< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 1900 - 1949

29e cyclus DE ZESDE BODE

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


1922 • 0815    DE SOLMOTHEN


Sinds imperator Bostich, de heerser van de Arkoniden, het project Mirkandol bekend heeft gemaakt, is de gespannen situatie in de Melkweg abrupt veranderd: de volkeren van de Melkweg werden uitgenodigd naar Arkon te komen om daar een nieuw Galacticum op te richten. Deze uitnodiging staat haaks op de ontwikkeling van de laatste jaren en decennia, zodat er aanvankelijk terughoudend op de uitnodiging wordt gereageerd.

Want net als voorheen houden anno 1290 NGT de galactische grootmachten elkaar goed in de gaten: het Kristalimperium van de Arkoniden, de Liga van Vrije Terranen en het Forum Raglund, dat uit meerdere sterrenrijken in een los verband bestaat.

Toch hebben alle bewoners van de Melkweg tot voor kort moeten lijden onder het juk van de gemeenschappelijke vijand, de Tolkanders en hun 'moeder' Goedda. Dit gevaar kon worden afgewend, maar het verlies van 52 planeten met hun complete bevolking blijft bestaan, miljarden intelligente wezens vonden de dood.

Ook op de Aarde waren talrijke dodelijke slachtoffers te betreuren, toen de barbaarse Dsjerro's de hoofdstad van de Aarde overvielen en grote delen van Terrania met de grond gelijk maakten. Ook dit gevaar kon worden geëlimineerd - maar de verwoeste stad en talrijke doden en gewonden bleven achter.

Achter de aanvallen door de Tolkanders en de Dsjerro's staat een macht, die bekend is onder het begrip Shabazza, maar afgezien van enkele leidinggevende personen in de Melkweg is dat niemand anders bekend. Net zoals het feit, dat de Melkweg deel uitmaakt van de invloedssfeer van de mysterieuze Coalitie Thoregon, waarvan Shabazza de tegenstander is en daarom zijn alle planeten van de Melkweg een potentieel doelwit. De nieuwe plannen van de Arkoniden zijn olie op het vuur en de situatie dreigt te escaleren - tot er een tot nu toe onbekend volk verschijnt - het zijn de Solmothen ...


De Solmothen vertrekken om aan hun missie te beginnen - een project, dat hen weliswaar van harte wordt gegund, maar waarvan het succes door iedereen wordt betwijfeld. Toch proberen de waterbewoners zich sterk te maken voor de vrede in de Melkweg. Welk succes ze daarbij hebben, dat wordt duidelijk in de volgende aflevering van de Perry Rhodan reeks.


Oorspronkelijke titel: Die Solmothen

Auteur: Uwe Anton

Omslag: © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Kees van ToornOndertitel: ze leven op de waterwereld – en willen vrede voor de galaxie.


Locatie en tijdsruimte: Zyan – 1154 NGT, 1187 NGT, 1290 NGT (4741, 4774, 4877 na Chr.)


Hoofdpersonen: Battanboo – De Solmothe leert de goede en slechte kanten kennen van de galactici. Michunda Nicholls – De Terraan ontdekt het geheim van de Perlamarine. Perk Zaidan – De exo-biologie student wil onderzoek doen op Zyan. Marga Rejka – De zee-biologe bestuurt een zwemmende stad. Sergo Vormaster – Chef van de veiligheidsdienst bij een onderzoeksstation op de waterwereld.


Nederlandse vertaling ondertitel en hoofdpersonen:

© Cornelis van den Ende