Reeks 1800 - 1899

27e cyclus DE TOLKANDERS en 28e cyclus HET HELIOTEN-BOLWERK

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en BelgiëALBUM 1800 - 1899De afbeeldingen van de 27e cyclus DE TOLKANDERS en 28e cyclus HET HELIOTEN-BOLWERK in een automatische schermvullende voorstelling.

Ga naar het album ...INDEX 1800 – 1875

27e cyclus DE TOLKANDERS


Tijdsruimte: 1288 - 1289 NGT (4875 - 4876 na Chr.)


1800 • 0549 (2005, week 49) VERSNELDE TIJDSBEELDEN

Het tweede Mars ontwaakt – voor de mensheid begint een nieuw tijdperk.

Perry Rhodan keert terug in een Melkweg, waar ingrijpende veranderingen hebben plaatsgevonden. Eeuwenoude problemen steken de kop weer op. Daarnaast komt het tot een effect, waar niemand rekening mee kon houden - de versnelde tijdsbeelden ...

Lees meer ...

___________________________________

1801 • 0550 DE HERREACHS

Schemering over Trokan – een wereld wordt met leven geïnfecteerd.

Een nieuwe beschaving in de naaste omgeving van de Aarde, dat zich in een tijdversnellingsveld ontwikkelde, kon zelfs de onsterfelijke Terraan niet incalculeren. Het intelligente volk op Trokan, waarmee de Terranen nu contact opnemen, noemt zich het volk van de Herreachs ...

Lees meer ...

___________________________________

1802 0551 STIEFKINDEREN VAN DE ZON

De jacht naar sensatie – Terraanse reporters landen op Trokan.

Een nieuwe civilisatie daarmee had zelfs de onsterfelijke Terraan geen rekening kunnen houden. Desondanks komt Perry Rhodan met zijn nieuwe schip, de GILGAMESCH, naar het Sol-stelsel. Hij zoekt contact met de Herreachs - ze zijn de stiefkinderen van de zon ...

Lees meer ...

___________________________________

1803 0552 DE REUS SCHIMBAA

Ze zoeken de poort naar Kummerog – een belofte wordt vervuld.

De woelige gebeurtenissen op Trokan nemen toe, er lijken meer catastrofes het volk van de Herreachs te wachten. Wat er op de Herreachs afkomt, verandert hun complete, tot nu toe geldend wereldbeeld. Onder andere doemt op de reus Schimbaa ...

Lees meer ...

___________________________________

1804 • 0601 GEVECHT OM TE OVERLEVEN

Een planeet staat voor de ondergang – een volk wacht op zijn god.

De nieuwe civilisatie vlak bij de Aarde, dat achter de bescherming van een tijdversnellingsveld ontstond, moet vrij snel rekening houden met problemen, die hun voortbestaan fundamenteel in gevaar brengt. Het gevecht om te overleven begint ...

Lees meer ...

___________________________________

1805 • 0602 ARSENAAL VAN DE MACHT

Over de brug in de oneindigheid – oversteken naar de zone van verwoesting.

Terwijl de Herreachs vechten voor hun bestaan, landen ook Perry Rhodan en zijn naaste vrienden op de planeet. Ze stuiten op een geheimzinnig gebouw - en verdwijnen. Rhodan, Bull en Saedelaere belanden op de brug in de oneindigheid en in het arsenaal van de macht ...

Lees meer ...

___________________________________

1806 • 0603 DE MUTANT VAN DE CANTRELLS

Alaska Saedelaere in nood – hij hoort Kummerog's geschiedenis.

De drie Terranen zijn via de brug in de oneindigheid in het arsenaal van Baolin-Nda beland. Daar scheidden zich hun wegen. Alaska kan de strijd tegen de huid van Kummerog met succes voeren en komt achter de geschiedenis van Kummerog - hij is de mutant van de Cantrells ...

Lees meer ...

___________________________________

1807 • 0604 DE HUID VAN HET KWAAD

Kummerog ontwaakt – een Terraan wordt een verrader.

In plaats van Rhodan duikt een vreemd wezen op dat zich in het begin niet verstaanbaar kan maken. Blijkbaar wordt de Melkweg bedreigd door een gevaar. Dat verklaart de reactie van de Cantrell-mutant. Hij brengt een gevaar met zich mee: de huid van het kwaad ...

Lees meer...

___________________________________

1808 • 0605 LANDING OP LAFAYETTE

De moeraswereld van de Beausoleils – een geheimzinnige invasie begint.

Egelschepen in de Melkweg, een vreemd wezen met de naam Kummerog met tot nu toe niet duidelijk gedefinieerde doelen voor ogen, dat een onheilspellende activiteit ontwikkelt. En op een afgelegen moeraswereld begint een eigenaardige invasie - met de landing op Lafayette ...

Lees meer ...

___________________________________

1809 • 0606 KLOPJACHT DOOR DE HYPERRUIMTE

Atlan in actie – op het spoor van de egelschepen.

Tot overmaat van ramp kwam in de tussentijd een merkwaardige invasie op gang. Er dreigt een groot gevaar voor de mensheid. Geen wonder, dat Atlan en zijn partners reageren. Atlan zet zich op het spoor van de vreemdelingen er begint een klopjacht door de hyperruimte ...

Lees meer ...

___________________________________

1810 • 0607 DE WEG NAAR CAMELOT

Aan boord van de BASIS – twee wezens smeden snode plannen.

Het vreemde wezen, waarvan de herkomst nog steeds niet opgehelderd is, heeft kennelijk duidelijk omlijnde doeleinden. Maar voor de Terranen zijn die tot nu toe niet zomaar vast te stellen. Kummerog heeft een duidelijk doel op het oog - het is de weg naar Camelot ...

Lees meer ...

___________________________________

1811 • 0608 CONFERENTIE VAN DE GALAXERS

Aanslagplegers in de Humanidroom – een crisisvergadering met hindernissen.

