< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 1950 - 1999

30e cyclus MATERIA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


1985 • 0926    LOKAAS VOOR MATERIA


Nog steeds staan in het voorjaar van het jaar 1291 nieuwe galactische tijdrekening in het centrum van de Melkweg twee machten tegenover elkaar. In Dengejaa Uveso, het reusachtige Zwarte Gat, verschuilt de superintelligentie HET, de oeroude vijand van de mensheid, zich voor de aanvallen van de kosmische fabriek MATERIA.

Aan boord van de SOL proberen Perry Rhodan en zijn metgezellen de superintelligentie te helpen, om daarmee grotere bedreigingen van de volkeren van de galaxie af te wenden. Rhodan, sinds enige tijd actief als zesde bode van Thoregon, weet dat de machtige wezens in MATERIA de coalitie Thoregon willen vernietigen - en daarmee ook de volkeren, die tot de coalitie gerekend worden.

Wat de precieze motieven van de vijanden van Thoregon zijn, is de Terraan nog steeds onbekend. Wel is hij op de hoogte van de principiële verklaringen, die gewag maken van het doel van de coalitie, om in enkele gebieden van de kosmos vrede te vestigen. Om succes te hebben, moeten Rhodan en zijn vrienden eerst HET helpen.

Desalniettemin lukte het een commando van drie Galaxers, aan boord van MATERIA fundamentele informatie te verzamelen en de creator Shabazza te ontvoeren. Deze vijand van de mensheid, wiens activiteiten dood en verderf over meerdere galaxies brachten, is inmiddels dood.

Intussen staat in het centrum van de Melkweg de volgende etappe in de grote strijd tussen Thoregon en MATERIA op het punt plaats te vinden - en Perry Rhodan zet zijn geheime wapen in: het is lokaas voor MATERIA ...


De situatie bij het Zwarte Gat in het centrum van de galaxie van de mensheid ijlt steeds sneller naar het onstuitbare hoogtepunt: nu dreigt de definitieve confrontatie, waarbij er eigenlijk maar één overwinnaar kan zijn ... De directe confrontatie bij Dengejaa Uveso - en Perry Rhodan zet zijn geheime wapen in.


Oorspronkelijke titel: Ein Köder für MATERIA

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Oliver Johanndrees

Illustratie intern (Duits exclusief): © Udo Linke

Nederlandse vertaling: Scriptura/S. J. SinnemaOndertitel: Perry Rhodan bluft – en het kristalimperium mobiliseert.


Locatie en tijdsruimte: M30, Topas-stelsel, Sol-stelsel, Herriau-stelsel, centrumsector – februari/maart 1291 NGT (4878 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De zesde bode van Thoregon bereidt de grote krachtmeting voor bij het zwartgat. Reginald Bull – Rhodan's oudste vriend is voor een geheime opdracht onderweg. Bostich Ⅰ – De imperator van het kristalimperium speelt zijn heel persoonlijke machtsspel. Tautmo Aagenfelt – De hyperfysicus doet experimenten met een onzekere uitkomst. Monkey – De Oxtorner heeft een merkwaardige ontmoeting.


Nederlandse vertaling ondertitel en hoofdpersonen:

© Cornelis van den Ende