< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2000 - 2099

31e cyclus DE SOLAIRE RESIDENT

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2003 • 0944    BLOKKADE-ESKADER


Op de Aarde en de duizenden planeten in de Melkweg waarop mensen leven, schrijft men het jaar 1303 nieuwe galactische tijdrekening - hetzelfde als het jaar 4890 oude tijd. Sinds het eind van het constituerende jaar hoort de Melkweg bij de coalitie Thoregon, het verbond van zes superintelligenties, dat in het vervolg vrede en onafhankelijkheid in dit deel van de kosmos moet garanderen.

Als zesde bode van Thoregon is Perry Rhodan de verbindingsschakel tussen de Terranen en de superintelligenties, en de andere volkeren van de galaxiebond. Als enige Terraan kan hij de geheimzinnige brug in de oneindigheid gebruiken.

Helaas beantwoordt de situatie binnen de galaxie van de Terranen niet aan wat Thoregon voorstaat. Vooral het agressief optredende kristalimperium breidt zijn macht steeds verder uit. Onlangs bezetten meerdere duizenden oorlogsruimteschepen, min of meer direct voor de 'voordeur' van de Terranen het kleine sterrenrijk van de Topsiders. Bij deze onderneming van de Arkoniden worden ook Terranen gevangengenomen. Onder hen is de man die bijna drieduizend jaar geleden met Perry Rhodan naar de maan is gevlogen en nu als een van de belangrijkste Terraanse geheimbewaarders geldt: Reginald Bull.

Dat Bull gevangenzit, is vooral bijzonder heikel, omdat hij een van de mensen is, die op de hoogte zijn van de zogenaamde Aagenfelt-barrières. Met behulp van deze barrières beveiligen de Terranen nu enkele stelsels - en daarvoor hebben ze behoefte aan blokkade-eskaders ...


Op deze 'ontvangst' hebben de soldaten van het kristalimperium niet gerekend, toen ze Olympus wilden aanvallen. De vernietigende ruimteslag heeft op het expansiestreven van de Arkoonse imperator Bostich waarschijnlijk een flinke domper gezet. Met behulp van de nieuwe Aagenfelt-barrière konden duizenden Arkoonse ruimteschepen zwaar beschadigd of vernietigd worden.

In de Perry Rhodan-aflevering van volgende week gaat het verhaal eerst een andere kant op. Het draait om de SOL en zijn bemanning onder leiding van de Arkonide Atlan. Het halterruimteschip bevindt zich in een vreemde omgeving en zijn bemanning moet zich daar eerst nog oriënteren.


Oorspronkelijke titel: Blockadegeschwader

Auteur: Rainer Castor

Omslag: © Ralph Voltz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Alfred L. Kelsner

Plantekening (Duits exclusief): galactische ruimteschepen: de MELBAR KASOM (ruimteschip van de Ertrusers) door Christoph Anczykowski en Mark Fleck

Nederlandse vertaling: Scriptura/S. J. SinnemaOndertitel: de crisissituatie Olympus begint – de inzet van der Aagenfelt-barrière.


Locatie en tijdsruimte: Boscyk's ster, Luna – april tot mei 1303 NGT (4890 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan - De Terraanse resident verkondigd de quarantaine over Olympus en andere planeten. Sackx Prakma - De wetenschapper van de planeet Olympus informeert zich over de Aagenfelt-barrière. Critta Lohffeld - De terraanse wiskundige-logicus beleeft haar vuurdoop in een ruimtegevecht. Bostich I - De imperator van Arkon wil het kristalimperium noch verder uitbreiden.


Nederlandse vertaling ondertitel en hoofdpersonen:

© Cornelis van den Ende