1289 t/m 1291 NGT ( 4876 t/m 4878 na Chr. )

  1. van de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België

  1. Perry Rhodan archief

 


Reeks

1900 - 1949


29e cyclus:

DE ZESDE BODE


Reeks

1950 - 1999


30e cyclus:

MATERIA


Klik op Perry hierboven om terug te keren naar de hoofdpagina


Dit niet commerciële Perry Rhodan archief probeert zich te onderscheiden door bij elke editie een samenvatting te geven en alle afbeeldingen te vertonen. Niet alleen de kleuren voorkant maar ook de zwart/wit afbeeldingen die tussen de tekst staan.1900 • 0745 (1907, week 45)    THOREGON


Nu weet Perry Rhodan, de zesde bode van Thoregon, meer over de voorheen geheimzinnige coalitie: sinds tienduizenden jaren probeert de Raad van Thoregon één geheel te bereiken dat overal in het universum voor vrede moet zorgen, zonder zich in de gigantische conflicten tussen kosmocraten en chaotarken te mengen.

Na zijn benoeming tot zesde bode krijgt Perry Rhodan een nieuw doel. Hij moet de SOL heroveren ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1901 • 0746    DODELIJKE TESSMAS


Gestrand in een vreemde galaxie, zonder ruimteschip of mogelijkheden, er direct over een te kunnen beschikken. Perry Rhodan en zijn metgezellen hebben wel eens in een minder lastig parket gezeten. In ieder geval is er een planeet in de buurt, van waar er hopelijk redding kan komen. Zijn eerste vlucht confronteert hem met een veronachtzaamd probleem ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1902 • 0747    BIJ DE SETCHENEN


Bevingsalarm voor een zonnestelsel - en Perry Rhodan en zijn begeleiders zitten er midden in vast. Zo was het niet gepland voor de zoektocht naar de SOL, waarvoor men eigenlijk toch al geen echt duidelijke aanwijzingen heeft. Maar nu moeten de Galaxers en Setchenen eerst alles in het werk stellen om ervoor te zorgen, dat ze het overleven ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1903 • 0748    BEVINGSALARM


Het Quar-stelsel bestaat niet meer en Perry Rhodan en zijn lotgenoten bevinden zich in een onbekende galaxie, zonder technische hulpmiddelen.

Arndt Ellmer vertelt in de Perry Rhodan aflevering van volgende week dat ook Icho Tolot, de reusachtige Haloeter, en de muisbever Gucky in een onbekende galaxie zijn beland ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1904 • 0749    DE CHRONAUTEN


Nog maar nauwelijks aangekomen bij Curayo, raken Icho Tolot en Gucky verwikkeld in allerlei problemen, die door de samenwerking met de chronauten worden veroorzaakt.

Daar komt nog bij, dat de beide dragers van een cellenactiveerder eigenlijk op zoek zijn naar Jii'Nevever, zonder precies te weten, wie of wat dat eigenlijk is ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1905 • 0750    TUSSEN DE TIJDEN


In de wirwar van de zwervende tijdvelden kunnen ook ervaren activeerderdragers als Gucky en Icho Tolot nauwelijks hun weg vinden.

Dat merken ze al direct bij hun eerste actie op Curayo. Maar hun opdracht drijft hen voort: het tweetal wil koste wat kost Jii'Nevever bevrijden ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1906 • 0751    ONTMOETING OP CURAYO


Dat Torric, de Heer der Tijden, identiek is aan Michael Rhodan, de zoon van Perry Rhodan, kwam voor Icho Tolot en Gucky als een volslagen verrassing. Samen willen ze nu de opdracht uitvoeren, waarvoor ze waren weggestuurd: Jii'Nevever vinden en bevrijden. Het is echter de vraag, waar Julian Tifflor is. De Terraan verdween immers samen met Michael Rhodan ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1907 • 0752    TIJD VAN PARADOXEN


Julian Tifflor ontsnapte uit zijn tijdgevangenis en ten slotte konden de dragers van een cellenactiveerder zelfs Jii'Nevever uit haar dromen bevrijden. Daarmee zijn echter de gevaren voor de vier Galaxers nog niet voorbij...

Intussen is Perry Rhodan in de galaxie Salmenghest beland. Nadat de planeet van de Setchenen door een verschrikkelijke ketelbeving onbewoonbaar is geworden ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1908 • 0801    ASIEL IN DE IJSZEE


Dankzij zijn bemiddeling kon Perry Rhodan de resterende Setchenen van een definitieve ondergang redden. Zoals het er nu uitziet, kunnen de hagediswezens de toekomst weer enigszins hoopvol tegemoet zien.

Zolang de Terraan en zijn begeleiders echter vastzitten, kunnen ze niets doen. Behalve luisteren natuurlijk... De kleine bevingsonderzoeker vertelt zijn geschiedenis, die tegelijk een onderdeel van zijn galaxie is ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1909 • 0802    DE BEVINGSONDERZOEKER


De geschiedenis van de bevingsonderzoekers gaf nieuwe inzichten in het politieke en maatschappelijke systeem van de dubbelgalaxie DaGlausch, waarvan Salmenghest maar een klein gedeelte is. Om het spoor van de SOL te vinden, moet Perry Rhodan in elk geval eerst nog meer informatie verzamelen, die gegarandeerd ook naar het spoor van de mysterieuze Shabazza zal leiden ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1910 • 0803    GESTRAND OP THORRIM


De mensen in Alashan worden ineens met meerdere problemen geconfronteerd: ze moeten vechten voor hun bestaan in een vreemde omgeving. Ze moeten contact maken met hun directe buren en erachter zien te komen, waar ze eigenlijk zijn beland - en ze moeten met enige zekerheid een brutale aanval van Dsjerro-troepen afslaan ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1911 • 0804    DE VLOOT VAN DE LAFAARDS


De Terranen hebben maar één mogelijkheid zich tegen de aanvallen van de Dsjerro's te verdedigen.

