1291 t/m 1304 NGT (4878 t/m 4891 na Chr.)

  1. van de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België

  1. Perry Rhodan archief

 


Reeks

2000 - 2099


31e cyclus:

DE SOLAIRE RESIDENT


Klik op Perry hierboven om terug te keren naar de hoofdpagina


Dit niet commerciële Perry Rhodan archief probeert zich te onderscheiden door bij elke editie een samenvatting te geven en alle afbeeldingen te vertonen. Niet alleen de kleuren voorkant maar ook de achterkant en de zwart/wit afbeelding die tussen de tekst staat.2000 • 0941 (2009, week 41)    HET


Het Constituerende Jaar is voorbij, Thoregon kon ontstaan. In de ketel, de nog altijd mysterieuze zone tussen de sterrenstelsels DaGlausch en Salmenghest, hebben zes superintelligenties een nieuwe thuishaven gevonden. De Thoregon Coalitie moet voortaan voor vrede en onafhankelijkheid in dit gebied van de kosmos zorgen.

Een van deze zes superintelligenties is HET ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2001 • 0942    ODYSSEE VAN EEN MUTANT


Als Zesde Bode van Thoregon is Perry Rhodan de schakel tussen de mensheid enerzijds en de superintelligenties en de andere volken van de bond van galaxieën anderzijds. Als enige Terraan kan hij gebruik maken van de Brug in de oneindigheid. Helaas is de situatie in de galaxie van de mensheid niet in overeenstemming met de doelstellingen van Thoregon ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2002 • 0943    REDDINGSACTIE VOOR BULLY


Tijdens die actie door de Arkoniden werden ook Terranen gevangen genomen. Onder hen is de man, waarmee Perry Rhodan bijna drieduizend jaar geleden naar de Maan is gevlogen en te boek staat als een van de belangrijkste Terranen op dit moment: Reginald Bull. De Residentieminister voor de verdediging van de Liga mag niet in de handen van de Arkoniden blijven ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2003 • 0944    BLOKKADE-ESKADER


Dat Bull gevangenzit, is vooral bijzonder heikel, omdat hij een van de mensen is, die op de hoogte zijn van de zogenaamde Aagenfelt-barrières. Met behulp van deze barrières beveiligen de Terranen nu enkele stelsels. Op deze 'ontvangst' hebben de soldaten van het Kristalimperium niet gerekend, toen ze Olympus wilden aanvallen. De vernietigende ruimteslag ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2004 • 0945    IN DE BAN VAN DE NACHT


Het legendarische haltervormige ruimteschip, dat pas onlangs door Perry Rhodan en zijn kameraden werd heroverd op de vijand, dook in de Ketel van DaGlausch en verdween in de gigantische daar aanwezige paddenstoeldom. Sindsdien heeft men in de Melkweg niets meer van Atlan en de zesduizend bemanningsleden gehoord. Ook niet van Mondra Diamond en de kleine Delorian Rhodan ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2005 • 0946    GESTRAND IN DE NACHT


De SOL duikt op een punt in het universum op, dat aan eigen wetten gebonden is. Men noemt deze regio de NACHT, en ze wordt bewoond door de kleine Mom'Serimers.

Het was bijna tot een grote confrontatie gekomen maar dat kon voorlopig worden vermeden. De bemanning van de SOL kan zich nu oriënteren in de onbekende kosmos waarin ze tegen hun wil zijn gestrand ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2006 • 0947    CUGARITTMO'S GEZICHTEN


Niemand kon vermoeden, dat de SOL na het passeren van de megadom in een galaxie vol met geweld en oorlogen zou belanden. In Segafrendo vormen de Mondanen duidelijk een machtige en zeer agressieve tegenstander. Atlan en de bemanningsleden van de SOL weten, dat ze daar rekening mee moeten houden, wanneer ze hun opdracht willen uitvoeren ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2007 • 0948    DE SCHATDUIKERS


De schok is enorm voor de bemanning van de SOL. Duizenden mensen zijn niet alleen in een onbekende galaxie geland, maar ook in een 18 miljoen jaar zeer ver verleden. Een terugkeer naar de Melkweg van nu schijnt om meerdere redenen onmogelijk te zijn ...

Intussen is de galactopolitieke situatie in de Melkweg nog meer toegespitst ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2008 • 0949    BLOKKADE OM SOL


Het is echter duidelijk dat het Kristalimperium het onder zijn machtswellustige Imperator na de vorige tegenslag niet zomaar zal opgeven. Agenten spelen een grote rol in de strijd om de interstellaire macht; ze opereren in het geheim en kunnen meer bereiken dan grote ruimtevloten. Dat werd onlangs bewezen bij de mislukte poging van de Arkoniden om enkele Terraanse mutanten te ontvoeren ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2009 • 0950    DE V-INSPECTEUR


Intussen zijn Arkoonse agenten direct op Terra actief. Ze jagen op Monochroommutanten en doen een greep naar de maanwerf. Maar ze rekenen buiten één enkele man.

Nogmaals kon een aanval van Arkoniden op het hart van de Liga van Vrije Terranen worden afgeslagen. Nu wordt het tijd, dat de Terranen in kringen van de geheime dienst versterkt in het offensief gaan ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2010 • 0951    MORKHERO'S PROFEET


Op de Aarde en de duizenden planeten in de Melkweg, waar mensen op leven, is het momenteel het jaar 1303 NGT - dat staat gelijk aan het jaar 4890 volgens de oude jaartelling. De afgelopen maanden is de spanning opgelopen, vooral sinds het agressief optredende Kristalimperium over een breed front de Liga van de Vrije Terranen in de problemen brengt ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2011 • 0952    HET FLUUT VAN YUNA


Gezien de situatie in de Melkweg lijkt het vreemd dat de Terraanse Resident persoonlijk jacht maakt op Morkhero Zielenbron. Rhodan is klaarblijkelijk van mening dat de militaire en politieke moeilijkheden kunnen worden opgelost door de mannen en vrouwen die daar verantwoordelijk voor zijn.

