< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2000 - 2099

31e cyclus DE SOLAIRE RESIDENT

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2055 • 1043    13 TEGEN ARKON


In het begin van het jaar 1304 van de nieuwe galactische tijdrekening, wat overeenkomt met het jaar 4890 van de oude jaartelling, is de situatie in de Melkweg sterk veranderd. De actuele toestand is het resultaat van een ontwikkeling die begon met de aansluiting van de liga van vrije Terranen bij de coalitie Thoregon, een verbond van vredelievende volken uit zes galaxieën.

De houding van het kristalimperium van de Arkoniden, die worden geregeerd door de machtsbeluste Bostich I, is in de laatste dagen van het jaar 1303 NGT sterk veranderd. Onder de naam van goddelijk imperium probeert het nu zijn macht over de hele Melkweg uit te breiden, en het is te voorzien dat het zijn klauwen binnenkort zal uitstrekken naar de Aarde.

Perry Rhodan probeert al sinds lang een grote galactische oorlog te vermijden, en juist nu wordt hij geconfronteerd met een nog veel grotere bedreiging: uit de bewustzijns van 34.000 Terraanse monochroommutanten en de met het pak van de fantoom uitgeruste Wrehemo Zielenbron ontstaat op Arkon een nieuw wezen: de superintelligentie ZIELENBRON.

De eerste poging van Perry Rhodan om een einde te maken aan de activiteiten van ZIELENBRON vindt plaats in het Kreit-stelsel: het is een zich op meerdere fronten afspelende actie in de onderwereld van Ertrus. De helden op de zwaartekrachtplaneet vechten met 13 tegen Arkon ...


Er is een voorlopig einde gekomen aan een ongelooflijke expeditie - USO specialisten en TLD agenten onder leiding van Perry Rhodan hebben hun doel bereikt. De terranen ontvoeren zijne verhevenheid Bostich de eerste van Arkon.

Maar verdere gebeurtenissen laten niet lang op zich wachten... Op een heel andere plaats verdwijnen de twee monochroom-mutanten Trim Marath en Startac Schroeder uit Para-City.


Oorspronkelijke titel: 13 gegen Arkon

Auteur: Andreas Findig

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): militair ruimtevrachtschip 'PALLAS' door Mike Spreckelmann

Nederlandse vertaling: H. BrownOndertitel: de imperator laat feest vieren – die USO plant de tegenaanval.


Locatie en tijdsruimte: Kreit-stelsel – januari 1304 NGT (4891 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De Terraanse resident leidt een risicovolle actie op Ertrus. Caar Vassquo – De Siganese kolonel-luitenant heeft een geheim bevel. Subeat dom Cyllken – De nieuwe tato van Ertrus heeft angst voor de rechtbankplaneet Celkar. Bostich I – De tai maos van het goddelijke imperium vermoedt niets van 'onderneming zelfstandigheid'. Alexander Woodi – De jonge USO-specialist verheugt zich op zijn actie.


Nederlandse vertaling ondertitel en hoofdpersonen:

© Cornelis van den Ende