De bluf werkte: de vloot van de lafaards heeft de Dsjerro's op de vlucht gejaagd. De Terraanse stadswijk in de onbekende galaxie is gered, maar het lijkt erop dat de mensen van Alashan zich op een lang verblijf onder de vreemde zon moeten voorbereiden ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1912 • 0805    DE MAN MET DE HOGE HOED


Een aanval door een Dsjerro-troep kon nog net worden afgeslagen. Maar nu gaat het erom, een nieuw leven onder vreemde sterren te beginnen. Het samenleven tussen mensen en Thorrimers wordt door de eerste contacten een stuk gemakkelijker. Nadat de factordamp-barrière is verdwenen, hebben de Terranen weinig keuze en moeten ze zich instellen op een permanent verblijf in de galaxie DaGlausch ...


Lees meer ..._____________________________________________________________________________________________


1913 • 0806    JEDDERS MISSIE


Muziek gaat echt de hele wereld rond. Wat er in de Kosmos Club begon, leidde in het amfitheater van de planeet Thorrim tot een eerste hoogtepunt: mensen en Thorrimers begrijpen elkaar steeds beter, er ontstaat een gemeenschap, waarin twee volkomen verschillende soorten vreedzaam kunnen samenleven - de mensen als gelijkberechtigde gasten onder een vreemd gesternte ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1914 • 0807    SMELTKROES KRISTAN


De eerste handelsbetrekkingen konden met succes worden aangeknoopt. De Natie Alashan heeft de eerste stappen gezet om in het vreemde sterrenstelsel het overleven van de 200.000 mensen veilig te stellen. In de volgende aflevering uit de Perry Rhodan-reeks gaan we naar het Puydorstelsel. Daar, op de planeet Curayo, zijn nog steeds de Galaxers Icho Tolot, Gucky, Julian Tiffior en Michael Rhodan ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1915 • 0808    HEERSERES OVER DE DROMEN


Ze bevinden zich in de galaxie Puydor, zonder te weten hoe ze daar zijn gekomen. Ze zijn gestuurd door een geheimzinnige opdrachtgever om het wezen Jii'Nevever te zoeken.

Wat is realiteit en wat is droom? Wat er zich bij Gucky aftekent, schijnt dat ook bij zijn drie begeleiders te doen: de grenzen tussen de bewustzijnsniveaus verschuiven, niets is meer hetzelfde. Een oorlog van de dromen begint ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1916 • 0809    OORLOG VAN DE DROMEN


Op het laatste ogenblik lukte het Julian Tifflor, Gucky en Icho Tolot uit de directe omgeving van de Droomster van Puydor te vluchten. Michael Rhodan bleef achter, want het lukte niet om de Terraan uit de geestelijke omklemming van Shabazza te bevrijden. De volgende stappen van de activeerderdragers zijn onduidelijk. Eerst dienen ze voor een basis in de vreemde galaxie te zorgen - en vervolgens moeten ze proberen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1917 • 0810    DE RAADSELS VAN KETCHORR


De drie activeerderdragers Icho Tolot, Julian Tifflor en Gucky gaan op zoek naar een oplossing.

Op de planeet Ketchorr leven er weliswaar Nevevers, maar die hebben geen enkele herinnering aan Jii'Nevever. Althans, dat lijkt zo.

Dan beginnen ze aan hun Ashgavanogh - en dromen hun eigen droom ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1918 • 0811    DE DROOM VAN DE NEVEVERS


De drie activeerderdragers zoeken naar een oplossing voor de gebeurtenissen. Ze vliegen naar Ketchorr, de planeet waar Jii'Nevever haar oorsprong heeft. Een mentaal contact moet hen daar antwoord op hun vragen geven. Enkele achtergronden zijn opgelost, de drie dragers van een cellenactiveerder weten nu, hoe de Droomster van Puydor is ontstaan. En opnieuw lukte het, te ontsnappen aan Michael Rhodan ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1919 • 0812    DE GOLDNERSE


Om een einde te maken aan de activiteiten van Shabazza moet Rhodan, de zesde bode van Thoregon, eerst zijn oude ruimteschip terugveroveren, de SOL. Daarvoor vliegen Rhodan en zijn vrienden naar de galaxie Whirlpool. Perry Rhodan en zijn begeleiders vinden, sneller dan verwacht, reële sporen van Terranen in een vreemde dubbelgalaxie. Nu is het zaak, zo snel mogelijk contact met hen op te nemen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1920 • 0813    CONTACT OP KRISTAN


Het contact is tot stand gekomen: Perry Rhodan en zijn begeleiders hebben aansluiting gevonden bij de Natie Alashan van de Terranen, die vanuit de Melkweg in DaGlausch zijn gestrand. Bij de actie op Kristan vonden echter ook twee medestrijders van de Terraan de dood.

In hun eigen Melkweg staat men aan de vooravond van grote veranderingen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1921 • 0814    PROJECT MIRKANDOL


Mirkandol ontpopt zich als een gigantische paleisstad op de kristalplaneet, in het hart van het nieuwe Arkoonse imperium.

Wat is verborgen achter deze pracht kunnen de volkeren van de Melkweg niet weten. De spanningen brengen andere wezens ertoe zich met de politiek in de Melkweg te bemoeien ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1922 • 0815    DE SOLMOTHEN


De nieuwe plannen van de Arkoniden zijn olie op het vuur en de situatie dreigt te escaleren - tot er een tot nu toe onbekend volk verschijnt. De Solmothen vertrekken om aan hun missie te beginnen - een project, dat hen weliswaar van harte wordt gegund, maar waarvan het succes door iedereen wordt betwijfeld. Toch proberen de waterbewoners zich sterk te maken voor de vrede in de Melkweg ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1923 • 0816    VREDESMISSIE