In de Melkweg is de invasie van zogenaamde egelschepen begonnen. Men weet wel dat meerdere planeten door de onbekende eigenaars van de schepen zijn bezet en volledig afgesloten van de buitenwereld. Het wordt tijd voor een conferentie van de galaxers ...

Lees meer ...

___________________________________

1812 • 0609 CAMELOT

Op de planeet van de cellenactiveerderdrager – Kummerog arriveert bij zijn doel.

Het onderling verdeelde galacticum kan geen oplossing voor het probleem vinden, terwijl in de Melkweg de eigenaardige invasie van de egelschepen doorgaat. Veel galaxers hebben hun hoop dan ook op een ander project gevestigd: Camelot ...

Lees meer ...

___________________________________

1813 • 0610 DE MOORDENAARS VAN BRÖHNDER

Ze schrikken voor niets terug – een Terraan wordt hun aanvoerder.

De drie verdwenen Terranen hebben hun geheel eigen problemen. Zoals bijvoorbeeld Alaska Saedelaere zich in het melkwegstelsel Bröhnder moet zien staande te houden. Hij komt in botsing met de moordenaars van Bröhnder...

Lees meer ...

___________________________________

1814 • 0611 ONDER DE STER VAN GALORN

Zijn naam is Foremon – de wachter over de paddenstoeldom.

In het arsenaal van de Baolin-Nda worden de mannen van elkaar gescheiden. Terwijl Alaska Saedelaere zich in het melkwegstelsel Bröhnder moet zien staande te houden, komen Rhodan en Bull ergens anders terecht. Ze belanden onder de ster van Galorn ...

Lees meer ...

___________________________________

1815 0612 GALORN: PLANEET VAN DE RAADSELS

Op de planeet met de krotten – twee onsterfelijken vechten voor hun leven.

Rhodan en Bull kwamen niet op Trokan terecht, maar op een onbekende planeet, waar ze de aanvallen van een onbekend wezen moesten afslaan. Ten slotte kunnen de twee vrienden niets anders doen dan vluchten op Galorn: planeet van de raadsels ...

Lees meer ...

___________________________________

1816 • 0613 BEWAKER VAN DE GELUKZALIGHEID

Het geheim van Gaalo – een androide bewaakt het tegen vreemden.

Op de planeet Galorn moeten Perry Rhodan en Reginald Bull zich verdedigen tegen de aanvallen van een onbekend wezen. Ze hebben geen andere keuze, dan te vluchten naar de stad Gaalo - en daar komen ze in aanraking met de bewaker van de gelukzaligheid ...

Lees meer ...

___________________________________

1817 • 0614 SOLDATEN VAN DE GAZKARS

Op de moerasplaneet – ze nemen een van de indringers gevangen.

Terwijl Alaska in de galaxie Bröhnder terecht is gekomen, zwerven Rhodan en Bull door Plantagoo. Ondertussen spitst de situatie in de Melkweg zich toe: de volgende golf egelschepen is in aantocht - aan boord bevinden zich onder andere soldaten van de Gazkars ...

Lees meer ...

___________________________________

1818 • 0615 TESTCASE LAFAYETTE

Een Haloeter in de dwangfase – en in de invloedssfeer van de tangle-scans.

Ondertussen spitst de situatie in de Melkweg zich toe, waarbij een onbeduidende jungleplaneet een testgebied wordt - testcase Lafayette - dat houdt in, dat er een dergelijk lot voor tientallen of honderden planeten in de Melkweg te wachten kan staan ...

Lees meer ...

___________________________________

1819 • 0616 EEN LADING VIVOC

Beslissing op Lafayette – drie volken wachten op de heiligen.

Wat de mensen op Lafayette te wachten staat, weet niemand, maar veel goeds kan het niet zijn. Icho Tolot, Gucky en Atlan observeren de vreemdelingen op deze planeet, en ontdekken dat die blijkbaar wachten op een lading Vivoc ...

Lees meer ...

___________________________________

1820 • 0617 INTRIGE OP TROKAN

Een civilisatie in omwenteling – de Herreach in de belangstelling van de galaxie.

Bij de toe nu toe gesignaleerde ruimteschepen van de invasievloten duiken nieuwe eenheden op en de veroveraars laden een eigenaardige vracht op de bezette planeten uit, die ze Vivoc noemen. Tot overmaat van ramp begint nu ook nog het intrige op Trokan ...

Lees meer ...

___________________________________

1821 • 0618 INVASIE VAN DE EGELSCHEPEN

Groot alarm voor de Melkweg – de Tolkander starten hun offensief.

Intussen spitst de situatie in de Melkweg zich toe. Bij de bestaande vloten voegen zich nieuwe ruimteschepen. Vele duizenden ruimteschepen van de Tolkanders zwermen nu uit in de Melkweg en het komt uiteindelijk tot de invasie van de egelschepen ...

Lees meer ...

___________________________________

1822 • 0619 DE NIEUWE HUID

Op Kummerog's spoor – Atlan neemt een beslissing.

Ondertussen heeft Kummerog, het geheimzinnige wezen dat uit de paddenstoeldom op Trokan tevoorschijn kwam, zich al bijna op de planeet Camelot gesetteld. De vreemdeling jaagt een boosaardig plan na, en op Camelot ontstaat de nieuwe huid ...

Lees meer ...

___________________________________

1823 • 0620 REGENTEN VAN DE DROMEN

Raket naar Zentrifaal – Perry Rhodan ontmoet plegers van een aanslag.

We keren terug naar het sterrenstelsel Plantagoo, waar Perry Rhodan en Reginald Bull nog steeds onderweg zijn. De mannen hebben nog maar één mogelijkheid: de vlucht naar voren - ze moeten de Galorners vinden. De weg daarheen loopt via de regenten van de dromen ...

Lees meer ...

___________________________________

1824 • 0621 CENTRUM VAN DE CENTRIFAALS

Rhodan en Bull op de planeet van de angst – de tijd is rijp voor een omwenteling.