De Terranen bezoeken de planeet Morbienne III  - want daar oogst Morkhero het Fluut ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2012 • 0953    DE NIEUWE USO


Om de problemen met de Arkoniden bekommert zich ondertussen een heel andere organisatie, die pas enige jaren geleden voor het eerst van zich deed spreken.

Het belangrijkste actiegebied van de Nieuwe USO is het Kristalimperium, Monkey en zijn medestrijders keren zich tegen de expansiedrang daarvan ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2013 • 1001    HET GEHEIM VAN STERNVOGEL


De nieuwe USO opent met guerrillatactiek de aanval op het Kristalimperium. Zelfs op Arkon zijn de agenten van de USO actief en ze ontdekken, waar Reginald Bull gevangen wordt gehouden.

De identiteit van USO-agent Sternvogel is vervluchtigd; toch kon hij voor zijn vlucht nog belangwekkende geheime gegevens van de Arkoniden verzamelen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2014 • 1002    EEN MONSTER VOOR ARKON


Opnieuw is een kleine slag tegen het Kristalimperium gewonnen. De geheime missie om Reginald Bull uit de gevangenis te bevrijden, is met succes opgestart.

En dat terwijl de USO specialisten die op weg zijn naar het hart Arkon, niet eens weten of de Residentie-minister en oudste vriend van Perry Rhodan eigenlijk nog wel leeft ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2015 • 1003    MIJN VRIEND, DE DOOD


Het succes geeft de harde aanpak van de USO onder leiding van de Oxtorner Monkey gelijk: Met een zeer riskante actie kon Reginald Bull worden bevrijd.

Intussen zit het halterschip de SOL nog steeds vast in het verleden. Daar heeft de bemanning onder commando van Atlan een belangrijke missie in de galaxie Segafrendo ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2016 • 1004    DE EENZAMEN VAN DE TIJD


Er is wellicht geen ander ruimteschip met zo veel mythen omgeven als de SOL. Perry Rhodan vertrok ermee van de Aarde naar de maalstroom van de sterren, om na meer dan veertig jaar later terug te keren naar de vertrouwde Melkweg. Atlan doolde ermee door het universum. Als 'Vliegende Hollander' van de Terraanse ruimtevaart spookte het haltervormige ruimteschip dwars door de geschiedenis van de mensheid ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2017 • 1005    HET KIND EN DE PLANTENVADER


Atlan en zijn metgezellen moeten in dit verleden op zoek naar informatie. Op de planeet Orllyndie vindt een ontmoeting plaats.

Delorian Rhodan is weer aan boord van de SOL. De zoon van Perry Rhodan en Mondra Diamond is omgeven met een raadsel, dat tot op heden nog niet kon worden opgelost ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2018 • 1006    DE ONDERGANG VAN DE KROON


Op de planeet Orllyndie horen ze de geschiedenis van een galaxie. De mensen aan boord van de SOL weten nu meer over het verleden van deze galaxie, de geschiedenis van de superintelligentie ESTARTU en de al vele duizenden jaren durende oorlog. Gezien die nieuwe kennis is de taak die HET hen heeft opgedragen, nog groter en veel omvattender dan men tot nu toe had aangenomen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2019 • 1007    MONDANEN ALARM


De mensen aan boord van de SOL hebben weer meer informatie kunnen inwinnen. En opnieuw werden ze getuigen van het onstuitbare verval van de Galactische Kroon. Het lot van alle volken in de galaxie Segafrendo schijnt definitief bezegeld te zijn. En ze worden getuigen van een gevaarlijk voorval op de planeet.

Intussen gebeuren op Terra beslissende dingen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2020 • 1008    DE STRALENDE VERSCHIJNING


Bijna zeven eeuwen duurde de Monos-dictatuur in de Melkweg - en pas de laatste jaren werd er een belangrijk 'resultaat' van dat allang verstreken tijdperk zichtbaar: tienduizenden jonge mensen op Terra en andere planeten, die door Terra waren gekoloniseerd, beschikten over paranormale gaven. Reden daarvoor was één van de genprogramma's van die dictatuur ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2021 • 1009    MONOS' KLEINKINDEREN


Het ontstellende nieuws, ontvangen door de 35.000 mutanten in het Magellan-stadion en miljarden mensen op de Aarde en op de duizenden door Terranen gekoloniseerde planeten, laat er geen twijfel aan bestaan: het is het doodvonnis voor alle monochroom-mutanten ...Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2022 • 1010    PARA-CITY


De monochroom-mutanten vestigen zich in de Andes, in Para-City. Wie dacht, dat de stad van de monochroom-mutanten een "eiland van gelukzaligheid" zou kunnen worden, waar al die jonge mensen in harmonie en zonder problemen zouden kunnen samenwonen, komt al snel bedrogen uit. Van 'buiten' worden de mutanten vijandig bejegend door de gevaarlijke mutanten van Lepso ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2023 • 1011     DE PARA-VORST


De machinaties van de duistere Koo Parkinson veranderen de situatie op een manier, die niemand vooraf kon vermoeden. Koo Parkinson heeft de macht in Para-City blijkbaar overgenomen, en daarmee is de toch al mysterieuze stad van de mutanten een voor de Terraanse regering oncontroleerbare zone. Intussen vind in een ander deel van de Melkweg een razendsnelle ontwikkeling plaats ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2024 • 1012    INTRIGES IN MIRKANDOL


Intussen is de algemene galactische situatie weer gespannen. Het Kristalimperium van de Arkoniden en de Liga van Vrije Terranen beloeren elkaar constant, een galactische oorlog lijkt grijpbaar dichtbij. In de gezantenstad op Arkon trekt Julian Tifflor aan de touwtjes.

Het galactische intrigespel op Arkon ontwikkelt zich steeds verder ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2025 • 1013    GEVAARLIJKE LADING VOOR ARKON


Nu gaat alle aandacht uit naar het centrum van het Kristalimperium. Op Arkon zelf werken de Arkoniden aan geheimzinnige projecten. Twee Swoons worden er getuige van.