De sfeer wordt nog meer gespannen door de nieuwe plannen van de Arkoniden. Tot een onbekend volk op het toneel verschijnt - de Solmothen met hun vredesmissie. De missie van de Solmothen heeft zeker in het begin een verrassend succes. Veel volken in de Melkweg zoeken niet langer een confrontatie maar zijn bereid te onderhandelen. De vraag is hoe de situatie in Arkon I zich ontwikkelt ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1924 • 0817    INTRIGES OP ARKON


Na Ronald Tekeners actie is Camelot opeens een erkende galactische macht. De conferentie van het nieuwe Galacticum kan zondermeer beginnen, ook als de bedenkingen van de galactische volken tegenover de Arkoniden zijn bevestigd. In de Perry Rhodan-aflevering van de komende week verlaten we de plaats van handeling, de Melkweg, en gaan we over naar Perry Rhodan en de mensen van Alashan ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1925 • 0818    VREEMDELING BOVEN ALASHAN


Intussen is ook Perry Rhodan tot de Natie Alashan doorgedrongen. De onsterfelijke Terraan, onlangs tot zesde bode van Thoregon benoemd, zit achter Shabazza aan, de mysterieuze tegenstander van de mensheid.

Bovendien moet Rhodan een spoor van de SOL vinden, zijn oeroude ruimteschip, dat naar verluidt in opdracht van Shabazza onderweg is ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1926 • 0819    REKRUTEN VOOR ZOPHENGORN


De eerste aanwijzingen zijn gevonden, zowel met betrekking tot de interne problemen van de organisatie van de bevingsonderzoekers als op de verdwenen SOL. In DaGlausch schijnen meer geheimzinnige draden samen te komen dan de Terranen zich tot nu toe konden voorstellen. Geen wonder, dat Perry Rhodan en zijn begeleiders zo snel mogelijk een nieuw spoor van de SOL willen vinden ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1927 • 0820    LEGENDE VAN DE TUJOKAN


Rhodan brengt eerst een bezoek aan de bevingonderzoekers in Zophengorn in de hoop van hen informatie te krijgen. De eerste sporen zijn gevonden. Inderdaad heeft de SOL, het oeroude ruimteschip van Perry Rhodan, ooit gevlogen in een deel van de kosmos dat nu de nieuwe woonplaats van 200.000 mensen is geworden. Daar wonen blijkbaar ook andere wezens ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1928 • 0821    ONHEILSPELLEND KORRAGO


Fee Kellind en haar bemanning zijn kennelijk in contact gekomen met een geheimzinnige vijand, die op vele punten duidelijk superieur is aan de natie Alashan. Toch lukte het te ontsnappen van Kre'Pain, hoewel acht mensen daar de dood vonden.

Maar of de bemanning van de GOOD HOPE III deze vlucht overleeft, is nog maar zeer de vraag ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1929 • 0822    DE GENERAAL VAN DE DROOMSTER


Heel anders is het met Michael Rhodan gesteld. De zoon van Perry Rhodan schijnt gedurende de 200 jaar die hij in een tijdveld op Curayo vastzat, naar de 'slechte kant' te zijn overgelopen. Als generaal van Jii'Nevever is hij uit op de verovering van de galaxie Puydor. Gucky, Icho Tolot en Julian Tifflor zien de situatie in Puydor als kritisch. Terwijl Jii'Nevever dankzij de hulp van Michael Rhodan steeds meer macht krijgt ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1930 • 0823    HET GEHEIM VAN DE NA'CALL


De Droomster van Puydor heeft aan macht gewonnen. Dankzij de troniumazint voorraden op de planeet Na'Call is ze nu in staat, de hele galaxie in een nog hoger tempo aan haar wil te onderwerpen dan de dragers van een cellenactiveerder tot nu toe voor mogelijk hadden gehouden. De invasie van de Melkweg kan nu nog maar slechts een kwestie van tijd zijn ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1931 • 0824    DROOMSCHEMERING


Het komt tot een schermutseling bij de planeet Na'Call, die Jii'Nevever met behulp van haar dromen aan haar kant weet te krijgen. De drie activeerderdragers slagen er op het nippertje in te ontkomen. Icho Tolot, Julian Tifflor en Gucky weten nu meer over het verleden van zowel de droomster van Puydor als van haar broer Guu'Nevever. In het verleden lijkt inderdaad de sleutel tot de actuele gebeurtenissen te liggen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1932 • 0825    SCHIP AAN DE AFGROND


Andere bewoners van de Natie Alashan drijven handel met volken van de galaxie en stoten daarbij op mysterieuze zwarte androïden en bevinden zich onvoorzien in een gevaarlijke situatie. Op letterlijk het laatste moment konden Fee Kellind en haar bemanning worden gered. Daardoor zijn er belangrijke gegevens in het bezit van de Natie Alashan gekomen, die zeker van belang zullen zijn voor Perry Rhodans zoektocht naar de SOL ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1933 • 0826    JACHT OP ONZICHTBAREN


Directeur tien en Shabazza zijn één en dezelfde! Dit inzicht moet bij Perry Rhodan en zijn medestrijders als een schok aankomen.

Maar tegelijkertijd geeft het genoeg aanstoot, om een nader onderzoek in te stellen. Niet in de laatste plaats, omdat de groep Rhodan belangrijke nieuwe informatie uit Alashan ontvangt ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1934 • 0827    SHABAZZA'S DAGBOEK


Met de nodige kunstgrepen lukte de vlucht uit Zophengorn. Perry Rhodan en zijn begeleiders konden enkele belangrijke feiten ontdekken, die in verband staan met Shabazza en de galaxie DaGlausch. En ze wisten een coördinatenreeks te bemachtigen.

Naar een van die coördinaten wordt nu koers gezet en Reginald Bull begint aan een bijzondere missie ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1935 • 0828    HET GEZANG VAN DE STILTE


Ook op Lokyrd konden meer belangrijke bewijzen worden gevonden, die aantonen, hoe sterk Shabazza's positie in DaGlausch werkelijk is.

