< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2000 - 2099

31e cyclus DE SOLAIRE RESIDENT

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2022 • 1010    PARA-CITY


Bijna zevenhonderd jaar duurde de dictatuur van Monos in de Melkweg - en pas in de afgelopen paar jaar wordt een belangrijk 'resultaat' uit de nu al lang vervlogen periode duidelijk: vele duizenden jonge mensen op Terra en andere, door de Terranen bewoonde planeten, beschikken over paranormale gaven. Reden daarvoor was een van de genetische programma's van die dictatuur, omdat men oorspronkelijk supermutanten had willen 'kweken'.

Op de Aarde van het jaar 1303 NGT - dat staat gelijk aan het jaar 4890 volgens de oude jaartelling - zijn mutanten ondertussen een normaal verschijnsel. De jonge mensen met hun eigenaardige gaven worden echter niet echt geliefd door de meeste medemensen, maar wel geaccepteerd. Dat leidt soms tot spanning.

Er zijn speciale mutantenscholen, waar de gaven van de jonge mutanten extra worden getraind. Enkele van die zogenaamde monochroom-mutanten hebben tijdens de acties van de Terraanse liga dienst al opmerkelijke diensten verleend. Onlangs werkten de teleporteur Startac Schroeder en de 'Morkhero-speurder' Trim Marath nog samen met Perry Rhodan op de planeet Morbienne III in de galactische Eastside.

De voormalige voetbalspeler Falo Gause richt in de zomer van het jaar 1303 NGT een mutantenring op, om meer voor de jonge mutanten te kunnen doen. Wanneer uitgerekend tijdens een bijeenkomst van vele duizenden mutanten het nieuws bekend wordt, dat ze binnenkort allemaal zullen moeten sterven, verandert de situatie opnieuw - en men sticht Para-City ...


De monochroom-mutanten vestigen zich in de Andes, in Para-City. Wie dacht, dat de stad van de monochroom-mutanten een 'eiland van gelukzaligheid' zou kunnen worden, waar al die jonge mensen in harmonie en zonder problemen zouden kunnen samenwonen, komt al snel bedrogen uit. Van 'buiten' worden de mutanten vijandig bejegend door de gevaarlijke mutanten van Lepso en in Para-City wordt Falo Gause zodoende met een machtige tegenstander geconfronteerd.


Oorspronkelijke titel: Para-City

Auteur: H.G. Francis

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Alfred L. Kelsner

Nederlandse vertaling: Kees van ToornOndertitel: de stad van de monochroom-mutanten – ze zoeken hun toevlucht in de Andes.


Locatie en tijdsruimte: Sol-stelsel – augustus/september 1303 NGT (4890 na Chr.)


Hoofdpersonen: Falo Gause – De voormalige voetbalspeler wil een veilige stad voor de monochroom-mutanten. Henner Mushcot – De beambte van een civiele ruimtehaven begint een ruzie met gevolgen. Koo Parkinson – De vreemde mutant van Lepso bezit een enorm charisma. Moharion Mawrey – De residentie-minister voor mutantenkwesties biedt haar aftreden aan. Mogan Barr – De telepaat hoort tot de leiding van Para-city. Perry Rhodan – De Terraanse resident zet zich in voor de jonge mutanten.


Nederlandse vertaling ondertitel en hoofdpersonen:

© Cornelis van den Ende