Aan de heldhaftige actie van de kleine USO-agenten is te danken, dat de nieuwe USO - en daarmee Perry Rhodan en zijn metgezellen - op de hoogte is van wat het Kristalimperium op korte termijn van plan is ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2026 • 1014    CODENAAM ARK'THEKTRAN


Ondanks alle opstartproblemen komt de machinerie van de USO op gang. Midden in het Kristalimperium gaan mannen aan de slag, die de plannen van de Arkoniden moeten saboteren.

In het middelpunt van hun pogingen staat de GILGAMESCH, het voormalige ruimteschip van de dragers van een cellenactiveerder ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2027 • 1015    ZWANENZANG


De Arkoniden willen het centrale commando van hun vloten verplaatsen, en ze bereiden de mysterieuze operatie Stille Reus voor. Daarbij speelt de GILGAMESCH een grote rol.

Door middel van een commandoactie kon ze boven Arkon tot ontploffing worden gebracht.

De bedreiging van Bostich mag niet licht worden opgevat ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2028 • 1016    OPERATIE STILLE REUS


De Arkoniden hebben hun operatie Stille Reus tot een succesvol einde gebracht: tegen een hoge prijs werden er in totaal twaalf vloten in beweging gebracht, die het machtspotentieel van het Kristalimperium onder ogen bracht van de complete Melkweg.

En de brutale aanval op Ertrus schijnt ook succesvol te zijn geweest ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2029 • 1017    EEN PLANEET IN HET VIZIER


Het vernietigende hoogtepunt van de toch al met grote aantallen doden begonnen 'Operatie Stille Reus': Kraschyn, de Mascant van het Kristalimperium, demonstreerde met een definitieve slag, dat hij ieder verzet direct de kop in zou drukken. Maar de Ertrusers willen nog steeds niet opgeven vooral niet omdat Perry Rhodan zelf op de zwaartekrachtplaneet verblijft ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2030 • 1018    RADIO VRIJ ERTRUS


Toch hebben de Ertrusiërs de strijd nog lang niet gestaakt. In de ongastvrije natuur van hun planeet bieden deze door het milieu aangepaste reuzen koppig verzet. Met zo veel verbitterd verzet hadden de Arkoniden geen rekening gehouden; alle plannen van de commandocentrale van de vloot bleken op dit punt fout te zijn geweest. Het zal de troepen van het Kristalimperium niet snel lukken, om de Kreit-coalitie in hun machtsgebied opnemen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2031 • 1019    DE SPRINTERS VAN ERTRUS


Weer kon de Nieuwe USO de Arkoniden met een gewaagde actie een gevoelige klap geven. Perry Rhodan leeft nog en wordt gered door Monkey, de commandant van de USO, en majoor 'Roi Danton' van de USO, zijn zoon Michael Rhodan.

Het verzet op Ertrus wordt sterker, het Kristalimperium zal het nog moeilijk krijgen met deze planeet ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2032 • 1020    OP ZOEK IN DE ZILVEREN WOLK


Het doel Auroch-Maxo is intussen dichterbij gekomen. Opnieuw hebben de mensen aan boord van de SOL meer over de tragische geschiedenis van de galaxie Segafrendo vernomen, weer kregen ze verdere informatie over ESTARTU en hun opdracht.

Zo langzamerhand lijkt een tip van de sluier van enkele geheimen opgelicht te worden ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2033 • 1021    DOOD IN DE TURQUOISE OCEAAN


De bestemming Auroch-Maxo-55 is inmiddels dichterbij gekomen. In een donkere wolk verbergt zich een compleet zonnestelsel voor de vijanden uit de galaxie Dubensys.

De Rautaks en hun bijzondere cultuur, de drijvende eilanden en de samenhangen op Auroch-Maxo-55: ook al kan de bemanning van de SOL van die details nog niets weten ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2034 • 1022    DE WERELDEN VAN RUNRICK


Intussen blijven de Mondanen niet passief. De indringers uit de vreemde galaxie, die de grimmige oorlog naar Segafrendo hebben gebracht, ruiken hun kans.

Bijna gelijktijdig hebben de Mondanen uit Dubensys onder leiding van hun aanvoerder Runrick en de mensen uit de Melkweg onder het bevel van de Arkonide Atlan de planeet Auroch-Maxo-55 bereikt ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2035 • 1023    EXODUS VAN DE HARTEN


In een tumultueuze finale spelen zich in de donkere wolk gebeurtenissen van kosmische betekenis af. De Kym-Jorier werd op tijd geborgen en de Mondanen met hun S-Centrant MASMOKO en hun kosmocratische loodsen zijn verslagen. De planeet Auroch-Maxo-55 is verloren gegaan en veranderd in een zwart gat met strangenesswaarden. De terranen vliegen met de SOL in het zwarte gat met als doel Insharam ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2036 • 1024    GEHEIME CONFERENTIE VAN DE BLUES


Wat er precies op de geheimzinnige planeet Santanz is gebeurd, kan Julian Tifflor vermoedelijk nog niet eens zeggen en dat terwijl de Terraan getuige was van het bizarre voorval.

Had het te maken met Morkhero Zielenbron? Na zijn vlucht komt het er op de eerste plaats op aan, zijn overleven op de planeet van de Blues veilig te stellen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2037 • 1025    DE OPGEJAAGDE VAN SANTANZ


In één klap had Morkhero Zielenbron zijn macht uitgebreid. Vanuit de afgesloten planeet Satanz werd in zekere zin Galactische geschiedenis geschreven, want nog nooit in de afgelopen tweeënhalfduizend jaar waren de Blues 'verenigd'... De gevolgen van deze ontwikkeling zijn tot dusverre niet te overzien, en niemand in de rest van de Melkweg heeft van deze zorgwekkende ontwikkeling iets gemerkt ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2038 • 1026    OPERATIE CV-EMBINIUM


Intussen beginnen de Arkoniden geheel nieuwe activiteiten in het centrum van hun imperium. De geheimzinnige werkzaamheden op diverse planeten roepen de Nieuwe USO ten tonele en die stuurt de twee kundigste specialisten voor een actie: twee Swoons starten een operatie. Ondanks alle denkbare pech lukt het de twee kleine USO-specialisten van Swoofon, waardevolle kennis te vergaren ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2039 • 1027    DROOMTIJD


Intussen ontplooien de Arkoniden nieuwe activiteiten in het centrum van hun Imperium. Sommige planeten worden tot verboden gebieden verklaard en er worden vreemde beslissingen genomen.