Maar het blijft afwachten, in hoeverre de mensen rond Perry Rhodan erin zullen slagen, de enorme hoeveelheid informatie over Shabazza en de SOL juist te interpreteren ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1936 • 0829    IN DE PARA-BUNKER


Vincent Garron kon uit de para-bunker ontsnappen.

De meest gevaarlijke Terraanse misdadiger ooit is uitgerekend in het Sol-stelsel op vrije voeten - de politie, het leger en de geheime dienst moeten alle krachten mobiliseren om de mutant weer gevangen te nemen en te verhinderen, dat er paniek onder de bevolking uitbreekt ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1937 • 0830    STEMMEN UIT DE HYPERRUIMTE


De politieorganisaties van het Sol-stelsel proberen de uitgebroken mutant te vangen, maar deze laat een spoor van vernielingen achter zich. De gebeurtenissen in de asteroïdengordel liepen niet goed af voor de Terraanse politie. Het lukte Vincent Garron alle vallen te ontwijken en Terra te bereiken. Nu is het maar afwachten wat de verdere plannen van de supermutant zijn ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1938 • 0831    DE KLEUREN VAN HET KWAAD


Net als voorheen is Vincent Garron op vrije voeten. Net als voorheen nadert de verkiezingsstrijd op Terra het hoogtepunt - maar het lot van de kandidaat Solder Brant is nu plotseling nauw verweven met het lot van de doodsmutant. Van kosmische betekenis is echter ook de komst van de vijfde bode van Thoregon; zijn verrassende gelijkenis met de Maahks valt meteen op ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1939 • 0832    OP HET SPOOR VAN EEN GOD


Terwijl Perry Rhodans zoon de droomster bijstaat om de hele galaxie in haar greep te krijgen, stellen zijn vrienden alles in het werk om dit te voorkomen.

Guu'Nevever is vrij, de activiteiten van Julian Tifflor, Icho Tolot en Gucky zijn dus met succes bekroond. Het volgende doel van de drie activeerderdragers moet zijn ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1940 • 0833    DANS VAN DE DROMERS


Icho Tolot, Julian Tiffior en Gucky vestigden al hun hoop op een verbond van de twee entiteiten, die van de oude beschaving van de Nevevers afstammen. Maar het verbond van Guu'Nevever en Jii'Nevever kwam tot een versmelting, waarbij Guu'Nevever het loodje legde. Voortaan dient er rekening mee te worden gehouden dat Jii'Nevever nog sterker is geworden dan voorheen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1941 • 0834    ALS WERELDEN VERSTOMMEN


Icho Tolot, Julian Tifflor en Gucky overwinnen Jii'Nevever en met VorgenAtta als leider kunnen de bewoners van de galaxie Puydor hopen op een betere toekomst.

Dat kan niet worden gezegd van Michael Rhodan ... Intussen is zijn vader, Perry Rhodan, met een kleine groep op zoek naar de SOL ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1942 • 0835    DE WERELD VAN SHABAZZA


Met een kleine groep lukte het Rhodan, in de zogenaamde ring van Zophengorn nieuwe informatie te vergaren. Nu begint de volgende fase. Perry Rhodan en zijn begeleiders zitten behoorlijk in de problemen. Aan de ene kant moeten ze informatie over de machtsbasis van Shabazza zien te verzamelen, aan de andere kant moet de vlucht van Century I hen ook lukken ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1943 • 0836    DRIJFJACHT OP CENTURY


Terwijl Perry Rhodan en zijn makkers er op het nippertje in slaagden met medeneming van belangrijke informatie uit Century 1 te ontkomen, spitst de situatie zich op andere plekken in DaGlausch toe.

De geïsoleerde mensen van de zogenaamde Natie Alashan op de planeet Thorrim zien zich geconfronteerd met een onverzoenlijke tegenstander ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1944 • 0837    HAAT TEGEN ALASHAN


Er staan twee beslissingen voor de deur - beide zullen ze het leven en overleven van Alashan in de nabije toekomst beïnvloeden. Perry Rhodan moet met een veel te kleine strijdmacht vertrekken om de SOL te heroveren en een beperkte inzet op Century 1 uitproberen. Zonder zo'n inzet valt te verwachten, dat Shabazza onmiddellijk de Natie Alashan zal vernietigen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1945 • 0838    CRISISGEVAL ROBINSON


In een verschrikkelijke strijd lukte het de bij elkaar geraapte 'ruimtevloot' van AIashan de vrijheid van de Terranen in de galaxie DaGlausch te garanderen. In ieder geval voorlopig... Want eigenlijk hangt alles af van wat Perry Rhodan met zijn actie tegen Shabazza bereikt. Intussen is in het Sol-stelsel een vreemd wezen aangekomen, dat hulp zoekt bij de mensen. Hij doet verslag van het verleden van zijn volk. Het is een bode van Thoregon ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1946 • 0839    DE VIJFDE BODE


Het verhaal van Mhogena is fascinerend en gaat over een periode van tienduizenden jaren. De geschiedenis van de mensheid, de Maahks en de Haloeters schijnt nog nauwer met elkaar verbonden te zijn dan men tot nu toe had kunnen vermoeden.

De verwachtingen, die de vijfde bode van de Terranen koestert, zijn erg hoog ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1947 • 0840    FINALE IN MIRKANDOL


Schietpartijen in het centrum van het galacticum - Vincent Garron's optreden in het Arkonstelsel choqueerde alle betrokkenen.

En vervolgens verdween de doodsmutant opnieuw met onbekende bestemming. Reden genoeg voor de Terranen, de zoektocht naar hem te intensiveren ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1948 • 0841    AAN DE GRENZEN VAN DE MACHT


De politieke toestand in het Sol-stelsel normaliseert snel: na het krappe verkiezingssucces van Paola Daschmagan zal de regering haar werk weer zo snel mogelijk hervatten.

