< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 1900 - 1949

29e cyclus DE ZESDE BODE

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


1920 • 0813    CONTACT OP KRISTAN


Sinds Perry Rhodan in het jaar 1288 Nieuwe Galactische Tijd - dat is volgens de oude jaartelling het jaar 4875 - de mysterieuze brug in de oneindigheid heeft betreden, raakte de Terraan betrokken bij gebeurtenissen van groot belang. Zo belandde hij samen met zijn oude vriend Reginald Bull in het sterrenstelsel Plantagoo en kon daar letterlijk op het laatste moment een galactische oorlog verhinderen.

Reizen naar andere delen van de kosmos en bezoeken op de Aarde maken Perry Rhodan een ding duidelijk: de mensheid staat opnieuw in het spanningsveld van kosmische machten en men moet opnieuw meewerken aan een conflict, waarvan tot nu toe niemand iets vermoedde. De ene kant van dit conflict is ondertussen bekend: de Thoregon coalitie, die zich inzet voor de vrede in de kosmos en vrijheid voor elk individu. Van de Coalitie maken zes volkeren in verschillende sterrenstelsels deel uit - en de Terranen zijn sinds kort een van die volkeren.

Over de tegenpartij is nog niet erg veel bekend. Men weet alleen dat een wezen met de naam Shabazza tot nu toe als de handlanger van het kwaad fungeert en al heel wat onheil in verschillende galaxies heeft veroorzaakt.

Om een eind aan de activiteiten van Shabazza te maken, moet Rhodan als de zesde bode van Thoregon worden ingezet. Hij moet eerst zijn oude ruimteschip, de SOL zien te veroveren. De speurtocht leidt naar het Whirlpool-sterrenstelsel - en daar komt het tot het contact op Kristan ...


Het contact is tot stand gekomen: Perry Rhodan en zijn begeleiders hebben aansluiting gevonden bij de Natie Alashan van de Terranen, die vanuit de Melkweg in DaGlausch zijn gestrand. Bij de actie op Kristan vonden echter ook twee medestrijders van de Terraan de dood.

In hun eigen Melkweg staat men aan de vooravond van grote veranderingen. Terwijl de Terranen nog alles in het werk stellen om hun hoofdstad te bevrijden van al het puin, streven de Arkoniden naar nieuwe doelen. Daarmee wordt onder meer ook Atlan geconfronteerd ...


Oorspronkelijke titel: Kontakt auf Tristan

Auteur: Hubert Haensel

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Nederlandse vertaling: Kees van ToornOndertitel: intriges op de handelswereld – ze strijden om de Terra-techniek.


Locatie en tijdsruimte: DaGlausch, Kromsoe-stelsel, Thorrtimer-stelsel – april 1290 NGT (4877 na Chr.)


Hoofdpersonen: Vurtoon en Teiskoll – Agenten van de Hamaraden worden op verschillende fronten actief. Stendal Navajo – De burgermeester van de natie Alashan vreest te worden ontdekt. Perry Rhodan – De Terraan gaat op de vrijhandelswereld op verkenning. Ska Kijathe – De systeemanaliste breekt bij een netwerk in. Eismer Störmengord – De Goldner interesseert zich voor een topprestatie-positron.


Nederlandse vertaling ondertitel en hoofdpersonen:

© Cornelis van den Ende