< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 1950 - 1999

30e cyclus MATERIA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


1994 • 0935    DE LAATSTE GENERAAL


In de Melkweg kon een grote overwinning worden behaald - maar met grote offers: de kosmische fabriek MATERIA werd vernietigd bij Dengejaa Uveso, het zwarte gat in het centrum van de galaxie van de mensheid. Daarmee is in het voorjaar van 1291 nieuwe galactische tijdrekening een groot gevaar voor de mensheid en voor de gehele Thoregon coalitie uit de weg geruimd.

Thoregon zelf bevindt zich nog steeds in een ontstaansproces: de coalitie van zes superintelligenties en zes volken uit zes galaxies wil zich voor vrede in de kosmos inzetten. Machten met een enorme invloed schijnen wat tegen deze plannen te hebben, die ook Perry Rhodan nog niet helemaal kon doorgronden.


De gevechten in de Melkweg zijn slechts één aspect van het conflict dat al lang geleden ontstond. In de galaxie Chearth moet bijvoorbeeld nog de laatste beslissing vallen tussen de Algiotische zwervers en de bondgenoten uit de galaxies Chearth, Andromeda en de Melkweg.

Voor de mensen op de Aarde is Chearth echter niet van betekenis; de meesten weten zelfs niets van de Guan a Vars, de zonnekluis of de Gomrabiaanse hyperruimteheuvels af. De mensen in het Sol-stelsel en op de talrijke planeten van de Liga van Vrije Terranen zijn getuige van een nieuwe confrontatie. Het komt tot een aanval op Terra. Een man met zijn ruimtevloot verweert zich daartegen. Het is de laatste generaal ...


De meest vernietigende nederlaag sinds lange tijd voor de mensheid komt voor rekening van de kosmische fabriek WAVE en de dienaar van de materie Ramihyn. Na de ondergang van de ruimtevloot staat de Aarde nu ongewapend tegenover het krachtigste wapen van de kosmocraten in dit gedeelte van het universum; er is praktisch geen hoop meer. In een grote ruimteslag wordt de bewakingsvloot van de Aarde vernietigd; ook wordt de regering van de Liga van Vrije Terranen slachtoffer van de gevechten. De Aarde lijkt hulpeloos te zijn - maar Perry Rhodan geeft het niet op ...


Oorspronkelijke titel: Der letzte General

Auteur: H. G. Francis

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Christoph Anczykowski

Nederlandse vertaling: H. JongOndertitel: offensief tegen Terra – een dienaar van de materie stelt een ultimatum.


Locatie en tijdsruimte: Terra, Sol-stelsel – 1291 NGT (4878 na Chr.)


Hoofdpersonen: Zorn Jynthasso – De laatste generaal bewapent zich voor de grote ruimteslag om Terra. Ramihyn – De dienaar van de materie vordert Terra te capituleren. Paola Daschmagan – De eerste Terraanse velt een zwaarwegende beslissing. Katie Joanne – De journaliste begeeft zich opnieuw in het brandpunt van de gebeurtenissen. Jasmin Garque – Het Terraanse raadslid voor de verdediging moet een kosmische fabriek afweren.


Nederlandse vertaling ondertitel en hoofdpersonen:

© Cornelis van den Ende