Perry Rhodan en Reginald Bull zijn van plan om op de planeet van de Zentrifalen een ruimteschip op de kop te tikken en daarmee naar de Galorners te vliegen. Maar eerst gaat het erom te overleven in het centrum van de Zentrifalen ...

Lees meer ...

___________________________________

1825 • 0622 GEVECHT OM TRIEGER

Een nieuw era voor de Zentrifaal – twee Terranen in het brandpunt van de gebeurtenissen.

Perry Rhodan en Reginald Bull zitten midden in een revolutie - daarop hebben de beide onsterfelijke Terranen in het geheel niet gerekend. Voorlopig gaat het erom, in leven te blijven bij de Zentrifalen, want die storten zich in het gevecht om Trieger ...

Lees meer ...

___________________________________

1826 • 0623 DE SCHROOTVERZAMELAARS

Alaska zoekt de balkenklos – hij moet terug naar Bröhnder.

Alaska Saedelaere belandde in het sterrenstelsel Bröhnder. Daar sloot hij vriendschap met Varquasch, een monsterlijk olifantachtig buitenaards wezen. Ook Alaska heeft als doel, terug te keren naar de Aarde, maar eerst ontmoet hij de schrootverzamelaars ...

Lees meer ...

___________________________________

1827 • 0624 VLUCHT DOOR BRÖHNDER

Jacht op een ruimteschip – een vriend betaalt zijn schuld.

Alaska Saedelaere zit op de planeet van de schrootverzamelaars vast - en verwacht, dat de geheimzinnige voorspelling van Dorota elk moment in vervulling kan gaan, maar hij is gedwongen om te vluchten voor de Maoten - het wordt een vlucht door Bröhnder ...

Lees meer ...

___________________________________

1828 • 0625 SPEELHOL VAN DE MELKWEG

Agenten-poker aan boord van de BASIS – een Terraanse riskeert bijna alles.

De BASIS, het oude dragerruimteschip van de mensheid, al tientallen jaren in gebruik als vermaakcentrum, ontwikkelt zich tot middelpunt van nieuwe spanningen. In 1289 is de BASIS, naast strijdtoneel van vijandelijke geheime agenten, het speelhol van de Melkweg ...

Lees meer ...

___________________________________

1829 • 0626 ACTIE HUMANIDROOM

Galactici verenigen zich – een aanval als laatste oplossing.

De BASIS ontwikkelt zich intussen tot middelpunt van nieuwe spanningen en strijdtoneel van vijandelijke geheim agenten. Te midden van deze chaos probeert Atlan de galactische machten te verenigen tot een gemeenschappelijke actie met de actie Humanidroom ...

Lees meer ...

___________________________________

1830 • 0627 DE IQ-DIMMER

Ronald Tekener in actie – zijn doel is het Humanidroom.

Het is Atlan gelukt dat de liga van vrije Terranen en het forum Raglund een verbond sluiten tegen de Tolkanders. Eerste acties in het gebied rondom het Humanidroom leverden weinig op. Atlan heeft zijn hoop op een nieuw hulpmiddel gevestigd - het is de IQ-dimmer ...

Lees meer ...

___________________________________

1831 • 0628 REQUIEM VOOR DE SMILER

Tekener's moeizaamste tocht – in de sloppenwijken van Lokvorth-Therm.

Ronald Tekener en enkele galactische vrijwilligers ondernamen een riskante actie, waarbij hun intelligentie werd 'gedimd' met medicamenten. De 'simple minds', zoals ze werden genoemd, vechten zich door het Humanidroom - en dan klinkt het requiem voor de Smiler ...

Lees meer ...

___________________________________

1832 • 0629 VLUCHT VAN LOKVORTH

Het Tolkander-broedsel komt uit – en een doodsvijand belooft redding.

Terwijl het Humanidroom in een gigantische explosie verging, kon de rest van het speciale commando onder leiding van Ronald Tekener naar de planeet Lokvorth vluchten. Daar hopen de overlevenden nu op redding - en op de vlucht van Lokvorth ...

Lees meer ...

___________________________________

1833 • 0630 TROKANS POORT (gesigneerd)

Herreach en mutanten – de geestelijke slag ontbrand bij de paddenstoeldom.

Terwijl de galaxers nieuwe inzichten over de Tolkanders verzamelen, ontwikkelt zich ook de situatie op Trokan, het 'tweede Mars’. Nieuwe groeperingen zijn ontstaan en twee mutantes maken een begin met hun werkzaamheden aan Trokans Poort ...

Lees meer ...

___________________________________

1834 • 0631 DE VLUCHT VAN DE TRONTTER

Perry Rhodan in Plantagoo – onderweg aan boord van een wrak ruimteschip.

Rhodan en Bull raakten betrokken bij een soort burgeroorlogachtige toestanden op de planeet Zentrifaal-centrum. Ten slotte maakten ze het verwoestende effect van het shiftingsproces op de Zentrifalen mee. Een van de gevolgen daarvan is de vlucht van de TRONTTER ...

Lees meer ...

___________________________________

1835 • 0632 CONTACT MET EEN MOORDENAAR

Het weerzien met Foremon – ze stranden op de moerasplaneet.

De eerste poging van Rhodan en Bull om met enkele Zentrifalen rechtstreeks door te dringen tot de geheimzinnige Galorners, mislukte. Een tweede poging brengt hen op de planeet Tasch-Term en daar komen de twee Terranen in contact met een moordenaar ...

Lees meer ...

___________________________________

1836 • 0633 MISSIE IN FORNAX

Een Haloeter waagt veel – hij raakt in de macht van het boze.

Planeten werden door Gazkars, Neezers, Alazars en Eloundars afgeschermd van de rest van de Melkweg. Dankzij enkele commandoacties kon informatie over de invasiemacht worden vergaard. Een Haloeter gaat nu op zoek naar meer informatie op een missie in Fornax ...

