< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2000 - 2099

31e cyclus DE SOLAIRE RESIDENT

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2035 • 1023    EXODUS VAN DE HARTEN


Nog steeds is de SOL met zijn bemanning in het verleden gestrand en nog steeds heeft het oude generatieruimteschip niet de mogelijkheid terug te keren naar het heden. Door een afgrond van 18 miljoen jaar gescheiden van hun vrienden in de Melkweg moeten Atlan en zijn vrienden in de galaxie Segafrendo vechten voor hun leven.

In Segafrendo woedt al meer dan duizend jaar een verschrikkelijke oorlog. De moorddadige Mondanen hebben de vreedzame cultuur van de galactische kroon bijna totaal tenietgedaan en het kan niet langer dan enkele jaren duren voor de indringers de galaxie compleet overheersen. De mensen aan boord van SOL weten dat ze niet kunnen ingrijpen in dit conflict.

Dat is ook niet hun taak. Voor het ruimteschip in het verleden werd geslingerd had de bemanning een opdracht van de superintelligentie HET gekregen: ze moeten naar AurochMaxo-55 vliegen om daar een Kym-Jorier te bergen. Als ze falen, kan dat de ondergang van de mensheid betekenen.

De planeet Auroch-Maxo-55 hebben ze intussen gevonden. Hij staat in het centrum van een donkere wolk en de Mondanen zoeken ernaar met duizenden ruimteschepen. Het kan slechts een kwestie van tijd zijn voor het boven de waterplaneet tot een confrontatie tussen galaxers en Mondanen komt. En nu dreigt ook nog een exodus van de harten ...


In een tumultueuze finale spelen zich in de donkere wolk gebeurtenissen van kosmische betekenis af. De Kym-Jorier werd op tijd geborgen en de Mondanen met hun S-Centrant MASMOKO en hun kosmocratische loodsen zijn verslagen. De planeet Auroch-Maxo-55 is verloren gegaan en veranderd in een zwart gat met strangenesswaarden. De terranen vliegen met de SOL in het zwarte gat met als doel Insharam. Dit is de nieuwe opdracht die HET hun heeft gegeven om de mensheid, HET en Thoregon te redden. Het is de vraag of de mensen aan boord van de SOL ooit de achtergronden van die finale zullen kennen...

Intussen speelt in de Melkweg Julian Tifflor een grote rol. De drager van een cellenactiveerder heeft een missie in de Eastside van de Melkweg, in het machtsgebied van de Blues.


Oorspronkelijke titel: Exodus der Herzen

Auteur: Uwe Anton

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): oorlogslichtkroon van de Mondanen door Mark Fleck

Nederlandse vertaling: H. BrownOndertitel: Atlan op Auroch-Maxo-55 – een waterwereld staat aan de ondergang.


Locatie en tijdsruimte: Auroch-Maxo-55, Segafrendo – 18 miljoen jaar voor Chr.


Hoofdpersonen: Atlan – De Arkonide verneemt het geheim van de Inzaila. Ronald Tekener – De Smiler gaat vechten. Paumyr – De plantenintelligentie zoekt haar bestemming. Jamaske – Het biogram wordt een bode. Runrick – De Mun-2 arriveert op zijn achtste planeet.


Nederlandse vertaling ondertitel en hoofdpersonen:

© Cornelis van den Ende