< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 1950 - 1999

30e cyclus MATERIA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


1975 • 0916    ZONNE-ECHO


Eigenlijk is Chearth een zeer vreedzame galaxie waar sinds duizenden jaren geen grote conflicten hebben plaatsgevonden. Bovendien maken de waterstof ademende Gharrers, die bewoners zijn van Chearth, deel uit van de coalitie Thoregon.

Maar deze Coalitie die zich inzet voor de vrede in de kosmos, wordt bedreigd door enorme gevaren - en ook Chearth wordt aangevallen. De Algiotische Zwervers veroveren met 200.000 schepen grote delen van de galaxie. Hun doel: Ze willen de zogenaamde zonnekluis openen, een gigantische kosmische constructie in Chearth, omdat ze geloven dat hun goden daarin gevangen worden gehouden.

Wat de Algiotische Zwervers niet kunnen weten is dat in de zonnekluis in feite de Guan a Vars leven, de zonnewormen die alle denkende vormen van leven in de galaxie kunnen uitroeien als ze vrij komen.

De Gharrers kunnen deze bedreiging niet afwenden en Mhogena, de Vijfde Bode van Thoregon reist naar Terra en Arkon om hulp te halen.

Die krijgt hij maar het is erg weinig: Slechts elf ruimteschepen reizen vanuit de Melkweg naar Chearth en toch trekt deze kleine groep onder leiding van Atlan ten strijde. In de lente van het jaar 1291 NGT komt de strijd tot een nieuw hoogtepunt in de zonne-echo ...


De galaxers dringen het inwendige van de zonnekluis binnen om direct contact met de Guan a Vars te zoeken. In de zonnekluis spitst de situatie zich toe: Aan een kant is er de kleine galactische actiegroep onder leiding van Ronald Tekener, aan de andere kant opereren de resten van de Algiotische 'Gaintanu-vloot' onder bevel van de scoctore Norgo ro Yong.

Verder hebben de Galaxers te maken met het merkwaardige gedrag van Vincent Garron en met de Guan a Vars.


Oorspronkelijke titel: Sonnenecho

Auteur: Ernst Vlcek

Omslag: © Ralph Voltz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Alfred L. Kelsner

Plantekening (Duits exclusief): extra-galactisch ruimteschip: knoopschip van de Algiootse zwervers (volken van de galaxie Algion) door Mark Fleck

Nederlandse vertaling: H. BrownOndertitel: op Gaintanu's spoor – ze zoeken de god van de onsterfelijkheid.


Locatie en tijdsruimte: Chearth – februari 1291 NGT (4878 na Chr.)


Hoofdpersonen: Ronald Tekener – De smiler voert het commando bij de operatie zonnenkluis. Myles Kantor – De hyperfysicus gaat op zoek naar een mutant. Tuyula Azyk – Het Blues-meisje werkt als bemiddelaarster voor Vincent Garron. Arnulf Rohmer – De biomechanicus verzorgen de Avatara-androiden. Vincent Garron – De mutant moet een nieuwe lichaam krijgen. Norgo ro Yong – De scoctore zoekt de onsterfelijkheid.


Nederlandse vertaling ondertitel en hoofdpersonen:

© Cornelis van den Ende