Lees meer ...

___________________________________

1837 • 0634 REBECCAS MOEILIJKSTE BESLISSING

Guardians en geheimagenten – een Terraanse vecht met haar gevoelens.

Er lijkt zich een parallelle macht te ontwikkelen, met adembenemende ontwikkelingen in de gelederen van de Galactic Guardians, waarin een agente van de Terraanse Liga Dienst verwikkeld is. Voor haar begint Rebecca's moeilijkste beslissing ...

Lees meer ...

___________________________________

1838 • 0635 HET ZWIJGENDE STERRENSTELSEL

Onderweg met de balkenklos – Alaska vindt het spoor van de dood.

Een eenzame Terraan is nog steeds in vreemde regio's van het universum op weg: Alaska Saedelaere, de voormalige maskerdrager, die nu gehuld is in een huid van Kummerog. Op zijn koers door onbekende gebieden stoot hij op het zwijgende sterrenstelsel ...

Lees meer ...

___________________________________

1839 • 0636 DREMPEL TOT HET ABSOLUTUM

Was de invasie een vergissing? – modulairschepen in de galaxie.

De bezetters zijn te sterk en hebben een effectief wapen: de tangle-scan. De bewoners van de Melkweg moeten toekijken hoe de Tolkanders zich installeren. De ontwikkelingen leiden tot een nieuw hoogtepunt, want de broedplaneten bereiken de drempel tot het absolutum ...

Lees meer ...

___________________________________

1840 • 0637 LOKSIGNAAL VREDE

Onderhandelingen met de Tolkanders – Miljarden wezens zijn bedreigd.

De mensen in de Melkweg moeten hulpeloos toekijken hoe de Tolkanders hun macht uitbreiden. Dan komt alles in een stroomversnelling. Op enkele broedplaneten sterven alle intelligente wezens - de Chaeroders manifesteren zich met hun loksignaal vrede ...

Lees meer ...

___________________________________

1841 • 0638 JACHT OP YCHANDOR

Ze willen een Chaeroder – Atlan in de gifgashel.

Miljoenen en nog eens miljoenen mensen uit alle galactische volkeren, evenals de Tolkanders sterven. Terwijl de Tolkanders zich in de bolvormige sterrenhoop 47 Tucani aan de rand van de galaxie terugtrekken, geeft Atlan het bevel tot de jacht op Ychandor ...

Lees meer...

___________________________________

1842 • 0639 EEN KLEINE VRIEND

Hij is een vreemde – een wezen, waar men van moet houden.

Wat er op planeten als Olympus en Topsid ontstaat, schijnt met elkaar in verband te staan - ook al zijn de bewoners van die planeten zich dat om onverklaarbare redenen nog niet bewust. En op Olympus manifesteert zich een kleine vriend ...

Lees meer ...

___________________________________

1843 • 0640 TUSSEN TWEE MEESTERS

Een Tasch-Ter-Man in nood – midden in de beslissende oorlog.

Via de paddenstoeldom en de brug in de oneindigheid zijn Perry Rhodan en Reginald Bull terechtgekomen in de galaxie Plantagoo. Ze worden begeleid door een persoon uit het volk der Tasch-Ter-Mans - een volk dat hen confronteert met een keuze tussen twee meesters ...

Lees meer ...

___________________________________

1844 • 0641 DE PENTRISCHE WOLK

De Terraan bereikt zijn doel – Perry Rhodan bij de Galornen.

Na de ruimtereis met de HOGOBANDEN, die de Terranen en hun begeleiders uit het volk van de Zentrifalen slechts met moeite hebben overleefd, hebben ze kennelijk hun doel bereikt: het machtsgebied van de geheimzinnige Galorners: de Pentrische Wolk ...

Lees meer ...

___________________________________

1845 • 0642DE ZWARTE SCHEPEN

Een verschrikkelijk verleden – Perry Rhodan hoort de geschiedenis van de Galornen.

Eindelijk hebben Perry Rhodan en zijn begeleiders hun doel bereikt: de Pentrische Wolk, waar ze op de Galorners zijn gestuit, de geheimzinnige heersers van de galaxie Plantagoo. Daar doet Rhodan een interessante ontdekking: hij stoot op de zwarte schepen ...

Lees meer ...

___________________________________

1846 • 0643 CIRKELS

Olympus in de greep van een vreemde macht – galactici zoeken het geluk.

52 planeten zijn in de ban van een eigenaardig fenomeen. Het verband met de Tolkanders en hun invasie ligt voor de hand - maar tot nu toe is dat nog steeds niet echt duidelijk voor de machthebbers in de Melkweg - een onbekend wezen trekt kennelijk zijn cirkels ...

Lees meer ...

___________________________________

1847 • 0644 IN DE BAN VAN DE FILOSOOF

Duel op de Kilimanjaro – Atlan jaagt op een parawezen.

Iedereen lijkt de adem in te houden. Op enkele planeten gebeuren merkwaardige dingen - een vreemd wezen schijnt steeds meer invloed te krijgen, mensen en andere bewoners van de Melkweg beginnen als bezetenen te krabbelen. Blijkbaar zijn ze in de ban van de filosoof ...

Lees meer ...

___________________________________

1848 • 0645 LACHSPIEGEL

De leer van de filosoof – miljarden mensen volgen hem.

Een vreemd wezen lijkt steeds grotere cirkels te trekken en brengt andere wezens ertoe, als bezetenen te krabbelen. Wanneer de mutanten Mila en Nadja Vandemar zich met het probleem gaan bemoeien, stellen ze vast dat er nog meer achter zit - de lachspiegel ...

Lees meer ...

___________________________________

1849 • 0646 DE MIDDAGWERELD

In een vreemde sfeer – Alaska ontmoet de nulpersonen.

Alaska Saedelaere, die van de brug in de oneindigheid in de galaxie Bröhnder terecht is gekomen, heeft in Tolkandir een ontvolkt sterreneiland aangetroffen. Hij vermoedt dat de Melkweg aan dezelfde dreiging blootstaat - en bereikt in de tussentijd de Middagwereld ...

