< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 1950 - 1999

30e cyclus MATERIA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


1955 • 0848    STRIJD OM THAGARUM


Sinds enige tijd is de mensheid in een conflict van kosmische dimensies verwikkeld zonder dat het gros van de Terranen weet waar zich dat afspeelt. Een partij is de coalitie Thoregon, een verbond van volken uit zes verschillende galaxieën. Spoedig zal de mensheid tot deze vreedzame, op samenwerking gerichte coalitie horen. De Terraan Perry Rhodan is al tot Zesde Bode van Thoregon benoemd.

Aan de andere kant staat een wezen dat Shabazza wordt genoemd. Het handelt in opdracht van een onbekende macht en schijnt indrukwekkende machtsmiddelen ter beschikking te hebben. Bewoners van meerdere galaxieën hebben zwaar geleden onder de manipulaties van Shabazza: onder andere werden 52 planeten van de Melkweg totaal ontvolkt.

In Chearth, de thuiswereld van de Gharrers, het vijfde Thoregon-volk, heeft ook een bedreigende ontwikkeling ingezet: de Algiotische zwervers hebben de galaxie met een gigantische vloot van 200.000 ruimteschepen aangevallen. Mhogena, de Vijfde Bode van Thoregon, was naar de Melkweg gekomen om de hulp van de Galaxers in te roepen.

Die hulp komt nu op gang - maar het gaat slechts om een kleine vloot. Terwijl de bewoners van de Melkweg maar niet kunnen besluiten de Gharrers te helpen, nemen de Maahks uit Andromeda met tien schepen wel deel aan de expeditie. Het sterkste schip is de GILGAMESCH, het officiële vlaggenschip van de dragers van een cellenactiveerder.

Elf schepen moeten een hele galaxie redden. Dat lijkt uitzichtloos, maar Atlan, de onsterfelijke Arkonide, waagt het erop - en het loopt uit op de strijd om Thagarum ...


Dankzij de GILGAMESCH en de technologische voorsprong van de Galaxers zijn de eerste gevechten tegen de Algiotische zwervers een succes geworden. Maar dat is niet voldoende tegen een overmacht van 200.000 schepen...

Daarom zoeken de bondgenoten uit de Melkweg, Andromeda en Chearth naar nieuwe middelen om de verschrikkelijke bedreiging het hoofd te bieden. Een van die middelen is contact op te nemen met de superintelligentie die in zekere zin verantwoordelijk is voor de kosmische sector Chearth en omgeving.


Oorspronkelijke titel: Kampf um Thagarum

Auteur: Peter Terrid en Arndt Ellmer

Omslag: © Andreas Adamus

Plantekening (Duits exclusief): ST. AMARINA door Günter Puschmann

Nederlandse vertaling: H. BrownOndertitel: ruimteslag in Chearth – de GILGAMESCH tegen de Algiootse zwervers.


Locatie en tijdsruimte: Chearth, Lhanzoo-stelsel – november 1290 NGT (4877 na Chr.)


Hoofdpersonen: Ganzetta – De Wlatschide stort zich in de slag om Thagarum. Mhogena – De vijfde bode van Thoregon beleeft het inferno in zijn thuisgalaxie. Patrick Wynes – De plaatsvervangende chef vuurleiding van de MERLIN helpt met 'verborgen' acties. Tuyula Azyk – Het Blues-meisje zet zich in voor haar 'grote vriend'. Vincent Garron – De doodsmutant wordt steeds geplaagd door geheimzinnige stemmen. Dr. Julio Mangana – Een arts vecht voor zijn patiënt.


Nederlandse vertaling ondertitel en hoofdpersonen:

© Cornelis van den Ende