< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2000 - 2099

31e cyclus DE SOLAIRE RESIDENT

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2009 • 0950    DE V-INSPECTEUR


Op de Aarde en de duizenden planeten in de Melkweg, waarop mensen leven, schrijft men het jaar 1303 nieuw galactische tijd rekening - hetzelfde als het jaar 4890 oude tijd. Sinds het eind van het constituerende jaar hoort de Melkweg bij de coalitie Thoregon, het verbond van zes galaxieën, dat voortaan vrede en onafhankelijkheid in dit deel van de kosmos moet garanderen.

Helaas beantwoordt de situatie in de galaxie van de Terranen niet aan wat Thoregon voorstaat. Met name het agressief optredende kristalimperium breidt zijn macht steeds verder uit. Onlangs bezetten tienduizenden oorlogsruimteschepen het kleine sterrenrijk van de Topsiders, min of meer direct voor de 'voordeur' van de Terranen.

Toen kwam het tot een ruimteslag in de Olympus sector. Met behulp van de nieuwe Aagenfelt-barrière konden duizenden Arkoonse ruimteschepen zwaar beschadigd of vernietigd worden. Maar het is duidelijk, dat het kristalimperium onder zijn machtsbeluste imperator het na deze tegenslag niet zal opgeven.

Intussen zijn Arkoonse agenten direct op Terra actief. Ze jagen op monochroom-mutanten en doen een greep naar de maanwerf. Maar ze rekenen buiten één enkele man: de V-inspecteur ...


Nogmaals kon een aanval van Arkoniden op het hart van de liga van vrije Terranen worden afgeslagen. Nu wordt het tijd, dat de Terranen in kringen van de geheime dienst versterkt in het offensief gaan.

In de volgende Perry Rhodan-aflevering, geschreven door Ernst Vlcek, gaat het echter eerst nog een keer om Morkhero Zielenbron. Intussen is er een concreet spoor naar de mysterieuze geestesmacht - en dat gaan de Terranen na.


Oorspronkelijke titel: Der V-Inspekteur

Auteur: H. G. Francis

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Alfred L. Kelsner

Nederlandse vertaling: Scriptura/S. J. SinnemaOndertitel: in de werven op de Maan – een Terraan groeit boven zichzelf uit.


Locatie en tijdsruimte: Sol-stelsel – mei 1303 NGT (4890 na Chr.)


Hoofdpersonen: Sebustian Krovan - De Arkoonse geheimagent zet alles op één kaart. Perry Rhodan - De Terraan krijgt te maken met een wrede afpersing. Eizo Vikaryo - De V-inspecteur neemt de strijd op tegen een ruimteschip. Trim Marath - De monochroom-mutant moet hologrammen doorzien. Blo Rakane - De witte Haloeter helpt de Terranen met hun zoektocht. Gratwar-SIER - De kleine robot blijkt te helpen en hinderlijke te zijn op hetzelfde moment.


Nederlandse vertaling ondertitel en hoofdpersonen:

© Cornelis van den Ende