Maar dat de doodsmutant Vincent Garron bijna tegelijkertijd opnieuw aan boord van de ST. AMARINA opduikt, zorgt voor een gecompliceerde situatie ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1949 • 0842    QUOTORS LAATSTE GEVECHT


Er is een einde gekomen aan de verschrikkelijke activiteiten van Vincent Garron, de bewoners van de Melkweg zijn opgelucht.

Maar hun regeringen beslissen om geen hulp te sturen aan de bedreigde Gharrers en de bewoners van de galaxie Chearth. De GILGAMESCH plus de tien schepen van de Maahks vormen een te zwakke vloot ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1950 • 0843    THOREGON ZES


De gewaagde aanval had succes: Perry Rhodan kon met een aanvankelijk belachelijk lijkende actie de SOL heroveren.

Maar tegen welke prijs! Het halterruimteschip is zwaar beschadigd en kan niet starten. En dat, terwijl de planeet, waar de SOL op staat, door een atoombrand dreigt te worden verwoest ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1951 • 0844    HET RIJK VAN DE POPPEN


Ondanks alle verliezen kunnen de gebeurtenissen in de SOL positief worden genoemd. In ieder geval hebben Rhodan en zijn medestrijders hun tegenstander Shabazza enkele harde klappen gegeven. Tenslotte kon de SOL zelfs worden veroverd en gered.

Maar daarmee zijn de problemen in de galaxie DaGlausch niet achter de rug ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1952 • 0845    ALARM VOOR ALASHAN!


De problemen zijn in de galaxie DaGlausch niet achter de rug. Dat blijkt uit de gebeurtenissen in Alashan, de Terraanse stad op de planeet Thorrim.

Met een dramatisch onderbemande SOL begint Perry Rhodan aan een nieuwe reis. Hij wil naar de galaxie Gorhoon, teneinde daar via een zogeheten paddenstoeldom de Brug naar de oneindigheid te bereiken ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1953 • 0846    STRIJD OM ZOPHENGORN


Eismer Störmengord heeft zijn huidige doel bereikt: met zijn nieuwe status als directeur tien lukt het hem hopelijk, de structuur van de organisatie van bevingsonderzoekers fundamenteel te hervormen.

De kosmische ramp, die de hele dubbelgalaxie bedreigt, zal daarmee echter nog niet afgewend kunnen worden ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1954 • 0847    BESTEMMING CHEARTH


Nadat de GILGAMESCH in Chearth is aangekomen, kan de bemanning van het ruimteschip van Camelot zich snel een beeld vormen van de situatie.

Rondom de zonnekluis woedt een galactische oorlog, waar ruimteschepen van talloze volkeren uit Chearth en Algion aan deelnemen. De situatie ziet er hopeloos uit ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1955 • 0848    STRIJD OM THAGARUM


Dankzij de GILGAMESCH en de technologische voorsprong van de Galaxers zijn de eerste gevechten tegen de Algiotische zwervers een succes geworden. Maar dat is niet voldoende tegen een overmacht van 200.000 schepen. Daarom zoeken de bondgenoten uit de Melkweg, Andromeda en Chearth naar nieuwe middelen om de verschrikkelijke bedreiging het hoofd te bieden ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1956 • 0849    HET HUIS VAN NISAARU


De volgende stap moet nu echter zijn, kosmische bondgenoten te vinden. Dat kan alleen Mhogena - daarom reist hij naar het Huis van Nisaaru.

De reis lijkt voor niets te zijn geweest; de bemanning van de ANUBIS had weliswaar een bijzondere ontmoeting, maar het resultaat ervan kon niemand tevreden stellen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1957 • 0850    DOELWIT PADDENSTOELDOM


De Galaxers en hun bondgenoten zijn in Chearth een stap verder gekomen: ze hebben een van de belangrijkste leidende krachten van de Algioten en de misschien wel belangrijkste planeet van de galaxie in handen gekregen. Maar het fanatisme van de Algiotische zwervers alleen met wapengeweld bestrijden, is beslist een uitzichtloze onderneming ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1958 • 0851    DE OXTORNER EN ZIJN OKRILL


De situatie in Chearth is ook na de laatste ontwikkelingen alles behalve bijzonder bevredigend. De Algiotische Zwervers controleren een groot deel van de galaxie rondom de zonnekluis met hun schepen; de aanvallen van de Galaxers onder leiding van Atlan zijn niet meer dan speldenprikken. Hoe de situatie zich rondom de zonnekluis verder ontwikkelt, moet dus worden afgewacht ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1959 • 0852    IN HYPERTAKT


Om Shabazza te kunnen verslaan heeft Rhodan, de Zesde Bode van Thoregon, in de eerste plaats informatie nodig.

Die kan hij alleen van Thoregon zelf krijgen. De weg daarheen brengt hem opnieuw op de Brug in de oneindigheid, waarmee alles niet lang geleden is begonnen. De dichtstbijzijnde toegang bevindt zich in de galaxie Gorhoon.

Rhodan en de bemanningsleden van de SOL beleven een dubbele verrassing ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1960 • 0901    GEVANGENE VAN DE BOORDCOMPUTER


De boordcomputer heeft het opnieuw klaargespeeld: ondanks alle pogingen van Perry Rhodan en zijn metgezellen geeft SENECA de macht over de SOL nog niet uit handen; net als voorheen is het halterruimteschip in de macht van de positron. De volgende aanval van de gevangenen moet daarom op SENECA zelf zijn gericht, daarvan is een ieder zich bewust ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1961 • 0902    EEN ZESDE SENECA


Perry Rhodan en zijn metgezellen hebben nog een etappezege tegen de vijanden van Thoregon behaald: met de heroverde SOL beschikt de Terraan over een belangrijk werktuig, waarmee de strijd tegen Shabazza kan worden voortgezet. Het opduiken van MATERIA bemoeilijkt de situatie echter. Daar komt de onduidelijke situatie bij het Zwarte Gat, waarin zich een nog onbekende superintelligentie verbergt, nog eens bij ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1962 • 0903    HET VIRTUELE SCHIP


Een andere Terraan is intussen met een heel ander ruimteschip onderweg: Alaska Saedelaere werd bij Alashan aan boord van een virtueel schip gehaald. Het raadselachtige object, dat door de Baolin-Nda werd gebouwd, is onderdeel van een van de belangrijkste projecten van de Coalitie Thoregon - hoewel Alaska veel van de achtergronden nog helemaal niet kan weten ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1963 • 0904    DE VORMGEVERS


Nog enkele grote verbanden worden duidelijk: Als eerste Thoregon-volk onthullen de Vormgevers een deel van hun geheimen.

