< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 1800 - 1875

27e cyclus DE TOLKANDERS

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


1860 • 0705    GOEDDA


In de zomer van het jaar 1289 NGT zijn mensen van de Aarde op verschillende plaatsen in het heelal in gebeurtenissen verwikkeld, die blijkbaar nauw samenhangen. Perry Rhodan en zijn vriend Reginald Bull zijn in het sterrenstelsel Plantagoo op de Galorners gestoten en hebben daar moeten vaststellen, dat deze in opdracht van een onbekende macht aan iets werken, dat voor de eigen Melkweg is bestemd. Rhodan noch Bull weten echter, hoe Plantagoo en de galaxie van de mensheid met elkaar zijn verbonden. Alaska Saedelaere, ook een cellenactiveerderdrager, landde na een zoektocht door de galaxie Bröhnder en Tolkandir eerst in de 'middagwereld', die zich intussen als de thuisplaats van de geheimzinnige Goedda ontpopte.

Vanuit Terra zijn drie cellenactiveerderdragers met een gedurfd offensief begonnen. Met behulp van de Herreachs, de bewoners van de planeet Trokan, lukte het de vrouwelijke mutanten Mila en Nadja Vandemar, een poort in de zogenaamde droomblaas te openen. Hierbij vond de tweeling de dood.

Maar ze konden de poort lang genoeg openhouden om de Arkonide Atlan, de Kartaanse Dao-Lin-H'ay en de Terraan Myles Kantor een verkenning van de droomblaas te gunnen. De drie cellenactiveerderdragers weten, dat alleen zij in deze ruimte de directe strijd tegen het gevaar kunnen aanbinden, dat nu de hele Melkweg bedreigt: Nadat er al 52 planeten geheel werden ontvolkt, moet er rekening mee worden gehouden, dat dit lot tienduizenden andere werelden wacht. Bij hun offensief vernemen de onsterfelijken iets over de achtergronden van de invasie in de Melkweg. Blijkbaar is een wezen genaamd Shabazza daarvoor verantwoordelijk - hij staat in directe verbinding met de geheimzinnige GOEDDA ...


De achtergronden van Goedda zijn nu bekend bij de ingewijden. Of dat voldoende is om het gigantische gevaar voor de civilisaties in de Melkweg af te slaan, is een andere vraag. De dragers van een cellenactiveerder hebben niet veel kansen meer, dat is zeker.


Peter Terrid beschrijft in zijn Perry Rhodan-aflevering van volgende week de inspanningen van de onsterfelijken om de dreigende ondergang af te wenden. Ze maken daarbij gebruik van nogal primitieve wapens: bommen.


Oorspronkelijke titel: Goedda

Auteur: Ernst Vlcek

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern: © Alfred L. Kelsner

Nederlandse vertaling: H. JongOndertitel: het geheim wordt onthuld – de geschiedenis van een entiteit.


Locatie en tijdsruimte: Suuvar – juli 1289 NGT (4876 na Chr.)


Hoofdpersonen: Goedda - De herkomst van een mysterieuze entiteit wordt opgelost. Irra'Anvete - Een geneticus verwezenlijkt een groot plan. Vel Tombass - Een eerzuchtige ruimteadmiraal. Shabazza - Een onbekent wezen beschrijft zijn kijk op de dingen.


Nederlandse vertaling ondertitel en hoofdpersonen:

© Cornelis van den Ende