DaGlausch, Thorrtimer-stelsel – februari/maart 1290 NGT (4877 na Chr.)

  1. van de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België

  1. Perry Rhodan archief

 


Reeks

1900 - 1949


29e cyclus:

DE ZESDE BODE


Klik op Perry hierboven om terug te keren naar de hoofdpagina


Klik hiernaast op een afbeelding

voor de uitvergroting


Klik op

< vorige en volgende >

om snel van pagina te wisselen


1913 • 0806    JEDDERS MISSIE


Hoofdpersonen: Stendal Navajo, Jedder Colusha, Alaska Saedelaere, Corn Markée, Gia de Moleon.


Sinds Perry Rhodan de mysterieuze Brug in de oneindigheid heeft betreden, is de mensheid steeds sterker meegezogen in een conflict tussen kosmische machten, Sinds het eind van het jaar 1289 NGT is Perry Rhodan bovendien als zesde bode in opdracht van de Thoregon Coalitie op pad.

Dit Thoregon wordt door een tot nog toe onbekende tegenstander belaagd. Diens handlanger Shabazza gaf bijvoorbeeld de stoot tot de invasie van de Tolkanders, die in de Melkweg miljarden intelligente wezens ombrachten. Door zijn toedoen werd er tevens dood en verderf gezaaid in andere galaxies.

Een aanwijzing naar Shabazza levert het voormalige Terraanse halterruimteschip SOL, dat het laatst in de dubbelgalaxie Whirlpool werd waargenomen. De SOL moet het officiële schip van de zesde bode worden, Perry Rhodan moet ernaar op zoek. De mensen op de Aarde hebben geen weet van Perry Rhodans activiteiten. En vooral de mensen, die na de explosie van de Heliotische Bolwerken naar vreemde galaxies zijn verplaatst, hebben er geen flauw benul van.

Daartoe behoren de inwoners van het stadsdeel Terrania-Zuid. Terwijl er op de plek van het stadsdeel op de Aarde de gewelddadige Dsjerro's materialiseerden, moeten deze mensen het nu in een nieuwe omgeving zien te redden in de galaxie DaGlausch en op de planeet Thorrim.

De aanval van een troep Dsjerro's kan met bluf nog net afgewenteld worden. Nu is het zaak, onder een vreemd gesternte een nieuw leven te beginnen. Nadat er een nieuwe burgemeester voor de 200.000 mensen is gekozen, dienen er zich andere problemen aan - onder andere met de nieuwe buren, de Thorrimers. En wordt het tijd voor Jedders missie ...


Muziek gaat echt de hele wereld rond. Wat er in de Kosmos Club begon, leidde in het amfitheater van de planeet Thorrim tot een eerste hoogtepunt: mensen en Thorrimers begrijpen elkaar steeds beter, er ontstaat een gemeenschap, waarin twee volkomen verschillende soorten vreedzaam kunnen samenleven - de mensen als gelijkberechtigde gasten onder een vreemd gesternte.

Daarmee zijn de problemen voor de mensen van de Natie Alashan echter nog lang niet van de baan. Er moeten handelsbetrekkingen worden aangeknoopt, en daarom vertrekken de eerste mensen naar het relatief onbekende.


Oorspronkelijke titel: Jedders Mission

Auteur: Horst Hofmann

Cover ©: O. Johanndrees

Nederlandse vertaling: Scriptura/Sinne J. Sinnema