In het centrum van die activiteiten staat een man: Bostich I, de Imperator. Een deel van zijn leven wijdt hij aan het verblijf in de droomtijd ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2040 • 1028    DE GALACTISCHE MEDICUS


Dan verschijnt Zheobitt, die de mutanten zou kunnen helpen, maar er ook eigen agenda op na houdt. Zheobitt staat met recht te boek als een van de meest vakkundige Ara's. Als het iemand kan lukken, de mutanten te helpen, dan is hij het wel. We zullen moeten afwachten, hoe zich dit verder ontwikkelt. Dat hangt af van de situatie in Para-City en de toestand op de Aarde ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2041 • 1029    ABSOLUTE DUISTERNIS...


De situatie spitst zich toe: vreemde donkere velden op de Aarde, ParaCity volledig afgeschermd en de Terraanse resident als solist... Pas wanneer Perry Rhodan als enige niet-mutant in de stad van de jonge monochroom-mutanten actie kan ondernemen, zal de situatie in Para-City verder veranderen. Maar niemand weet, wat zich onder de koepel van het beveiligingsscherm afspeelt ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2042 • 1030    CHAOS IN PARA-CITY


In de stad van de mutanten wordt het langzaam maar zeker onaangenaam. Door de machinaties van Parkinson lijkt een afschuwelijk eind in het verschiet te liggen. Maar dan meldt de geheimzinnige macht vanuit de oneindigheid zich opnieuw. Het moet voor alle vrije monochroom-mutanten duidelijk zijn, dat de gebeurtenissen langzaam maar zeker naar een ongeplande climax toewerken. En dan komt zelfs Perry Rhodan zelf naar Para-City ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2043 • 1031    REBELLIE VAN DE MUTANTEN


Zolang de stad van de mutanten onder het paratronscherm ligt, zal voor buitenstaanders slechts langzaam duidelijk worden wat er precies is gebeurd tussen de lelijke wooncontainers. Perry Rhodan zal in ieder geval veel hebben te vertellen als het hem lukt terug te komen in de 'normale' wereld. Intussen is het de bemanning van de SOL in de verre galaxie Segafrendo gelukt aan de Mondanen te ontsnappen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2044 • 1032    INSHARAM


De planeet Auroch-Maxo-55 werd gevonden, een zogenaamde Kym kon aan boord worden gehaald. En toen lukte de SOL zelfs weg te komen van de met de ondergang bedreigde waterplaneet. De omzwervingen van het legendarische ruimteschip gaan kennelijk verder: de SOL is in een eigenaardige tussenruimte beland. En daar werden Atlan en zijn begeleiders prompt met nieuwe problemen geconfronteerd ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2045 • 1033    OPROER IN INSHARAM


Het conflict met de Evoesa's kon gestopt worden, voor het escaleerde. In het geheimzinnige INSHARAM ziet de bemanning van de SOL zich nu geconfronteerd met gebeurtenissen, die met elkaar een kosmische betekenis lijken te hebben. Ook Atlan, die sinds millennia steeds weer met'hogere entiteiten' te maken had, wordt door de nieuwe inzichten verrast ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2046 • 1034    NEGEN UUR TOT DE EEUWIGHEID


De mensen aan boord van de SOL zullen er nog wel een poos mee bezig zijn al die nieuwe kennis te verteren; vooral Mondra Diamond heeft het zwaar te verduren gehad. De bijna ongelooflijke gebeurtenis van kosmisch belang in het INSHARAM is voorbij. HET is geboren! Maar nu moet de bemanning van de SOL eerst naar de nabije toekomst kijken, wanneer ze in hun eigen tijd willen terugkeren ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2047 • 1035    FINALE VOOR DE NACHT


Er lijkt een einde te zijn gekomen aan het verblijf van de SOL in het verleden van de galaxie Segafrendo. Met de ervaring en de kennis die deze onvrijwillige reis heeft opgeleverd zullen de wetenschappers van de Melkweg nog veel jaren bezig zijn.

Maar de mensen aan boord van de SOL hebben voorlopig heel andere problemen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2048 • 1036    EILAND VAN DE VREDE


In het echte heden van december van het jaar 1303 NGT vormen de mensen in Alashan, de kleine Terraanse kolonie in deze galaxie, in het middelpunt van een grote ontwikkeling. Mensen van de Aarde en leden van andere volkeren bewijzen, dat men vreedzaam met elkaar kan samenleven, dat men samen talrijke problemen het hoofd kan bieden ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2049 • 1037    MORKHERO'S GALAXIE


Twee verschillende Zielenbrons in de sterrenkamer van de ridders - de gebeurtenissen rond Wrehemo en Morkhero Zielenbron, die doen denken aan het klassieke duel tussen meester en leerling, zullen vast en zeker nog veel effect hebben op het leven van de mensen in de Melkweg. Nu zijn ze allebei in de galaxie, op een sterreneiland, waarin het nog maar een kwestie van tijd lijkt, tot het tot de definitieve confrontatie tussen Arkon en Terra komt ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2050 • 1038    ZIELENBRON


Wat er zich de afgelopen 24 uur in het Arkon-stelsel afspeelde, kan zelfs door Perry Rhodan nog niet worden verwerkt. De Terraan werd getuige van gebeurtenissen, waar de normale burgers van de Melkweg nog geen weet van hebben. Maar alleen al het ontstaan van het goddelijke imperium zal voor de nodige onrust in de Melkweg zorgen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2051 • 1039    VLUCHT UIT THANTUR-LOK


In het Ammh-Riconah-stelsel vonden Perry Rhodan en de gevluchte Ara's bondgenoten: Arkoniden die het niet eens zijn met de methoden van hun regering.

