< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2000 - 2099

31e cyclus DE SOLAIRE RESIDENT

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2076 • 1112    DE STERRENLOODS


De SOL keert onder het bevel van Atlan, de onsterfelijke Arkonide, succesvol terug van haar reis naar het verleden. In Segafrendo, ongeveer 18 miljoen jaar 'voor' hun eigen tijd, werd de bemanning van het halterruimteschip getuige van grote kosmische gebeurtenissen en verschrikkelijke gevechten.

In de relatief nieuwe tijd van het jaar 1304 nieuwe galactische tijd zijn de mensen nu in het Land Dommrath aangekomen, een galaxie die onder de vreedzame en tegelijkertijd strenge heerschappij van de ridders van Dommrath staat. De bewoonde planeten zijn verbonden via overbrengers, waarmee het personen- en vrachtverkeer wordt afgewikkeld; een betrekkelijk hoge welvaart zorgt ervoor dat het alle wezens in de galaxie goed gaat.

Maar zelfs dit paradijs heeft zijn schaduwkanten: ruimtevaart is verboden, waartegen de rebellen van de astronautische revolutie zich verzetten. Een vreselijke epidemie houdt met onregelmatige tussenpozen flink huis op de werelden en ontvolkt hele planeten. En in de mysterieuze sector Clurmertakh vinden er voorvallen plaats die niemand goed kan inschatten.

Met deze aflevering verandert de plaats van handeling weer - van de galaxie van de mensheid wordt nu omgeschakeld naar het Land Dommrath. Daar wil Atlan met de SOL op een nieuw doel afgaan, niet tot vreugde van iedereen. Atlan moet inzien dat de gebeurtenissen in Dommrath met die in Segafrendo en de Melkweg samenhangen. Zo zijn er in alle drie de galaxies reusachtige paddenstoeldommen en daarmee ook de toegang tot de brug in de oneindigheid. De Arkonide wil meer achterhalen, zijn doel is de verboden sector - en bij de vlucht daarheen helpt hem de sterrenloods ...


Het aanvliegen van de geheimzinnige planeet Clurmertakh is begonnen. Atlan en de bemanning van de SOL staan voor een nieuwe uitdaging. Wat er recent in het middelste gedeelte van het halterruimteschip is gebeurd, met de dood van de loods, zal wellicht voorlopig onopgelost blijven ...


Oorspronkelijke titel: Der Sternenlotse

Auteur: H. G. Francis

Omslag: © Ralph Voltz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: H. JongOndertitel: de SOL in een verboden sector – interventie uit de hyperruimte.


Locatie en tijdsruimte: Land Dommrath, Cluster 0057 – maart 1304 NGT (4891 na Chr.)


Hoofdpersonen: Atlan - De Arkoonse expeditieleider wil met de SOL doordringen tot de planeet Clurmertakh. Arban Rousmitty - De doelsuggestor is een held, zonder het zelf te willen. Kerper Latif - De cybernetica specialist wordt tot woordvoerder verkozen van de SOL bemanning. Necker Rhavved - De 'schatduikers' doen vreemde waarnemingen in het centrale deel van de SOL. Icho Tolot - De Haloeter neemt deel aan de expeditie in het puingebied.


Nederlandse vertaling ondertitel en hoofdpersonen:

© Cornelis van den Ende