< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 1800 - 1875

27e cyclus DE TOLKANDERS

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


1875 • 0720    DE VREDE VAN PLANTAGOO


Perry Rhodan - Weliswaar levert de Terraan het plan voor de redding van de galaxie, hij kan deze echter niet realiseren. Reginald Bull - De cellenactiveerderdrager bewijst zijn strategische kwaliteiten. A-Caliform - De aanvoerder van de Zentrifaal riskeert alles voor de ergste vijand van zijn volk. Foremon - Een Adlat grijpt naar de laatste mogelijkheid. Kaif Chiriatha - De oorlogsheerseres van de Galornen staat voor een ongewone beslissing.


In de Melkweg kunnen de mensen en vertegenwoordigers van andere galactische beschavingen eindelijk opgelucht ademhalen: Bij het gigantische zwartgat in het centrum van de galaxie van de mensheid kon Goedda's einde in een laaiend bakenvuur bezegeld worden.

De 'Moeder van de soldaten' liet zich door kunstmatig opgewekte vuurfonteinen aanlokken en ging in de loop van de operatie wonderkaars ten onder. Waarbij ze ook de Tolkanders met zich meesleurde, haar kinderen, die haar met miljoenen tegelijk op meer dan 200.000 ruimteschepen in de afgrond van de dood volgden.

Het gedurfde plan, dat de Arkonide Atlan met hulp van de Terranen en de Herreachs kon verwezenlijken, heeft dus vruchten afgeworpen. In de Melkweg kan na de verschrikkelijke invasie met de wederopbouw begonnen worden.

Atlan en de andere cellenactiveerderdragers vragen zich af, waar Perry Rhodan en zijn oude kompaan Reginald Bull zijn. Wel dook Alaska Saedelaere, die ooit met de twee Terranen verdween, weer op - maar de beide vrienden bleven zoek.

Niemand in de thuisgalaxie weet, dat Rhodan en Bull in Plantagoo zijn gestrand. Daar zijn de tot nu toe zo vreedzame Galorners veranderd in krankzinnige monsters, die in tal van zonnestelsels oorlogen ontketenen. Dat is het gevolg van een mysterieuze agressiestraling. De enige hoop, die Perry Rhodan nog ziet, is uitgerekend te gaan samenwerken met de Tasch-Ter-Mans en Zentrifalen. Doel van zijn vermetele plan is de vrede van Plantagoo ...


In de Melkweg kon er door de operatie wonderkaars een eind worden gemaakt aan de invasie van de Tolkanders. In Plantagoo lukte het Perry Rhodan en Reginald Bull om de agressiestraling uit te schakelen. Eindelijk heerst er weer vrede in Plantagoo, ook al is het een vrede, die slechts door shifting gehandhaafd kan worden.


Voor de Melkweg, met name voor het Sol-stelsel, zijn er allang andere kosmische gebeurtenissen in aantocht. Afgezanten van Thoregon komen naar Terra om het geschenk van de Nonggo's te brengen - en daarmee wordt een nieuw niveau van handeling binnen de huidige Perry Rhodan-cyclus ontsloten.


Oorspronkelijke titel: Der Friede von Plantagoo

Auteur: Robert Feldhoff

Omslag: © Ralph Voltz

Nederlandse vertaling: Scriptura/Sinne J. SinnemaOndertitel: beslissing voor de galaxie – de Terraan zet alles op een kaart.


Locatie en tijdsruimte: Plantagoo en Sol-stelsel – september 1289 NGT (4876 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan - Weliswaar levert de Terraan het plan voor de redding van de galaxie, hij kan deze echter niet realiseren. Reginald Bull - De cellenactiveerderdrager bewijst zijn strategische kwaliteiten. A-Caliform - De aanvoerder van de Zentrifaal riskeert alles voor de ergste vijand van zijn volk. Foremon - Een Adlat grijpt naar de laatste mogelijkheid. Kaif Chiriatha - De oorlogsheerseres van de Galornen staat voor een ongewone beslissing.


Nederlandse vertaling ondertitel en hoofdpersonen:

© Cornelis van den Ende