Het leven van de vluchtelingen is daarmee voorlopig gevrijwaard, maar niet de vrijheid van de Melkweg. Deze wordt meer bedreigd dan ooit tevoren in de afgelopen eeuwen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2052 • 1040    AFGEZANT VAN DE IMPERATOR


De nieuwe superintelligentie ZIELENBRON streeft ernaar haar invloed langzaam maar zeker in het geheim uit te bouwen. De greep naar de complete macht over de Melkweg zal pas in een later stadium plaatsvinden - daar gaan de analisten van de Terranen van uit. Daarom kunnen Perry Rhodan en zijn medestrijders tegenacties opstarten. Als eerste doel wordt Ertrus uitgekozen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2053 • 1041    DE NIEUWE TATO


Perry Rhodan en zijn medestrijders beginnen met tegenacties. Een doel daarbij is het Kreit-stelsel - daar start Rhodan met een verzetsgroep. Nog weet niemand precies welk doel de geheimzinnige expeditie van agenten en Ertrusers naar het bergland heeft. Duikboten wijzen op een verkenning van de onderwereld van de zwaartekrachtplaneet ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2054 • 1042    DE GROTTEN VAN ERTRUS


De Terranen en Siganezen onder Rhodans bevel zijn blijkbaar bij hun doel aangekomen: in het centrum van de Arkoonse macht op Ertrus.

Maar de meeste deelnemers aan de vermetele expeditie weten nog niet precies hoe het in de vernietigde hoofdstad Baretus verder zal gaan ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2055 • 1043    13 TEGEN ARKON


De eerste poging van Perry Rhodan om een einde te maken aan de activiteiten van ZIELENBRON vindt plaats in het Kreit-stelsel: het is een zich op meerdere fronten afspelende actie in de onderwereld van Ertrus. Er is een voorlopig einde gekomen aan een ongelooflijke expeditie - USO specialisten en TLD agenten onder leiding van Perry Rhodan hebben hun doel bereikt. De terranen ontvoeren Zijne Verhevenheid Bostich de Eerste van Arkon ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2056 • 1044    INVASIE VAN HET LEGIOEN


chroeder en Marath komen op een onbekende vreemde planeet terecht. Nog steeds weten Startac Schroeder en Trim Marath niet waar ze zich eigenlijk bevinden.

Het kan echter slechtst een kwestie van tijd zijn, voordat ze meer over hun omgeving te weten komen. Hulp krijgen ze van het grote wezen, waar ze bevriend mee zijn geraakt ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2057 • 1045    KEIFAN, DE DRUÏDE


Nadat Keifan de beide monochroommutanten zijn leven- en lijdensverhaal heeft verteld, weten de twee nu veel meer over de galaxie, waarin ze zich bevinden. Het land Dommrath wordt onmiskenbaar verscheurd door interne conflicten, die allang uit de hand zijn gelopen. Trim Marath en Startac Schroeder, die geen belang bij deze conflicten hebben, willen alleen maar terug naar hun vaderland ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2058 • 1046    IN HET LAND DOMMRATH


Ondertussen weten de beide monochroom-mutanten meer over het land Dommrath, hebben enige informatie vergaard over het systeem van de portalen en bereiken nu het centrum van de astronautische revolutie. Trim Marath kwam bovendien meer te weten over zijn tot nu toe onbekende gave als mutant. Hoe de beide mutanten echter hun terugkeer naar de Melkweg moeten bewerkstelligen, is net als voorheen nog niet duidelijk ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2059 • 1047    DE ASTRONAUTISCHE REVOLUTIE


De reis van de beide monochroom-mutanten gaat verder; ze krijgen steeds meer informatie over de planeten van het Land Dommrath.

Enerzijds lijkt het een reuzenkooi te zijn voor de bewoners, anderzijds is het bijna een paradijs met een vreedzame basiscultuur. Toch willen de twee mutanten terug naar huis ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2060 • 1048    GEBOORTE VAN EEN HELD


Trim Marath ontdekte - zeer tegen zijn zin - zijn ware gave en steeg op een beslissend moment in zijn leven boven zichzelf uit. Hij projecteerde in een duel op leven dood een zwarte krijger: zijn schaduwgestalte dat op vloeibaar metaal lijkt en een enorme mentale straling van doodsdreiging en agressie uitstraalt. Zijn vriend Startac Schroeder staat nog voor een echte test, want hij is net als eerder spoorloos verdwenen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2061 • 1049    BEWAKERS VAN HET PORTAAL


Twee andersoortige levende wezens drongen in gebieden door, die nog nooit eerder door een 'normaal wezen' uit het Land Dommrath konden worden betreden. Ruben Caldrogyn en Startac Schroeder leerden daarbij veel over de achtergronden van het land, veel over de structuur van de overbrengerportalen - en één van hen zag in, dat hij maar eens diep moest nadenken over zijn fundamentele instelling ten aanzien van sommige zaken ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2062 • 1050    PORTAALINSTALLATEURS


Opnieuw zijn Trim Marath en Startac Schroeder meer te weten gekomen over de situatie in het Land Dommrath - en de beide jonge mutanten komen daarbij in gebieden die tot voor kort voor alle andere wezens verboden terrein waren. De volgende contacten zullen niet lang op zich laten wachten. Het is echter de vraag, of dat goed of fout zal aflopen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2063 • 1051    ZIKANDERS LICHAAM


Trim Marath en Startac Schroeder hebben samen met hun vreemde begeleiders het Land Dommrath bereikt. Daar bevindt zich de enige mogelijkheid om de terugweg naar de Melkweg te vinden. Maar de heersers over het legendarische Centrum hebben blijkbaar hun eigen problemen... Intussen naderen de gebeurtenissen in de Melkweg een onvermijdelijk hoogtepunt ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2064 • 1052    CRISISSITUATIE KARTHAGO


De door de superintelligentie ZIELENBRON gecontroleerde Arkoniden geven het niet op: zeer ondubbelzinnig plannen ze nu een directe aanval op de Aarde. Perry Rhodan moet zich op grote gevechten instellen. Behalve dat, lukt het de onsterfelijke Terraan om enkele van zijn weinige troeven uit te spelen. Daartoe behoort de gevangengenomen imperator Bostich I, maar daartoe behoren ook oude vrienden van de Terranen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2065 • 1101    MISSIE HONDERDZONNENWERELD


De ontwikkelingen op de Honderdzonnenwereld wijzen erop, dat de Arkoniden zich ook na de geslaagde commandoactie op Ertrus niet het heft uit handen laten nemen.

