< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2000 - 2099

31e cyclus DE SOLAIRE RESIDENT

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2088 • 1124    GEN-DOOD


De onder het bevel van de negatieve superintelligentie ZIELEN BRON staande Arkoniden hebben Terra en de andere planeten van het Sol-stelsel bezet. Om een vernietigende ruimteslag te verhinderen, waarbij vele miljoenen of misschien zelfs wel miljarden slachtoffers zouden vallen, heeft Perry Rhodan zich met zijn vloot op een onbekende plek teruggetrokken. Van daaruit voeren de Terranen in het geheim allerlei commando-acties uit tegen ZIELENBRON en de Arkoonse troepen. Een belangrijke bondgenoot daarbij is uitgerekend Bostich, de voormalige imperator van het kristalimperium, waar Perry Rhodan een gevoelig pact mee heeft gesloten. Onlangs lukte het een commando-eenheid die bestond uit agenten van de USO en Terranen op Terra groot onheil te verhinderen. Morkhero Zielenbron, die op de thuiswereld van de mensheid een tweede domicilie voor de superintelligentie wilde 'opbouwen', werd bij die actie doodgeschoten. Men wacht nu met spanning op de reactie van ZIELENBRON ...

Dat is niet alles, wat voor de Terranen van belang is. Bij de monochroom-mutanten dreigt een catastrofe te ontstaan. Duizenden van jonge mensen dreigt de gen-dood ...


Na de behandeling van Zheobitt ziet het er inderdaad naar uit, dat men de monochroom-mutanten duurzaam kan helpen. Perry Rhodan heeft hierdoor een succes geboekt, ook al helpt hem dat in de strijd tegen de negatieve superintelligentie niet verder. Daarvoor moeten eerst andere stappen worden ingeleid ... Een belangrijke actie op dit vlak vindt in de buurt van de bolvormige sterrenhoop M13 plaats - daar wordt een eigenaardige bijeenkomst gehouden.


Oorspronkelijke titel: GEN-Tod

Auteur: Michael Nagula

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Kees van ToornOndertitel: finale voor de monochromen – alleen Zheobitt weet een redding.


Locatie en tijdsruimte: Kalup's Poort-stelsel – april 1304 NGT (4891 na Chr.)


Hoofdpersonen: Rain T. Farkim - De woordvoerder van de mutanten aan boord van de ROALD AMUNDSEN zoekt naar een uitweg van de gen-dood situatie. Zheobitt - De galactische arts wil de monochroom-mutanten helpen. Perry Rhodan - De Terraanse resident plant de volgende stappen tegen ZIELENBRON. Jani Keitz - De commandante van de ROALD AMUNDSEN wordt geconfronteerd met een onverwacht gevaar.


Nederlandse vertaling ondertitel en hoofdpersonen:

© Cornelis van den Ende