Lees meer ...

___________________________________

1850 • 0647 DROOMDOOD

Blik in een nabije toekomst – in een galaxie zonder mensheid.

Perry Rhodan en Reginald Bull hebben in de galaxie Plantagoo verbanden met de gebeurtenissen thuis gevonden. Hoe dat alles is verbonden kan nu nog niemand vermoeden. Verder openbaart er zich aan de cellenactiveerderdragers op de Aarde een blik in de droomdood ...

Lees meer ...

___________________________________

1851 • 0648 IN DE DROOMSFEER

De Vandemar-tweeling op Trokan – ze openen het venster van hiernaast.

Men moet iedere strohalm grijpen om het overleven van de mensheid veilig te kunnen stellen. Voor Atlan en de weinige andere dragers van een cellenactiveerder in het Sol-stelsel is er nog maar één mogelijkheid: wachten op een binnendringen in de droomsfeer ...

Lees meer ...

___________________________________

1852 • 0649 DE GALORNSE

In de Pentrische Wolk – een wezen groeit tot rijpheid.

Op een andere plek in Plantagoo komt een wezen met de naam Kaif Chiriatha tot rijpheid, die sinds haar wilde jeugd al heel wat kennis over het verleden van de Galorners heeft vergaard. De volgende fase in haar 'loopbaan' manifesteert zich al - zij is de Galornse ...

Lees meer ...

___________________________________

1853 • 0650 IN HET TEKEN VAN THOREGON

Ze leven voor de coalitie – in de stilte voor de storm.

Kaif Chiriatha's tot nu toe zo solide wereldbeeld raakt steeds meer aan het wankelen. Zentrifalen die in de Pentrische Wolk opduiken... een Adlaat die een Galorns ruimteschip steelt... Haar leven staat, zonder dat ze dat weet, in het teken van THOREGON ...

Lees meer...

___________________________________

1854 • 0651 EEN BODE VAN THOREGON

Gevangen in de Pentrische Wolk – een ongeliefde helper verschijnt.

Perry Rhodan en Reginald Bull ontdekken welke moordlustige achtergrond de, op het eerste oog, zo vredelievende geheimzinnige Galorners daadwerkelijk hebben. Dat alles hangt samen met een oude opdracht - en die kreeg een bode van THOREGON ...

Lees meer ...

___________________________________

1855 • 0652 OPMARS IN DE DROOMBLAAS

Venster van hiernaast – drie cellenactiveerderdragers wagen de doorbraak.

We veranderen van decor en gaan vanuit Plantagoo terug naar de Melkweg. 52 planeten zijn compleet ontvolkt en het is te verwachten dat dit met tienduizenden andere werelden gaat gebeuren. Om dat te verhinderen wagen de onsterfelijken een opmars in de droomblaas ...

Lees meer ...

___________________________________

1856 • 0701 DE GEBODEN VAN SHABAZZA

Ze gelden alleen als bond – maar ze opereren in het centrum van de macht.

De cellenactiveerderdragers Atlan, Myles Kantor en Dao-Lin-H'ay zijn opgesloten in de blaas, zonder hulp te verwachten. Bij hun verkenningstocht worden de onsterfelijken met eigenaardige verhoudingen geconfronteerd - daarnaast zijn er de geboden van Shabazza ...

Lees meer ...

___________________________________

1857 • 0702 HET MASKER VALT

Ze wachten op de azzamus – het eerste niveau van de evolutie.

Bij hun opmars naar het binnenste van de droomblaas worden de onsterfelijken geconfronteerd met bizarre toestanden. Ze komen iets te weten over de mysterieuze figuur achter Goedda - en wachten het moment af waarop het masker valt ...

Lees meer ...

___________________________________

1858 • 0703 POSBI'S HUILEN NIET

Het eerste flikkeren dreigt – en vrienden van de mensheid riskeren alles.

Intussen probeert Homer G. Adams, de enige achtergebleven cellenactiveerderdrager, het lot in de Melkweg te keren. In de Melkweg moeten er tenslotte toch ook effecten te bespeuren zijn. Er worden robots ingezet - want Posbi's huilen niet ...

Lees meer ...

___________________________________

1859 • 0704 DUEL IN DE DROOMBLAAS

Hij is de filosoof van de Kilimanjaro – tevens regent over de Aarde.

Intussen komt het in het merkwaardige miniuniversum, waarin Alaska Saedelaere is beland, tot een strijd op leven en dood. Een onsterfelijke vecht in een ongelooflijk lijkende kosmos voor zijn leven: Alaska Saedelaere maakt zich op voor een duel in de droomblaas ...

Lees meer ...

___________________________________

1860 • 0705 GOEDDA

Het geheim wordt onthuld – de geschiedenis van een entiteit.

Bij hun offensief vernemen de onsterfelijken iets over de achtergronden van de invasie in de Melkweg. Blijkbaar is een wezen genaamd Shabazza daarvoor verantwoordelijk - hij staat in directe verbinding met de geheimzinnige GOEDDA ...

Lees meer ...

___________________________________

1861 • 0706 BOMMEN VOOR DE BROEDKOSMOS

Confrontatie met Goedda – de onsterfelijken werden opgejaagd.

Atlan, Myles Kantor en Dao-Lin-H'ay spannen zich in om de dreigende ondergang af te wenden. Ze maken daarbij gebruik van nogal primitieve wapens. Blijkbaar is er maar één uitweg voor de drie lotgenoten: bommen voor de broedkosmos ...

Lees meer ...

___________________________________

1862 • 0707 VERTREK VAN DE HERREACHS

Het aftellen loopt – tot een onherroepelijk duel met Goedda.