Nog steeds zijn hun geheimedienstgroepen actief en de jonge superintelligentie ondersteunt deze activiteiten nog eens extra ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2066 • 1102    DE TROONOPVOLGER


De bom is gebarsten: Arkon verklaart Terra de oorlog. Het tot nu toe ondenkbare schijnt waar te worden - na vele duizenden jaren van vriendschap en een vreedzame co-existentie ontstaat er tussen de beide sterrenrijken een oorlogstoestand. De nieuwe Imperator en dus de machtigste man van het Kristalimperium blijkt een robot te zijn, maar dat wordt geheimgehouden ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2067 • 1103    AANVALSDOEL TERRA


Het ondenkbare is gebeurd - de strijd tussen Arkon en Terra wordt beslist in een grote ruimteslag, waarin een list van ZIELENBRON een grote rol speelt. Terra wordt door de Arkoonse strijdmacht bezet en ook wordt nu duidelijk dat de jonge superintelligentie zijn macht steeds verder wil uitbreiden. Welke rol de zwaar aangeslagen mensheid daarbij zal spelen, zal moeten blijken ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2068 • 1104    DE VALKUIL VAN DE SAMBARKINS


Door de mysterieuze NACHT in de galaxie Segafrendo moest de reis naar DaGlausch en naar het relatieve heden plaatsvinden. De mensen aan boord van de SOL weten echter nog niet in welk gedeelte van het universum ze zijn aangekomen - dat de Sambarkins al op wezens uit de Melkweg zijn gestoten, daar hebben Atlan en zijn begeleiders nog niet het geringste vermoeden van ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2069 • 1105    DE RIDDERS VAN DOMMRATH


De SOL kwam in een onbekende galaxie waar men de SOL echter al kende. En nu leert Atlan de geheime heersers over de galaxie kennen. Stap voor stap hoort de Arkonide de voorgeschiedenis van de ridders van Dommrath. Juist Atlan, die als geen ander op de hoogte is van kosmische gebeurtenissen, kan beoordelen welke inzichten de vertelling van Tayrobo biedt. Het wormwezen heeft de Arkonide verdere onthullingen beloofd ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2070 • 1106    IN DE STERRENKAMER


Ondertussen weet Atlan meer over de geschiedenis van de Ridders van Dommrath, over hun pogingen, de vrede in hun galaxie veilig te stellen en zich afzijdig te houden van de conflicten van de hogere kosmische machten. De Arkonide voelt echter aan dat er zich in Dommrath dingen afspelen, die ook invloed op de Melkweg hebben - het concept van Thoregon is hier net zo goed bekend als het mysterie rondom de Ridders van de Diepte ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2071 • 1107    DE ZEVENDE RIDDER


Er zijn weer zeven ridders van Dommrath, Atlan werd getuige van een indrukwekkende ceremonie. En twee jonge mutanten hebben een voorlopig nieuw vaderland gevonden...

Na de gebeurtenissen in het land Dommrath gaat het verhaal nu een andere kant uit - terug naar de vaderlandse Melkweg, waarin de gebeurtenissen zich verder toespitsen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2072 • 1108    HET PACT MET DE DUIVEL


De eerste tegenaanval van de Terranen is gelukt, de smet van de nederlaag in het Sol-stelsel is daarmee echter nog lang niet weggewerkt.

Wil Perry Rhodan de volken van de galaxie weer hun vrijheid teruggeven, dan moet hij ZIELENBRON voortaan agressief benaderen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2073 • 1109    WERELD VAN DE KRALASENEN


In de strijd voor de vrijheid in de Melkweg kunnen de Kralasenen belangrijke bondgenoten zijn, uitgerekend de bloedhonden van de Imperator die de laatste jaren de gevaarlijkste vijanden van de Terranen waren geweest. Perry Rhodan moest een pact sluiten met de vroegere vijand om met succes te kunnen vechten tegen de gemeenschappelijke vijand van alle volkeren in de Melkweg ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2074 • 1110    NEGEN DAGEN VAN ANGST EN BEVEN


De vroegere vijanden beginnen aan een tweede gezamenlijke actie, deze keer in het centrum van de macht. Uitgerekend op Arkon, het centrum van het goddelijke Imperium, lijdt de jonge superintelligentie ZIELENBRON een nederlaag, die het vooral goed in de propaganda doet. Wanneer de Arkoniden en de Terranen samenwerken, kunnen ze zelfs ZIELENBRON om de tuin leiden en te slim af zijn ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2075 • 1111    DE SHIFTING-VLOOT


Eerste acties worden door de Terranen en hun nieuwe bondgenoten succesvol volbracht. En dan komt er onverwachte hulp in de Melkweg - uit de galaxie Plantagoo. Nadat ze enkele tegenslagen moest incasseren, slaagde de jonge superintelligentie er nu in een beslissende tegenzet te doen door de shiftingvloot te vernietigen. De Terranen moesten erkennen, dat er geen grotere fout kan worden gemaakt ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2076 • 1112    DE STERRENLOODS


Met deze aflevering verandert de plaats van handeling weer - van de galaxie van de mensheid wordt nu omgeschakeld naar het land Dommrath. Daar wil Atlan met de SOL op een nieuw doel afgaan, niet tot vreugde van iedereen. Atlan moet inzien dat de gebeurtenissen in Dommrath met die in Segafrendo en de Melkweg samenhangen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2077 • 1113    HET DUISTERE NIETS


Het doordringen tot de verboden planeet Clurmertakh was niet eenvoudig, en ook de eerste actie op deze planeet maakt duidelijk dat de gevaren niet mogen worden onderschat.