Alaska Saedelaere weet nu wie er achter de aanvallen op de galaxieën van de Coalitie Thoregon steekt. Het is alleen jammer dat hij deze informatie niet kan doorgeven aan zijn Terraanse vrienden ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1964 • 0905    EEN WITTE HALOETER


In de tussentijd hebben de Haloeters het initiatief genomen, hoewel nogal ongemerkt. Op Terra wordt bijvoorbeeld Blo Rakane actief. Hij is een heel bijzonder wezen uit zijn eeuwenoude volk.

In de galaxie van de mensheid heerst er klaarblijkelijk een heel merkwaardige spanningsverhouding: er zouden zich binnenkort grote ontwikkelingen kunnen voordoen, maar niemand in de Melkweg kan dit exact voorspellen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1965 • 0906    MISSIE VAN DE BODE


Ondanks alle waakzaamheid in Mirkandol: de Galactische volkeren hebben de samenwerking met Perry Rhodan en de Coalitie Thoregon geweigerd. De Terraan staat met de SOL zo goed als alleen tegenover de gigantische Kosmische Fabriek MATERIA. Een sprankje hoop bij alle misère is alleen de opstelling van de Haloeters, die naar Chearth vertrekken ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1966 • 0907    DE SCHADUWBROER


Net als voorheen is de situatie voor de kleine galactische strijdmacht in de ver verwijderde galaxie Chearth zo goed als onhoudbaar.

De technische superioriteit van de GILGAMESCH zal op den duur niet opgewassen zijn tegen de enorme overmacht van de Algiotische Zwervers ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1967 • 0908    DE LIST VAN DE SCOCTOREN


Op het nippertje konden de bondgenoten uit Chearth en de Melkweg ontsnappen aan de val - ze hadden een list verwacht en zich voorbereid.

Vil an Desch, die zich heeft laten overtuigen door de bewijzen en argumenten van de Galaxers, wordt door de religieuze fanatici van de galaxie Algion blijkbaar nog steeds gezien als een ketter ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1968 • 0909    KETTER VAN DE TAZOLEN


Het is een vies spelletje, dat Atlan moet spelen. Vil an Desch krijgt nieuwe elcoxol, de Galaxers en hun bondgenoten krijgen hopelijk nieuwe informatie. Tegelijkertijd rukten de conflicten in de galaxie Chearth onverminderd snel op...

De achtergrond van de complete invasie is slechts een religie - ze had de Algiotische zwervers met 200.000 ruimteschepen naar de naburige galaxie gedreven ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1969 • 0910    WREDE GODEN


De levensgeschiedenis van Vil an Desch gaf genoeg prijs over de geschiedenis van de Tazolen en de gebeurtenissen die tot hun machtsovername in de galaxie Algion leidden. Daarmee wordt echter ook één ding duidelijk: het gaat om een religieus gemotiveerde invasie, waarbij 'realistische' argumenten niemand van het tegendeel kunnen overtuigen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1970 • 0911    JOBSTIJDING


Met twee Korrago-schepen zou het niet een al te groot probleem mogen zijn, de Terranen van Alashan te evacueren om in een naburig melkwegstelsel een nieuwe start te maken. De mensen, die door de fout van het Helioten-bolwerk in DaGlausch waren beland, kunnen dus opgelucht ademhalen. Maar dan komt er een vreemd bezoek bij de Alashaners ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1971 • 0912    RAADSELACHTIG SARKAMANTH


De mensen van Alashan kunnen niet evacueren naar een naburige galaxie om te ontsnappen aan de superbeving. Hun allerlaatste hoop is gevestigd op geheimzinnige superintelligenties en andere entiteiten die blijkbaar belangstelling hebben voor de kleine enclave van de mensen in een vreemde galaxie. In ieder geval zijn er al twee superintelligenties bij Alashan aangekomen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1972 • 0913    DE KOSMISCHE FABRIEK


Een muisbever, een Oxtorner en een Haloeter: zelden was de hoop van zoveel mensen op zo'n kleine, en tevens ongelijke groep Galaxers gevestigd. Gucky, Monkey en Blo Rakane willen naar het centrum van de kosmische fabriek doorstoten, om daar het gevecht tegen MATERIA te ondersteunen waarbij niemand zich kan voorstellen, wat er de drie bondgenoten daar werkelijk wacht ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1973 • 0914    MATERIA


Gucky, Blo Rakane en Monkey hebben tot nu toe succes gehad - ze konden overleven in MATERIA en kregen daar bondgenoten, de laatste Erranten, ook wel de kosmische ingenieurs genoemd. Dat daarbij geheimen werden onthuld die reiken tot in het verst bekende verleden, is in zekere zin een 'neveneffect'.

Ze worden getuige van een ongelooflijk lijkende drijfjacht op HET de superintelligentie ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1974 • 0915    DRIJFJACHT BIJ DE BLACK HOLE


Net als voorheen is MATERIA actief bij het zwarte gat in het centrum van de Melkweg, nog steeds loopt de superintelligentie HET gevaar. Gucky, Blo Rakane en Monkey konden ontsnappen van MATERIA en brengen de gekidnapte  mysterieuze Shabazza en enkele geheimen mee terug naar de SOL. Tot nu toe zijn alle pogingen van Perry Rhodan, de situatie onder controle te brengen, zo goed als voor niets geweest ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1975 • 0916    ZONNE-ECHO


De galaxers dringen het inwendige van de zonnekluis binnen om direct contact met de Guan a Vars te zoeken. In de zonnekluis spitst de situatie zich toe: Aan een kant is er de kleine galactische actiegroep onder leiding van Ronald Tekener, aan de andere kant opereren de resten van de Algiotische 'Gaintanu-vloot' onder bevel van de Scoctore Norgo ro Yong ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1976 • 0917    DE ZONNEWORMEN


In ieder geval krijgt het galactische commando onder Ronald Tekeners leiding belangrijke informatie over de Guan a Vars.

