< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2000 - 2099

31e cyclus DE SOLAIRE RESIDENT

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2082 • 1118    EEN DOODGEWONE HELD


In februari van het jaar 1304 nieuwe galactische tijd - dat staat gelijk aan het jaar 4891 volgens de oude jaartelling - bevindt de bevolking van de Aarde en de andere planeten van de Sol-stelsel zich in een meer dan onaangename situatie. Het Sol-stelsel is door de Arkoniden van het goddelijke imperium bezet, die na een grote ruimteslag de thuisvloot van Sol op de vlucht konden laten slaan.

Beslissend hierbij waren twee factoren: de Arkoniden worden al heel lang door ZIELENBRON beheerst, een jonge superintelligentie, die in het centrum van hun imperium haar domicilie heeft opgeslagen. ZIELENBRON controleert ook de Posbi's, die als vrienden van de mensheid kwamen en toen hun wapens op de Terranen richtten.

Terwijl Perry Rhodan op Poort-3, een extreme planeet in een onbekend zonnestelsel, het verzet tegen de Arkoniden en de negatieve superintelligentie probeert te organiseren, moeten de mensen op de Aarde het zien te redden met nieuwe machtsstructuren.

Sommigen sluiten zich bij de invasiemacht aan, de meeste bewoners van de Aarde verkeren echter nog in een schoktoestand. Maar dan ontstaat er verzet, georganiseerd onder leiding van Roi Danton, die de groep zachte rebel in het leven roept. Voor veel mensen van de Aarde is het desondanks niet gemakkelijk - een van hen is een doodgewone held ...


Het leven op het bezette Terra gaat door, wat duidelijk wordt als men kijkt naar het doodgewone leven. De conflicten op en rondom de Aarde worden grotendeels in het geheim uitgevochten. Tegenover de onderdrukkers uit het goddelijke imperium staan de Terraanse liga-dienst en de miljoenen aanhangers van de groep zachte rebel. Alleen met bruut wapengeweld zouden de Arkoniden tegen deze beide groepen kunnen optreden. Maar dat willen ze niet. Eigenlijk is niet echt duidelijk, wat zich werkelijk in het Sol-stelsel en op Terra afspeelt. Vooral de mysterieuze activiteiten in Para-City vereisen een grondige analyse.


Oorspronkelijke titel: Ein ganz normaler Held

Auteur: Horst Hoffmann

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Kees van ToornOndertitel: hij is een half-Arkonide – en moet kiezen tussen succes en de dood.


Locatie en tijdsruimte: Sol-stelsel – januari tot april 1304 NGT (4891 na Chr.)


Hoofdpersonen: Banther Richsen - De technicus wordt belast met een uiterst delicate taak. Tia de Mym - De jonge vrouw beweegt zich door het hoogland van Altiplano. Plato - De oude kluizenaar houdt  zijn ware naam liever voor zich. Kinda Apfer - De eigenares van de APFER-werf krijgt problemen met de bezetter. Kraschyn - De mascant heeft te maken met taaie weerstand op Terra.


Nederlandse vertaling ondertitel en hoofdpersonen:

© Cornelis van den Ende