konden Atlan en zijn begeleiders nog niet ontdekken. Toch is het de groep duidelijk, dat hier al een heel lang een kosmisch geheim sluimert en dat er in ZENTAPHER talrijke gevaren op de loer liggen die weliswaar nog voor niemand duidelijk zijn, maar die voor het Land Dommrath catastrofale gevolgen kunnen hebben. Ook een ander wezen is onderweg in het Land Dommrath. Het is een oude bekende van de mensheid. Het is de verstotene ...


Het groepje Galactici dat zich door ZENTAPHER verplaatst, weet nog niet dat Torr Samaho, de voormalige dienaar van de materie, allang de plaats van de architect heeft ingenomen. En Atlan en zijn begeleiders weten al helemaal niet dat ZENTAPHER eigenlijk een chaotender is, een gigantisch instrument van de Chaotarchen...

Maar ook Torr Samaho weet nog lang niet alles over zijn nieuwe levensruimte. ZENTAPHER werd heel lang door Kintradim Crux beheerst - en die vertelt in de volgende aflevering over zijn leven.


Oorspronkelijke titel: Der Ausgestoßene

Auteur: Arndt Ellmer

Cover ©: Alfred L. Kelsner

Nederlandse vertaling: Kees van Toorn