< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 1950 - 1999

30e cyclus MATERIA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


1995 • 0936    DE DOOD OP TERRA


In de Melkweg kon een grote zege worden behaald - zij het ten koste van heel veel slachtoffers: de kosmische fabriek MATERIA werd bij het Zwarte Gat in het centrum van de galaxie van de mensheid vernietigd. Daarmee is in het voorjaar van het jaar 1291 nieuwe galactische tijdrekening afgerekend met een groot gevaar voor de mensheid en de hele coalitie Thoregon.

Thoregon zelf is nog steeds in staat van wording. De coalitie van zes superintelligenties en zes volken uit zes galaxieën wil zich inzetten voor vrede in de kosmos. Machten met een enorme invloed lijken iets tegen deze plannen te hebben, die ook voor Perry Rhodan nog niet helemaal duidelijk zijn.

De gevechten in de Melkweg zijn maar één kant van het conflict, dat zich al lange tijd aankondigde. In de galaxie Chearth bijvoorbeeld is de uiteindelijke beslissing tussen de Algiotische zwervers en de bondgenoten uit de galaxieën Chearth, Andromeda en de Melkweg ophanden. Maar voor de mensen van de Aarde is Chearth van geen betekenis, de meesten weten niets van de Guan a Vars, noch iets van de zonnekluis of de Gomrabiaanse hyperruimteheuvels. De mensen in het Sol-stelsel en op de talrijke planeten van de Liga van Vrije Terranen worden getuige van een nieuwe confrontatie.

Er verschijnt nog een kosmische fabriek en valt de thuisplaneet van de mensheid aan. De kosmische fabriek WAVE kan niet gestopt worden. In een grote ruimteslag wordt de bewakingsvloot van de Aarde vernietigd; ook wordt de regering van de Liga van Vrije Terranen slachtoffer van de gevechten. De Aarde lijkt hulpeloos te zijn - en dan waart de dood op TERRA...


In de Melkweg is een andere kosmische fabriek verschenen en de dienaren van de materie hebben de hele planeet Terra gegijzeld. Het hele zonnestelsel bevindt zich in de wurggreep van de kosmische fabriek en de dienaar van de materie. Ramihyn heeft plannen met de Aarde en zijn bewoners, die tot nu toe nog niemand kan doorgronden. Militair is op het sinistere wezen in zijn cyclopengedaante kennelijk geen greep te krijgen. En nu lijkt ook nog eens Perry Rhodan gedood te zijn ...


De Perry Rhodan-aflevering van volgende week wisselt van arena. Auteur Susan Schwartz belicht de gebeurtenissen in de galaxie Chearth. Daar stevenen de gebeurtenissen eveneens op het finale hoogtepunt af.


Oorspronkelijke titel: Der Tod auf Terra

Auteur: Hubert Haensel

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Alfred L. Kelsner

Plantekening (Duits exclusief): Terraans ruimteschip: vloottender van de CAMELOPARDUS-klasse door Christoph Anczykowski

Nederlandse vertaling: Scriptura/S. J. SinnemaOndertitel: een kosmische fabriek in het Sol-stelsel – de Aarde in een akelige wurggreep.


Locatie en tijdsruimte: Terra – 1291 NGT (4878 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De zesde bode van Thoregon wil de mensheid bijstaan. Ramihyn – De dienaar van de materie heeft het hele Sol-stelsel in zijn macht. Margret Zhamant – De Terraanse gaat een uitzichtloos gevecht aan met de cycloop. Startac Schroeder – Een 17 jarige Terraan in de puinhoop van het HQ-Hanse.


Nederlandse vertaling ondertitel en hoofdpersonen:

© Cornelis van den Ende