Dit kon echter niet verhinderen dat er drie Zonnewormen uitbraken - deze bedreigen nu de zonnestelsels in de galaxie Chearth ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1977 • 0918    TRANSFORMATIE


Uit het verleden van het zonne-imperium wordt een jonge Terraan in het relatieve heden van de Coalitie Thoregon verplaatst. Welke machinaties werkelijk schuilgaan achter de vreemde transformatie van Lotho Keraete, zal waarschijnlijk niet zo snel worden opgehelderd. In ieder geval is de Terraan uit de 26e eeuw na lange jaren in de verre galaxie DaGlausch in een nieuw wezen veranderd ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1978 • 0919    SLAG OM ZWERVER


Tot nu toe konden alle pogingen van de Kosmische Fabriek, de superintelligentie HET in het centrum van de Melkweg te vernietigen, worden verhinderd. Het is echter een kwestie van tijd, voordat de pogingen van de Terranen rondom Perry Rhodan geen effect meer zullen hebben. Het is een kleine actiegroep bestaande uit een Haloeter, een Oxtorner en de muisbever Gucky, gelukt aan boord van de MATERIA te komen en Shabazza te ontvoeren ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1979 • 0920    SHABAZZA'S GEVECHT


De vormgever Shabazza bevindt zich nu aan boord van de SOL. Hoewel hij gevangen is geeft hij zich niet gewonnen. Een verschrikkelijk scenario! De meest kwaadaardige tegenstander die de mensheid sinds lang heeft gekend, heeft zich uitgerekend in het bewustzijn van Perry Rhodan genesteld en pleegt meerdere misdaden die worden toegeschreven aan de Zesde Bode van Thoregon. En dat is nog niet het einde ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1980 • 0921    SHABAZZA'S DODELIJKE SPOOR


Shabazza werd in een verbitterd gevecht op Lepso gedood. De Vormgever, sinds lange tijd één van de ergste vijanden van de mensheid, bestaat niet meer.

Maar Torr Samaho en Cairol zijn nog steeds actief, aan boord van de kosmische fabriek MATERIA in de Melkweg - de eigenlijke bedreiging voor de mensheid bestaat dus nog steeds ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1981 • 0922    OFFENSIEF VAN DE ALGIOTEN


Het nieuwe offensief van de Algioten is in volle gang; de indringers konden de Chearthers en hun bondgenoten enkele harde klappen geven. De strijdkrachten van Thoregon lijken op dit moment in het defensief te zijn - en het zal nog heel wat dagen duren voor de verwachte hulp uit de Melkweg is aangekomen. Atlan en enkele van zijn begeleiders raken in de handen van de invasiemacht ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1982 • 0923    GEVANGENEN VAN DE ALGIOTEN


Weliswaar lukte het Atlan en zijn medestrijders te ontsnappen aan de Tazolen en Voranezen, maar ze zijn nog lang niet in veiligheid of zeker van hun leven ...

Per slot van rekening wordt het hele zonnestelsel bedreigd door drie zonnewormen die zijn ontsnapt uit de zonnekluis ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1983 • 0924    DE STERVENDE ZON


Een zonnestelsel vernietigd, een heel volk uitgeroeid: Opeens wordt het de bewoners van Chearth werkelijk duidelijk welk gevaar de Guan a Vars vormen.

Als de zogenaamde zonnewormen vrijkomen wordt een hele galaxie bedreigd. De hoop van de galaxie is gericht op de Haloeters uit de Melkweg ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1984 • 0925    YARONAG


De Yaronag, die de Haloeters vanuit de Melkweg hadden meegebracht, zou de redding moeten brengen: daarmee kunnen de zonnewormen blijkbaar gericht worden vernietigd.

Bovendien is de militaire sterkte van de Haloeters een andere positieve gebeurtenis voor Chearth - de overwinning op de Algiotische zwervers is dus mogelijk geworden ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1985 • 0926    LOKAAS VOOR MATERIA


Intussen staat in het centrum van de Melkweg de volgende etappe in de grote strijd tussen Thoregon en MATERIA op het punt plaats te vinden.

De situatie bij het Zwarte Gat in het centrum van de galaxie van de mensheid ijlt steeds sneller naar het onstuitbare hoogtepunt: nu dreigt de definitieve confrontatie, waarbij er eigenlijk maar één overwinnaar kan zijn ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1986 • 0927    GEVECHT VAN DE GIGANTEN


Nu lijkt de laatste fase van het grote gevecht tussen Thoregon en MATERIA te zijn aangebroken - de volkeren van de Melkweg werpen al hun vloten in de strijd.

Het is een ruimteslag, zoals men die sinds lange tijd niet in de Melkweg heeft gezien! Maar zelfs de grootste ruimtevloot sinds vele eeuwen was niet voldoende, de Kosmische Fabriek te vernietigen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1987 • 0928    DE MOORDENAARSPRINS


Uit een prins-regent van de Crozeiren ontstond een van de machtigste wezens in dit deel van het universum: Torr Samaho is al bijna aan het eind van zijn wensen aangeland.

