< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 1900 - 1949

29e cyclus DE ZESDE BODE

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


1904 • 0749    DE CHRONAUTEN


Perry Rhodan werd tot de zesde bode van Thoregon benoemd. Hij is momenteel onderweg uit naam van de coalitie, die zich inzet voor de vrijheid van de verschillende volkeren en de vrede in de kosmos. Tegen het eind van het jaar 1289 NGT - wat gelijk staat aan het jaar 4876 volgens de oude jaartelling - raken Perry Rhodan en de mensheid opnieuw betrokken bij gevaarlijke activiteiten. De Thoregon coalitie wordt door een, tot op heden onbekende vijand bedreigd.

Die vijand maakt gebruik van een handlanger, die zich Shabazza noemt. Aan hem hebben de Terranen de afschuwelijke gebeurtenissen van de laatste tijd te 'danken'. Shabazza zette de Tolkanders tot de invasie van de Melkweg aan, waardoor miljarden intelligente wezens de dood vonden. En hij zorgde ervoor, dat de Heliotische bolwerken explodeerden, er mensen van de Aarde elders in het universum strandden en de barbaarse Dsjerro's de hoofdstad van Terra konden aanvallen.

Icho Tolot, de Haloeter en Gucky, de muisbever, hebben uiteraard geen enkele weet van de gebeurtenissen in de Melkweg. Weliswaar was het duo nog getuige van het begin van het gevaar van de Tolkanders, maar toen verdwenen ze in het kleine sterrenstelsel Fornax.

Nu duiken de beide dragers van een cellenactiveerder weer op. Ze landen in de buurt van de planeet Curayo - hun nieuwe partners zijn de chronauten ...


Nog maar nauwelijks aangekomen bij Curayo, raken Icho Tolot en Gucky verwikkeld in allerlei problemen, die door de samenwerking met de chronauten worden veroorzaakt. Daar komt nog bij, dat de beide dragers van een cellenactiveerder eigenlijk op zoek zijn naar Jii'Nevever, zonder precies te weten, wie of wat dat eigenlijk is. Het duo kan slechts hopen, op de oppervlakte van de planeet een antwoord op hun vragen te krijgen.


Oorspronkelijke titel: Die Chronauten

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Ralph Voltz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Alfred L. Kelsner

Nederlandse vertaling: Kees van ToornOndertitel: de Haloeter en de Ilt – gestrand in een vreemde kosmos.


Locatie en tijdsruimte: Fornax, Puydor – maart 1289 NGT (4876 na Chr.), januari 1290 NGT (4877 na Chr.)


Hoofdpersonen: Gucky – De Ilt komt terecht in een vreemde galaxie en heeft een nieuwe opdracht. Icho Tolot – De Haloeter heeft zijn dadendrang fase overwonnen maar weet niet waarom. Rakka Kossa – De Shuuke raakt verwikkeld in intriges en landt op Curayo. Dukken Haussa – Legioen-aanvoerder van het station KHANORINKOPATH. Ekkeon Annek – Opperrechter van de chronauten op Curayo.


Nederlandse vertaling ondertitel en hoofdpersonen:

© Cornelis van den Ende