< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2000 - 2099

31e cyclus DE SOLAIRE RESIDENT

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2092 • 1128    DE VERSTOTENE


Na een ongelooflijke reis door ruimte en tijd bevindt de SOL zich in het voorjaar van het jaar 1304 NGT in de sector Clurmertakh van de galaxie Dommrath. Het is voor de bemanning van de SOL duidelijk, dat men alleen in deze mysterieuze sector meer aanwijzingen met betrekking tot Thoregon kan vinden. En het is ook voor iedereen duidelijk, dat die informatie voor de bewoners van de Melkweg van vitaal belang is.

Ondertussen is een klein team onder leiding van de Arkonide Atlan in het duistere niets doorgedrongen. Dit eigenaardige object, dat op de planeet Clurmertakh staat, schijnt de bron van alle eigenaardige fenomenen te zijn. Het duistere niets ontpopt zich als een soort miniatuuruniversum, dat ZENTAPHER wordt genoemd. Wat ZENTAPHER precies is, konden Atlan en zijn begeleiders nog niet ontdekken. Toch is het de groep duidelijk, dat hier al een heel lang een kosmisch geheim sluimert en dat er in ZENTAPHER talrijke gevaren op de loer liggen die weliswaar nog voor niemand duidelijk zijn, maar die voor het Land Dommrath catastrofale gevolgen kunnen hebben. Ook een ander wezen is onderweg in het Land Dommrath. Het is een oude bekende van de mensheid. Het is de verstotene ...


Het groepje galactici dat zich door ZENTAPHER verplaatst, weet nog niet dat Torr Samaho, de voormalige dienaar van de materie, allang de plaats van de architect heeft ingenomen. En Atlan en zijn begeleiders weten al helemaal niet dat ZENTAPHER eigenlijk een chaotender is, een gigantisch instrument van de chaotarchen...

Maar ook Torr Samaho weet nog lang niet alles over zijn nieuwe levensruimte. ZENTAPHER werd heel lang door Kintradim Crux beheerst - en die vertelt in de volgende aflevering over zijn leven.


Oorspronkelijke titel: Der Ausgestoßene

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Kees van ToornOndertitel: het oordeel van de kosmocraten – een onsterfelijke keert naar huis.


Locatie en tijdsruimte: Erranternohre, Land Dommrath – onbekend tijdvak


Hoofdpersonen: Torr Samaho - De voormalige dienaar van de materie bezoekt zijn oude vaderland. Cairol de Derde - De robot van de kosmocraten spreekt zijn definitieve oordeel uit. Santade van Sonnbajir - De muzikante van de planeet Burtyn speelt begenadigde symfonieën. Junker - De muzikant is een meester op zijn kabremm. Kintradim Crux - Zelfs in de dood is de architect een hardnekkig tegenstander.


Nederlandse vertaling ondertitel en hoofdpersonen:

© Cornelis van den Ende