< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 1950 - 1999

30e cyclus MATERIA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


1997 • 0938    HET EINDE VAN DE ZONNEKLUIS


De conflicten tussen de coalitie Thoregon en zijn vijanden zijn nog in volle gang. Dat geldt voor de Melkweg, waar men erin is geslaagd de kosmische fabriek MATERIA te vernietigen, en voor de galaxie Chearth.

In de Melkweg is een andere kosmische fabriek verschenen en de dienaren van de materie hebben de hele planeet Terra gegijzeld, gebeurtenissen waar de bondgenoten in Chearth niets van weten. De ontwikkelingen daar gaan in de richting van een beslissende gebeurtenis waarvan het leven van talloze bewoners afhangt.

Nog steeds controleren de vloten van de Algiotische Zwervers grote delen van de galaxie, maar in dit enorme leger zijn intussen twee fracties ontstaan, waartussen ernstige conflicten zouden kunnen uitbreken.

De manipulaties van de Tazolen aan de zogenaamde zonnekluis hebben ertoe geleid dat deze steeds instabieler werd en het is te verwachten dat de zonnewormen binnenkort zullen uitbreken en dat de Guan a Vars, de vroegere 'monsters van Louipaz', zich in Chearth zullen verspreiden.

Gelukkig beschikken de bondgenoten over de door de Haloeters meegenomen Yaronag, een apparaat waarmee de zonnewormen kunnen worden gedood. Maar Sirku, de splinter van de superintelligentie Nisaaru, raadt het gebruik van de Yaronag af en dat zou het einde van de ZONNEKLUIS kunnen betekenen ...


In Chearth schijnt de grootste oorlog in de geschiedenis van deze galaxie afgelopen te zijn: De Algioten onder leiding van Vil an Desch trekken zich terug op hun thuiswereld; de in Chearth achterblijvende agressors onder leiding van Dro ga Dremm zullen niet lang kunnen standhouden tegen de vloten van de Chearthers en de Haloeters, en tegen de net-neutralisators.

Maar wat gebeurt er met de zonnewormen en de Galaxers aan boord van de TAUCOON? Wat is het lot van de bewoners van de galaxieën die behoren tot de coalitie Thoregon?


Oorspronkelijke titel: Das Ende des Sonnentresors

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Alfred L. Kelsner

Nederlandse vertaling: H. BrownOndertitel: het geheim van de Wlatschiden – er wacht iets in de kristalwoestenij.


Locatie en tijdsruimte: Chearth – 1291 NGT (4878 na Chr.)


Hoofdpersonen: Vincent Garron – De voormalige doodsmutant zet zich in voor het overleven van een galaxie. Sirku – De splinter van de superintelligentie gedraagt zich erg geheimzinnig. Veldenhovv – De meesterdief van de Vlatschis herkent het geheim van de kristalwoestenij. Vredentaich – De kristalhoeder van Gunjar speelt met het lot. Myles Kantor – De Terraanse wetenschapper werkt naar het tijdstip voor Gan Grango Ranka.


Nederlandse vertaling ondertitel en hoofdpersonen:

© Cornelis van den Ende