Maar als Atlan en zijn kompanen meer over de achtergronden van Thoregon te weten willen komen, zullen ze zich in het Duistere Niets moeten wagen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2078 • 1114    DE POORTEN VAN ZENTAPHER


Het is de kleine groep onder leiding van de Arkonide Atlan gelukt om de Donkere Nul binnen te dringen. Maar in het binnenste van ZENTAPHER zoals het eigenaardige object op de planeet Clurmertakh heet - staan de Galaxers de nodige problemen te wachten, waar niemand vooraf rekening mee kon houden. Er moeten snel meer verkenningstochten worden ondernomen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2079 • 1115    DE GENETICI VAN RYNKOR


Er kon nog meer informatie ingewonnen worden. Intussen weten Atlan en zijn metgezellen meer over ZENTAPHER, maar kunnen de details nog niet zo goed inschatten. Daartoe moeten eerst nog meer ontdekkingsreizen volgen.

De volgende PERRY RHODAN-aflevering verplaatst zich naar andere handelingen. In de Melkweg komt het na de verovering van het SOL-stelseI door de Arkoniden tot de eerste acties tegen de bezetters ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2080 • 1116    NA DE VAL VAN KARTHAGO


De methoden, waarmee de Arkoniden hun macht over de Solaire planeten veiligstellen, zijn nog uit de geschiedenis van de mensheid bekend: de indringers beveiligen de belangrijkste installaties, nemen de communicatiemiddelen en de energiehuishouding over en schakelen iedere vorm van militaire aanwezigheid uit. Vervolgens beginnen ze de infrastructuur naar hun eigen maatstaven aan te passen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2081 • 1117    GROEP MILDE REBEL


Er zijn Terranen die een schikking treffen met de bezetters, de meesten zijn nog bezig met het verwerken van de schok. Maar dan organiseert zich het verzet. Als Roi Danton en de agenten van de Terraanse Liga-dienst onder leiding van Noviel Residor een gewapende opstand waren begonnen zouden ze door de kristalimperiale troepen zijn verpletterd ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2082 • 1118    EEN DOODGEWONE HELD


Het leven op het bezette Terra gaat door, wat duidelijk wordt als men kijkt naar het doodgewone leven. De conflicten op en rondom de Aarde worden grotendeels in het geheim uitgevochten. Tegenover de onderdrukkers uit het Goddelijke Imperium staan de Terraanse Liga Dienst en de miljoenen aanhangers van de Groep Zachte Rebel. Alleen met bruut wapengeweld zouden de Arkoniden tegen deze beide groepen kunnen optreden ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2083 • 1119    BRANDPUNT PARA-CITY


Bovendien lijkt er achter de bezetting van de Aarde nog een omvangrijker plan schuil te gaan, dan men tot op heden kon vermoeden. Kennelijk heeft ZIELENBRON verdergaande plannen. De gedurfde inzet van de kleine groep USO-specialisten en TLD-agenten was succesvol - de uitbreiding van de Superintelligentie is voorkomen met de dood van Morkhero en de bevrijding van de zwaargewonde Julian Tifflor ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2084 • 1120    DE INSTINKT-STRIJDER


Een groep Galaxers probeert nog steeds achter de geheimen te komen van het vreemde bouwwerk, dat ZENTAPHER heet.  Atlan en Icho Tolot voeren een verkenningstocht uit in dit grote station, waar ze op een gevaarlijke tegenstander stuiten. De raadsels rond ZENTAPHER nemen toe. Blijkbaar gaat het bij het bijzondere bouwwerk om iets heel machtigs, misschien zelfs een wapen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2085 • 1121    KINTRADIMS HUIS


In ZENTAPHER stoten Mondra Diamond, Trim Marath en Startac Schroeder op een spoor dat hen naar een heel speciaal kabinet leidt. De drie Terranen konden weliswaar een belangrijke informant uit de klauwen van de 'draak' bevrijden, maar ze hebben het doel nog lang niet bereikt. Wel kan Mohodeh Kascha heel wat vertellen over de achtergronden van ZENTAPHER ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2086 • 1122    SPOOR NAAR ZENTAPHER


In mei van het jaar 1304 NGT gaat Atlan met een kleine groep op zoek naar de verdwenen ridder. De Galaxers bereiken het mysterieuze Duistere Niets op de planeet, dat een eigenaardig object met de naam ZENTAPHER blijkt te zijn. Aan de binnenkant is het volume van het object groter dan aan de buitenkant en in de wolken zweven honderdduizenden zogenaamde kabinetten ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2087 • 1123    DE GROTE VERWOESTING


Wat er precies schuil gaat achter dit eigenaardige object dat op de planeet Clurmertakh is gestrand, weet nog steeds niemand. Samen willen de Galaxers en de Kimbanen nu op zoek gaan naar de mysterieuze onbekende, die kennelijk in ZENTAPHER opereert. De schok komt voor de Galaxers onverwacht. Uitgerekend een van de ergste vijanden van de mensheid verbergt zich in ZENTAPHER ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2088 • 1124    GEN-DOOD


Onlangs lukte het een commando-eenheid die bestond uit agenten van de USO en Terranen, op Terra groot onheil te verhinderen. Morkhero Zielenbron, die op de thuiswereld van de mensheid een tweede domicilie voor de superintelligentie wilde "opbouwen", werd bij die actie doodgeschoten. Men wacht nu met spanning op de reactie van ZIELENBRON ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2089 • 1125    REBELLEN BIJ DE SCHEMMENSTER