Drie vrienden proberen 'aan de andere kant' door te dringen in de droomblaas. En allemaal weten ze: alleen met vereende krachten kunnen er misschien miljarden mensen worden gered. Tegelijkertijd voltrekt er zich op Trokan het vertrek van de Herreachs ...

Lees meer ...

___________________________________

1863 • 0708 DAMORGEN BRANDT

Rebellie van de Zentrifaal – maar hun vijand is onzichtbaar.

Het decor verandert en we keren terug naar Plantagoo, het sterreneiland van de Galorners, waar Perry Rhodan en Reginald Bull zijn beland. Daar liggen grote veranderingen in het verschiet die Rhodan en Bull nog niet goed kunnen plaatsen: Damorgen brandt ...

Lees meer ...

___________________________________

1864 • 0709 VOORAVOND VAN DE APOCALYPS

Chaos in de Pentrische Wolk – de Galornen slaan een verkeerde weg in.

Het principe vrede, dat de Galorners in de galaxie nastreven, wordt met behulp van de zogenaamde shifting doorgezet. Maar dat verandert nu, zoals Perry Rhodan en Reginald Bull het tot hun afgrijzen moeten vaststellen. Het komt tot de vooravond van de apocalyps ...

Lees meer ...

___________________________________

1865 • 0710 TIJD VAN DE TERREUR

In Plantagoo wacht de oorlog – Kaif Chiriatha trekt aan de touwtjes.

Kaif Chiriatha slaat door naar 'de andere kant’ en is nog niet op het hoogtepunt van haar agressiviteit - en de meeste wezens in Plantagoo vermoeden niet wat er op hen afkomt. Rhodan en Bull beleven hun eigen agressie - op Plantagoo breekt de tijd van de terreur aan ...

Lees meer ...

___________________________________

1866 • 0711 AAN HET EINDE VAN EEN VERWACHTING

Atlan in de Tucani-sector – nieuw teken van leven in de Melkweg.

Dankzij een actie in de droomblaas kon men de broedkosmos opblazen. Het ziet ernaar uit dat men ook Goedda kon vernietigen. Wat echter blijft zijn de ruimteschepen van de invasiemacht aan de rand van de Melkweg - misschien is men aan het einde van een verwachting ...

Lees meer ...

___________________________________

1867 • 0712 DE DROOMDANSER

Alaska vecht voor zijn leven – een Arkonide erkent zijn talent.

Verkenningscommando’s stelden vast dat het krabbelfenomeen opnieuw de kop opsteekt. Kennelijk zijn er nog resten van Goedda over, om nog maar te zwijgen over de honderdduizenden ruimteschepen van de indringers. Maar er is ook een jongeman - hij is de droomdanser ...

Lees meer...

___________________________________

1868 • 0713 VERWACHTING VAN DE TOLKANDERS

De Arkonide en de psychologe – hun gemeenschappelijk doel zijn de Herreachs.

Niemand van de leidinggevenden in de Melkweg gaat ervan uit dat de strijd tegen de Tolkanders nu gemakkelijker zal verlopen. Vooral, wanneer de Tolkanders zich ook voor de hyperruimtebollen gaan interesseren. Daar manifesteert zich de verwachting van de Tolkanders ...

Lees meer ...

___________________________________

1869 • 0714 GEZANG VAN DE KLEINE MOEDERS

Alaska's waarschuwing – de Tolkander worden opnieuw actief.

De situatie in de Melkweg lijkt hopelozer dan ooit. Maar dan heeft een jonge psychologe een idee, dat het voortbestaan van de galactische civilisatie misschien mogelijk maakt. Het gezang van de kleine moeders stijgt op ...

Lees meer ...

___________________________________

1870 • 0715 OPERATIE WONDERKAARS

Een val voor de kleine moeder – Goedda's strijd bij Dengejaa Uveso.

De filosofen hebben het overleefd en zijn naar andere planeten van de galaxie gevlucht. Aan het zwartgat in het centrum van de Melkweg kan de grote moeder van de soldaten nauwelijks nog ontsnappen. De enige hoop, die de galaxers overblijft, is de operatie wonderkaars ...

Lees meer ...

___________________________________

1871 • 0716 MISSIE VAN DE SIGANEZEN

Ze zoeken oude vrienden – en vliegen miljoenen lichtjaren ver.

De resten van Goedda manifesteerden zich als filosofen en kleine droomblazen. Ze werden met hun honderdduizenden ruimteschepen in een keiharde strijd overwonnen. Terra-afstammelingen sturen er een groep op uit met een belangrijke missie van de Siganezen...

Lees meer ...

___________________________________

1872 • 0717 NALATENSCHAP VAN DE VEEGO'S

Siganezen en Ennox – een oeroud geheim wordt onthuld.

De daadkrachtige nakomelingen van de Terranen zijn voor een missie naar de planeet van de Ennox vertrokken. Ze zijn uit dit deel van het universum verdwenen. Op de planeet Mystery worden ze getuige van de nalatenschap van de Veego's ...

Lees meer ...

___________________________________

1873 • 0718 VERSTOORDE CELLEN

Ze zijn opgejaagden – een weefselmonster moet de galaxie redden.

De gebeurtenissen in Plantagoo, waar de agressieve Galorners nog steeds dood en verderf zaaien, zijn nog niet voorbij. Rhodan en Bull zijn kennelijk de enige wezens die een sterrenstelsel van de ondergang kunnen redden. Hun hoop zijn uitgerekend verstoorde cellen ...

Lees meer ...

___________________________________

1874 • 0719 HET UUR VAN DE ZENTRIFALEN

Tussen Tasch-Term en Galorn – het lot van Plantagoo wordt beslist.

Een eigenaardige agressieve straling is de schuld van het bizarre gedrag dat de Galorners in krankzinnige monsters veranderde. Rhodan ziet als enige hoop uitgerekend een samenwerking tussen de volkeren van de Tasch-Ter-Man. Beslissend is het uur van de Zentrifalen ...

Lees meer ...

