< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2000 - 2099

31e cyclus DE SOLAIRE RESIDENT

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2061 • 1049    BEWAKERS VAN HET PORTAAL


Door een buitengewone speling van het lot kwamen twee jonge mutanten van de Aarde in een vreemde omgeving terecht: de teleporteur Startac Schroeder en de zogeheten Morkhero-speurder Trim Marath verdwenen op 25 december 1303 nieuwe galactische tijdrekening uit Para-City, de stad van de monochroom-mutanten.

Ze materialiseerden op de planeet Chirittu, een planeet, waarop men kennelijk nog nooit van de Aarde, de Melkweg of andere bekende begrippen had gehoord. Maar vooral was Chirittu een planeet, waar om werd gevochten.

Trim en Startac werden getuige van genadeloze veldslagen, waarbij echter alleen robots leken te worden ingezet en slechts industriële installaties werden vernietigd. De ene partij in het conflict werd aangeduid als 'het legioen', bij de andere ging het om aanhangers van de astronautische revolutie. Tenslotte maakten beiden kennis met een bijzonder wezen, dat hen hielp de planeet waar om werd gevochten te ontvluchten.

Dit wezen is Keifan, een druïde van de planeet Couxhal. Gezamenlijk ondernemen ze een reis door de verschillende portalen van het Land Dommrath. Ze bereiken zelfs de planeet Yezzikan Rimba, het centrum van de astronautische revolutie.

Met de revolutieleider Ruben Caldrogyn onderneemt Startac Schroeder een zeer bijzondere expeditie. De jonge teleporteur stuit op de bewakers van het portaal ...


Twee andersoortige levende wezens drongen in gebieden door, die nog nooit eerder door een 'normaal wezen' uit het Land Dommrath konden worden betreden. Ze hebben vier dagen in het ether en de portalen doorgebracht waar ze de wormachtige Tayrobo's ontmoetten. Zij zijn de portaalbewaakers en rangeerders. Ruben Caldrogyn en Startac Schroeder leerden daarbij veel over de achtergronden van het Land, veel over de structuur van de overbrengersportalen - en één van hen zag in, dat hij maar eens diep moest nadenken over zijn fundamentele instelling ten aanzien van sommige zaken ...

De verdere activiteiten in het Land Dommrath zijn daarmee bijna voorbestemd. Trim en Startac rest niets anders, dan zich steeds meer in de gebeurtenissen van de vreemde galaxie te mengen. Ze beginnen met een reis naar het centrum.


Oorspronkelijke titel: Wächter des Portals

Auteur: Uwe Anton

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Alfred L. Kelsner

Nederlandse vertaling: Scriptura/S.J. SinnemaOndertitel: ze is een Tayrobo – en ze ontmoet de mannelijken.


Locatie en tijdsruimte: Land Dommrath, Cluster 0178 – januari 1304 NGT (4891 na Chr.)


Hoofdpersonen: Startac Schroeder – De monochroom-mutant stoot door in een kerngebied van het Land Dommrath. Ruben Caldrogyn – De aanvoerder van de astronautische revolutie moet een belangrijke keuze maken. Leikene – De jonge vrouw uit het volk van de Tayrobo leeft in Do'Tarfryddan.


Nederlandse vertaling ondertitel en hoofdpersonen:

© Cornelis van den Ende