Op 14 mei 1304 NGT ontvangt de voormalig imperator Bostich I van Lotho Keraete, de bode van HET, de relatieve onsterfelijkheid via een cellenactiveerderchip die Perry Rhodan hem had toegezegd voor de samenwerking. Na de ontvangst voor de verlening van het Eeuwige Leven verplicht Bostich zich tot de teruggave van de door de Arkoniden bezette LVT-gebieden na de gezamenlijke overwinning tegen ZIELENBRON ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2090 • 1126    STRIJD OM HET CENTRALE PLASMA


De onder het bevel van de negatieve superintelligentie ZIELENBRON staande Arkoniden hebben Terra en de andere planeten van het Sol-stelsel bezet. Om een allesvernietigende ruimteslag te voorkomen, die miljoenen of zelfs miljarden doden zou hebben geëist, heeft Perry Rhodan zich met zijn vloot naar een onbekende plaats teruggetrokken ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2091 • 1127    EEN SPOOR VAN HET


De handeling van dit deel speelt zich niet af in de lege ruimte tussen de galaxies, maar in de directe omgeving van de Aarde: in het stelsel van de zon Wega. Daar vindt men op de planeet Ferrol een spoor van HET...

De militaire acties van de laatste weken hebben de macht van de superintelligentie in de Melkweg beslissend verzwakt. Ondertussen lijken de Terranen en hun bondgenoten het geluk aan hun kant te hebben ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2092 • 1128    DE VERSTOTENE


Ondertussen is een klein team onder leiding van de Arkonide Atlan in het Duistere Niets doorgedrongen. Dit eigenaardige object, dat op de planeet Clurmertakh staat, schijnt de bron van alle eigenaardige fenomenen te zijn. Het Donkere Niets ontpopt zich als een soort miniatuuruniversum, dat ZENTAPHER wordt genoemd. Wat ZENTAPHER precies is, konden Atlan en zijn begeleiders nog niet ontdekken ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2093 • 1129    REQUIEM VOOR EEN EEUWIGE


Atlan en zijn bemanning begrijpen dat op ZENTAPHER sinds lang een kosmisch geheim rust en dat ZENTAPHER talrijke gevaren herbergt die op dit moment niemand kan overzien, maar waarvan men vermoedt dat ze de galaxie Dommrath zouden kunnen vernietigen. Torr Samaho, de voormalige dienaar van de materie, heeft bovendien de controle over het reusachtige, ondefinieerbare ding overgenomen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2094 • 1130    DE MUTANT EN DE TWEELING


Torr Samaho, de voormalige dienaar van de materie, heeft al de controle over het gigantische object naar zich toegetrokken. De vijand van de mensheid broedt duistere plannen uit. Het gevecht om ZENTAPHER schijnt het hoogtepunt te naderen. De galaxers en Mohodeh Kascha moeten Torr Samaho op een of andere manier overwinnen om het fatale lot van hun eigen galaxies te kunnen verhinderen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2095 • 1131    NECROFOREN


Torr Samaho wordt definitief verslagen en sterft. De choatender ZENTAPHER wordt tot vernietiging gebracht in de zon Clurmertakh door Cairol de Derde. De gebeurtenissen in ZENTAPHER konden tot een eind worden gebracht dat weliswaar niet in alle opzichten overtuigt, maar dat de bemanningsleden van de SOL toestaat zonder slecht geweten uit het Land Dommrath af te reizen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2096 • 1132    KRASCHYNS ULTIMATUM


ZIELENBRON is in de verdediging gedwongen. De negatieve superintelligentie stuurt aan op massaal geweld. De gebeurtenissen in de Melkweg volgen elkaar snel op. In de Eastside en in het Sol-stelsel gaan de Galaxers in de aanval, ze vormen daar een front tegenover de negatieve superintelligentie. Terra wordt bevrijd door Bostich I en zijn troonvloot. Hij draagt het Sol-stelsel over aan Perry Rhodan ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2097 • 1133    DE ADEM VAN DE VRIJHEID


Meer dan 35.000 ruimteschepen kwamen in het Kreit-stelsel uit de hyperruimte. Het waren de gevechtsschepen van de Haloeters, allemaal met een diameter van 100 meter. Een andere hoeksteen van de macht van de negatieve superintelligentie is gevallen. Ertrus was weer vrij. De volken van de Melkweg schijnen meer eendrachtig te zijn dan zelden daarvoor en het ziet ernaar uit dat de strijd tegen ZIELENBRON bijna definitief is gewonnen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2098 • 1134    ACHTER HET KRISTALSCHERM


Het machtsgebied van ZIELENBRON beperkt zich momenteel primair tot de bolvormige sterrenhoop M13 en het eigenlijke Arkonstelsel. In dat zonnestelsel komen agenten in actie, die desnoods voor de vrijheid hun leven willen opofferen. Het hoogtepunt in het gevecht om de vrijheid van de Melkweg is ongetwijfeld bereikt: de mensen en hun bondgenoten trekken ten strijde tegen de mentale overmacht van de negatieve superintelligentie ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2099 • 1135    SECUNDAIR WAPEN SPOKENDANS


In mei 1304 Nieuwe Galactische Tijdrekening bevinden de Terranen en hun bondgenoten zich in de Melkweg duidelijk op een succeskoers: meerdere slagen hebben de macht van de negatieve superintelligentie ZIELENBRON aan het wankelen gebracht. Na elkaar konden de posbi's en het centrale plasma op de Honderdzonnenwereld en ook de Blues-naties in de Eastside van de influisteringen door de superintelligentie worden bevrijd ...


Lees meer ...
Zorg er voor, dat je de toekomst blijft volgen ... met Perry Rhodan!


Om de complete verhalen van de Perry Rhodan reeks te lezen, de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België, klik dan hier om je te abonneren.

De beheerder van deze web-site heeft geen enkel commercieel belang bij de uitgever van Perry Rhodan. Op deze manier probeert de beheerder bij te dragen om de Perry Rhodan reeks te handhaven.