___________________________________

1875 • 0720 DE VREDE VAN PLANTAGOO

Beslissing voor de galaxie – de Terraan zet alles op een kaart.

In de Melkweg kon er door de operatie wonderkaars een eind worden gemaakt aan de invasie van de Tolkanders. In Plantagoo lukte het Perry Rhodan en Reginald Bull om de agressiestraling uit te schakelen. Doel van zijn vermetele plan is de vrede van Plantagoo ...

Lees meer ...

___________________________________


INDEX 1876 – 1899

28e cyclus HET HELIOTEN-BOLWERK


Tijdsruimte: 1289 NGT (4876 na Chr.)


1876 • 0721 HET HELIOTISCHE BOLWERK

Ze zijn de afgezanten van Thoregon – en brengen het geschenk van de Nonggo.

Voor de Melkweg, met name voor het Sol-stelsel, zijn er allang andere kosmische gebeurtenissen in aantocht. Afgezanten van de Thoregon coalitie komen onverwachts naar Terra om een geschenk van de Nonggo's te brengen: het is het Helioten-bolwerk ...

Lees meer ...

___________________________________

1877 • 0722 HET TROJAANSE PAARD

Het bolwerk draait proef – een klopjacht begint.

Het Helioten-bolwerk werd tegen de zin van vele Terranen opgesteld, de machine van de Thoregon coalitie begon zijn werk. Toch bleef het wantrouwen van de kant van de mensen groot, net als voorheen. Voor veel Terranen is het niet meer dan het Trojaanse paard ...

Lees meer ...

___________________________________

1878 • 0723 CONTACT MET KENTEULLEN

De Nonggo in nood – het bolwerk draait dol.

De Nonggo's brengen in opdracht van de Thoregon coalitie het Helioten-bolwerk. Wat te boek staat als een technisch wondermiddel, vormt voor vele Terranen een groot gevaar, waar men tegen moet optreden. Desondanks lukt de Nonggo's het contact met Kenteullen ...

Lees meer ...

___________________________________

1879 • 0724 FANTOMEN IN TERRANIA

In de hoofdstad op Aarde – akelige wezens duiken op.

Het Helioten-bolwerk raakt in het ongerede, in een enorme explosie gaat het ten onder. Twee factordamp-barrières blijven op Aarde achter - bij twee steden. Dan is er in de hoofdstad van de Aarde een merkwaardige ontwikkeling: men ontdekt fantomen in Terrania ...

Lees meer ...

___________________________________

1880 • 0725 DE DSJERRO'S

Een nieuw volk in het Sol-stelsel – in het hart van de mensheid.

Vreemde wezens hebben zich in het factorelement in Terrania city genesteld en de ontmoetingen verliepen tot dusverre uiterst bloederig. Tot nu toe weet niemand wie deze vreemdelingen zijn. De Terranen worden geconfronteerd met nieuwe buren. Het zijn de Dsjerro's ...

Lees meer...

___________________________________

1881 • 0726 DAGEN VAN CHAOS

Ze zijn barbaren – en leggen de stad in de as.

De Dsjerro's blijken agressieve barbaren die Terra willen terroriseren, maar die men niet serieus hoeft te nemen. Dan blijkt dat men ook barbaren niet moet onderschatten. En de nachtmerrie is nog niet voorbij - Terrania wordt bedreigd door dagen van chaos ...

Lees meer...

___________________________________

1882 • 0727 DE 48 UUR VAN TERRANIA

Tegen de hoofdstad van de Aarde – de tweede dag van de Dscherro-stormaanval.

Het vasthouden van gijzelaars, keiharde aanvallen en een wapenarsenaal dat niemand had verwacht - de barbaren zijn sterker en gevaarlijker dan de leiders zich zelfs maar hadden kunnen voorstellen. Wat zich dan ontwikkelt zijn de 48 uur van Terrania ...

Lees meer ...

___________________________________

1883 • 0728 DE SCHIPBREUK LIJDENDE STAD

Ze zijn Calcutta's bewoners – en belanden in een vreemd stelsel.

Terwijl men op Aarde wordt geconfronteerd met nieuwe buren, begint voor de inwoners van Calcutta-Noord een totaal ander leven. Het lot van Terranen die via een factorelement in een ander deel van het universum zijn gestrand. Want Calcutta is de schipbreuk lijdende stad ...

Lees meer ...

___________________________________

1884 • 0729 BOODSCHAP VAN DE KONT

Zijn opdracht is complex – maar veroorzaakt wel chaos.

Terranen in het thuisstelsel van de Nonggo’s. Voor de bewoners van Calcutta-Noord begint er een heel ander soort leven. Het stadsdeel landt op de thuiswereld van de Nonggo's - en de bewoners worden indirect geconfronteerd met de boodschap van de KONT ...

Lees meer ...

___________________________________

1885 • 0730 TUSSEN DE LEEFSFEERRADEREN

In het stelsel van de Nonggo – het pak van de Galornen wordt getest.

Het ziet ernaar uit dat de mensen van de Aarde op het juiste moment op het Kenteullen-rad zijn beland. Terwijl de Nonggo's lijden onder het uitvallen van het neuron-net, zijn de Terranen nog in staat om in te grijpen. Het komt tot een treffen tussen de leefsfeerraderen ...

Lees meer ...

___________________________________

1886 • 0731 NA DE APOCALYPS

In de puinhopen van Terrania – Mensen worstelen om te overleven.

In het factorelement in de Terraanse hoofdstad houden zich de barbaarse Dsjerro's schuil. Hun doel is de Aarde te tiranniseren. Het lukt de barbaren Terrania te veroveren. De mensen in de megapool mogen maar even op adem komen - en wel na de apocalyps ...

Lees meer...

___________________________________

1887 • 0732 ONZICHTBARE SIGANEZEN

Ze kommen van Camelot – Cistolo Khan's laatste reserve.