Maar van de rang die hij onder de machtige wezens van de kosmos zal innemen, heeft de voormalige moordenaarsprins nog geen flauw idee ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1988 • 0929    DIENAREN VAN DE MATERIE


Miljoenen jaren werkte Torr Samaho in opdracht van de Kosmokraten. De voormalige prinsregent van de Crozeiren was als een van de machtigste wezens aan deze kant van de materiebronnen verantwoordelijk voor talloze galaxieën - en uitgerekend Perry Rhodan bezorgde hem de grootste nederlaag ooit. Geen wonder, dat de dienaar van de materie nu briest van woede ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1989 • 0930    COUNTDOWN VOOR CHEARTH


Aan een verschrikkelijke ruimteslag kwam een einde met grote verliezen voor de Algioten, bij wie de 'betonkoppen' meer en meer de overhand schijnen te krijgen.

Het ziet ernaar uit dat men in Chearth een oneindig bloedvergieten kan verwachten. Dat krijgen de bondgenoten uit Chearth, Andromeda en de Melkweg steeds meer te voelen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1990 • 0931    DE ZILVERWOLF


Er zijn redenen genoeg, in de komende tijd uit te gaan van een militaire overmacht van de Chearthers en hun bondgenoten uit de Melkweg en Andromeda. Op den duur zullen de Algioten niet veel meer kunnen doen tegen de wapens van de Galaxers en de netneutralisatoren... Maar is het in het belang van de agenda van Thoregon, ruimteslagen met vele miljoenen doden te voeren ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1991 • 0932    MHOGENNS BESLISSING


Bij de Gomrabiaanse hyperruimteheuvels leek het noodlot van de complete invasievloot bijna bezegeld, maar Mhogena's beslissing redde het leven van zijn vijanden. Welke gevolgen dat zal hebben, kan niemand zich nog voorstellen. Tegelijk is de ondergang van de zonnekluis alleen nog maar een kwestie van tijd. Als de zonnewormen uitbreken, was al het werk van de bondgenoten tevergeefs ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1992 • 0933    OPMARS BOVEN THORRIM


De ongelooflijke gebeurtenissen boven de planeet Thorrim hebben voorlopig hun hoogtepunt bereikt: aan de ene kant is het zonnestelsel voor miljoenen vluchtelingen een veilige burcht geworden, waar ze voorlopig konden overleven. Aan de andere kant zijn er ook zes superintelligenties in het Thorrtimer-stelsel aangekomen - en zoveel van die wezens heeft men in de geschiedenis van de Mensheid ongetwijfeld nog nooit eerder bij elkaar gezien ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1993 • 0934    OFFENSIEF IN DE KETEL


De superintelligenties en de mensen aan boord van de SOL hebben hun doel bereikt - een doel dat een verrassing is voor de mensen. Hoe het nu verder gaat in de ketel, kan nog niemand weten...

En ook kan niemand in DaGlausch iets vermoeden van de verschrikkelijke dingen die op Terra en in het Sol-stelsel op til zijn. Terra bevindt zich opnieuw in het centrum van het gebeuren, en een man ruikt zijn grote kans ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1994 • 0935    DE LAATSTE GENERAAL


De meest vernietigende nederlaag sinds lange tijd voor de mensheid komt voor rekening van de kosmische fabriek WAVE en de dienaar van de materie Ramihyn. Na de ondergang van de ruimtevloot staat de Aarde nu ongewapend tegenover het krachtigste wapen van de kosmokraten in dit gedeelte van het universum; er is praktisch geen hoop meer. Maar Perry Rhodan geeft het niet op ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1995 • 0936    DE DOOD OP TERRA


Het hele zonnestelsel bevindt zich in de wurggreep van de Kosmische Fabriek en de dienaar van de materie. Ramihyn heeft plannen met de Aarde en zijn bewoners, die tot nu toe nog niemand kan doorgronden. Militair is op het sinistere wezen in zijn cyclopengedaante kennelijk geen greep te krijgen. En nu lijkt ook nog eens Perry Rhodan gedood te zijn ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1996 • 0937    ALS TAZOLEN MUITEN


Beslissend zijn de interne problemen, waarmee die Algiotische invasiemacht te maken heeft.

De vloot van de Algiotische Zwervers is opgesplitst, bij de zonnekluis breekt de beslissende fase aan en Sirku, de splinter van de superintelligentie Nisaaru, dwaalt door de galaxie - alles in Chearth schijnt toe te werken naar een climax ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1997 • 0938    HET EINDE VAN DE ZONNEKLUIS


In Chearth schijnt de grootste oorlog in de geschiedenis van deze galaxie afgelopen te zijn: De Algioten onder leiding van Vil an Desch trekken zich terug op hun thuiswereld; de in Chearth achterblijvende agressors onder leiding van Dro ga Dremm zullen niet lang kunnen standhouden tegen de vloten van de Chearthers en de Haloeters, en tegen de netneutralisators ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1998 • 0939    BIJ DE PROTO-POORT


Na de dood van Kaif Chiriatha is Perry Rhodan nog meer dan voorheen geïnteresseerd, antwoorden op zijn talrijke vragen te krijgen. Maar na zijn lange dwaaltocht over de dit keer zeer eigenaardige Brug in de Oneindigheid is hij op een plaats aangekomen, die hij zich daarvoor niets eens kon voorstellen. De Terraan is in het centrum van een conflict beland, dat niet sinds een paar jaar woedt. Op dit punt komt alles bij elkaar ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1999 • 0940    DE PULS


Met één klap is de militaire situatie in de Melkweg ongunstig ten opzichte van de Aarde veranderd: de vloot van het Kristalimperium heeft zich in het Orion-delta-stelsel genesteld slechts enkele honderden lichtjaren van de Aarde verwijderd. Een veel groter gevaar, dat men tot dusver nog niet kon vermoeden, schijnt zich echter in Morkhero Zielenbron te manifesteren ...


Lees meer ...
Zorg er voor, dat je de toekomst blijft volgen ... met Perry Rhodan!


Om de complete verhalen van de Perry Rhodan reeks te lezen, de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België, klik dan hier om je te abonneren.

De beheerder van deze web-site heeft geen enkel commercieel belang bij de uitgever van Perry Rhodan. Op deze manier probeert de beheerder bij te dragen om de Perry Rhodan reeks te handhaven.