< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 1800 - 1875

27e cyclus DE TOLKANDERS

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


1874 • 0719    HET UUR VAN DE ZENTRIFALEN


De mensen en leden van de andere galactische volkeren kunnen in de Melkweg weer opgelucht adem halen: Met een furieus lichtbaken kon een gigantisch zwart gat in het centrum van de Melkweg een eind aan het bestaan van Goedda worden gemaakt.

De 'moeder van de soldaten' liet zich door het kunstmatig opgewekte vuur aanlokken en ging ten onder tijdens de operatie wonderkaars. Ter afsluiting trok ze ook nog de Tolkanders mee de afgrond in, haar kinderen, die haar met miljoenen aan boord van de ruim 200.000 ruimteschepen volgden in het verderf.

Het riskante plan, dat de onsterfelijke Arkonide Atlan met de hulp van de Terranen en de Herreachs kon realiseren, is dus geslaagd. In de Melkweg kan men na de angstaanjagende invasie met de wederopbouw beginnen.

Atlan en de andere dragers van een cellenactiveerder vragen zich af, waar Perry Rhodan en zijn oude vriend Reginald Bull zijn gebleven. Alaska Saedelaere, die samen met de beide mannen verdween, dook weer op - de beide vrienden blijven echter vermist.

Thuis weet niemand, dat Rhodan en Bull in het sterrenstelsel Plantagoo zijn gestrand. Daar zijn de tot voor kort zo vreedzame Galorners, de geheime heersers over dit sterreneiland, in krankzinnige monsters veranderd, die ontelbare zonnestelsels aanvallen en bij een woeste oorlog betrekken. Een eigenaardige agressieve straling is de schuld van hun bizarre gedrag.

Perry Rhodan ziet als enige hoop uitgerekend een samenwerking tussen de volkeren van de Tasch-Ter-Mans en Zentrifalen. Beslissend is het uur van de Zentrifalen ...


In ieder geval is het zeer gewaagde plan van Perry Rhodan op de oerplaneet van de Galorners gelukt. De draak schijnt te zijn 'genezen', de agressiestraling wordt duidelijk minder. Het grootste probleem ligt echter nog in het verschiet. Perry Rhodan en zijn begeleiders moeten in het centrum van het rijk van de Galorners zien te komen ...


Oorspronkelijke titel: Die Stunde der Zentrifaal

Auteur: Robert Feldhoff

Omslag: © Ralph Voltz

Nederlandse vertaling: Kees van ToornOndertitel: tussen Tasch-Term en Galorn – het lot van Plantagoo wordt beslist.


Locatie en tijdsruimte: Plantagoo – 1289 NGT (4876 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan - De Terraan wil met een waaghalzig plan de vrede voor Plantagoo verzekeren. Reginald Bull - Rhodan's oudste vriend lijdt onder de agressiestraling. A-Caliform - De aanvoerder van de Zentrifaal begint aan een risicovolle actie. Foremon - De Adlat ziet maar één hoop voor zijn thuisgalaxie. Kaif Chiriatha - De oorlogsheerseres van de Galornen krijgt geen rust.


Nederlandse vertaling ondertitel en hoofdpersonen:

© Cornelis van den Ende