Atlan heeft nog een troef op zak waarvan de mensen op de Aarde niets weten: het zijn de kleine mensen van Siga. Er lijkt maar één mogelijkheid te zijn om aan de barbaren in het factorelement een einde te maken - door een actie van de onzichtbare Siganezen ...

Lees meer ...

___________________________________

1888 • 0733 DRIE TEGEN GOUSHARAN

In de Dscherro burcht – Siganezen als jagers en opgejaagden.

De kleine Siganese commandogroep heeft kunnen binnendringen in de burcht van de Dsjerro's, maar dan beginnen de moeilijkheden: ze moeten een mogelijkheid vinden de Dsjerro's te infiltreren en te verslaan. Er ontbrandt een strijd van: drie tegen GOUSHARAN ...

Lees meer ...

___________________________________

1889 • 0734 GEVANGEN IN TERRANIA

Een miljoen gegijzelden – als onderpand van de invasiemacht.

Nog steeds zitten de Dsjerro's in het factorelement en hebben honderdduizenden Terranen in hun macht. Een Siganees commando slaagt erin informatie van de Dsjerro's buit te maken. Maar dat is niet genoeg, want er zijn meer dan één miljoen mensen gevangen in Terrania ...

Lees meer ...

___________________________________

1890 • 0735 SHAOGEN-HEMELRIJK

Aan de rand van de galaxie – de wachters versperren hen de weg.

Nu staat de volgende opgave te wachten: slechts de Baolin-Nda, die de Helioten-bolwerken construeerde, kunnen ervoor zorgen dat de verplaatste stadsdelen van de Aarde weer op hun uitgangspunt terugkomen. Een expeditie vliegt naar het Shaogen-hemelrijk ...

Lees meer ...

___________________________________

1891 • 0736 HET MEISJE ZEVENTON

Ze gaat haar eigen weg – in het teken van het Shaogen-sterrenlicht.

De Baolin-Nda schijnen zo mysterieus te zijn dat men hen in hun eigen thuisgalaxie Shaogen-hemelrijk niet kent. Perry Rhodan komt er al snel achter dat hij zijn hand weer eens in een wespennest heeft gestoken. In deze galaxie groeit een wezen op - het meisje Zeventon ...

Lees meer ...

___________________________________

1892 • 0737 TOEN HET STERRENLICHT UITGING

Zeventon's ontwikkeling – een monnik bereikt de top van de macht.

De dominante civilisatie in dit sterrenstelsel wordt als de monniken bestempeld; hierbij hoort ook Zeventon, die als vrouw een wisselende loopbaan achter de rug heeft en nu een man is. Maar er ligt een zware beproeving op de loer: toen het sterrenlicht uitging ...

Lees meer ...

___________________________________

1893 • 0738 AANVALLEN VAN DE TRAAL

In een tijd van verval – ze dragen de oorlog uit over de galaxie.

In het Shaogen-hemelrijk schijnt niemand iets van de Baolin-Nda af te weten. Bovendien woedt er in de grensgebieden een oorlog. Zonder het te willen raken Perry Rhodan en zijn metgezellen in een galactische oorlog verwikkeld. Het komt tot de aanvallen van de Traal ...

Lees meer ...

___________________________________

1894 • 0739 HET VERGETEN VOLK

Ze zoeken Konnex A – en vinden het geheim van de blauwe dwergen.

De troepen van de Traal contracultus zijn van plan, het religieuze systeem van dit sterreneiland weg te vagen. Er wordt nu een bezoek gebracht aan een eeuwenoud archief. Daar hoopt Rhodan meer aanwijzingen te vinden van de Baolin-Nda. Hij zoekt het vergeten volk ...

Lees meer ...

___________________________________

1895 • 0740 STRIJD OM KONNEX A

Perry Rhodan en de monniken – in het machtscentrum van de Traal.

Er is in de randgebieden van het Shaogen-hemelrijk een galactische oorlog gaande tussen de aanhangers van het sterrenlicht, de officiële religie in het Shaogen-hemelrijk, en die van een contracultus - de Traal. Er ontbrandt een verschrikkelijke strijd om KONNEX A ...

Lees meer ...

___________________________________

1896 • 0741 DUEL VAN DE DWERGEN

Footen tegen Siganezen – ze strijden om de onderwereld.

In deze aflevering verplaatst de plaats van handeling zich weer. In de Melkweg ontwikkelt zich intussen het conflict tussen Dsjerro's en Terranen. Men heeft veel te duchten van de Dsjerro's, maar dan komt het tot een duel van de dwergen ...

Lees meer ...

___________________________________

1897 • 0742 DE DSJERRO'S SCHAAKMAT

Het ultimatum van de Siganezen – ze chanteren de gehoornden.

De Siganezen hebben de rollen omgedraaid. Nu hebben zij de Footen in hun macht, waardoor de Dsjerro's kunnen worden gechanteerd, die anders andere volkeren onderdrukken. Domino Ross en zijn soortgenoten trekken ten strijde en zetten de Dsjerro's schaakmat ...

Leesmeer ...

___________________________________

1898 • 0743 DE DASCHKA

Beslissing over Siga – de Dscherro-burcht wordt ingenomen.

Bij de planeet Siga begint de confrontatie tussen de klein uitgevallen Siganezen en de eveneens kleine Footen. Daarna vindt er in de vliegende burcht GOUSHARAN een eigenaardige, maar kennelijk zeer belangrijke gebeurtenis plaats - het gaat om de Daschka ...

Lees meer ...

___________________________________

1899 • 0744 CATASTROFE IN DE DELTA-RUIMTE

In het rijk van de Baolin-Nda – Perry Rhodan bereikt zijn doel.

Het Shaogen-hemelrijk is in oorlog. De Traal-contracultus wil een einde maken aan het officiële religieuze stelsel van de galaxie. Terwijl Rhodan probeert om meer te weten te komen over de strijdende en hem onbekende Baolin-Nda, voltrekt er zich een catastrofe in de Delta-ruimte ...

Lees meer ...

___________________________________