Droomblaas – juli 1289 NGT (4876 na Chr.)

  1. van de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België

  1. Perry Rhodan archief

 


Reeks

1800 - 1875


27e cyclus:

DE TOLKANDER


Klik op Perry hierboven om terug te keren naar de hoofdpagina


Klik hiernaast op een afbeelding

voor de uitvergroting


Klik op

< vorige en volgende >

om snel van pagina te wisselen


1857 • 0702    HET MASKER VALT


Hoofdpersonen: Dao-Lin-H'ay, Myles Kantor, Atlan, Camock.


Alweer zijn mensen van de Aarde op verschillende plekken in het universum verwikkeld in voorvallen, die klaarblijkelijk nauw met elkaar samenhangen ‑ ook al is bijna niemand in staat, dit verband tot nu toe helemaal te doorgronden. Perry Rhodan en zijn oude vriend Reginald Bull bijvoorbeeld, zijn in de galaxie Plantagoo inmiddels op de mysterieuze Galorners gestoten, waarbij ze moesten vaststellen dat de Galorners in opdracht van onbekende machten aan iets werken wat direct met hun eigen Melkweg te maken heeft.

Rhodan noch Bull weten echter wat precies de connectie is tussen Plantagoo en de galaxie van de mensheid. Alaska Saedelaere, ook drager van een cellenactiveerder, weet net zomin in welke kosmos hij nu terecht is gekomen. Hij kan slechts vermoeden dat de 'middagwereld' betrekkelijk dicht bij de Aarde moet liggen.

Vanuit Terra zijn drie activeerderdragers aan een dappere opmars begonnen. Met hulp van de Herreachs, de bewoners van de planeet Trokan, lukte het de mutantes Mila en Nadja Vandemar een poort in de zogeheten droomblaas te openen. Bij deze onderneming vonden de tweelingzussen de dood.

Desondanks konden ze de poort net lang genoeg openhouden om de Arkonide Atlan, de Kartaanse Dao‑Lin‑H'ay en de Terraan Myles Kantor in staat te stellen, de droomblaas te verkennen. De drie activeerderdragers weten dat ze alleen in deze ruimte de directe strijd kunnen aangaan met het gevaar dat nu de hele Melkweg bedreigt: nadat er al 52 planeten compleet zijn ontvolkt, moet er rekening mee gehouden worden dat tienduizenden andere planeten hetzelfde lot zullen ondergaan.

Bij hun opmars naar het binnenste van de droomblaas worden de onsterfelijken geconfronteerd met bizarre toestanden. Ze komen iets te weten over de mysterieuze figuur achter Goedda ‑ en wachten het moment af waarop het masker valt ...


In de droomblaas hebben de dragers van een cellenactiveerder meegemaakt, hoe de eerste evolutiefase op gang werd gebracht. Hoe het er buiten de broedkosmos uitziet, kunnen ze zelfs niet eens vermoeden. In de Melkweg moeten er tenslotte toch ook effecten te bespeuren zijn.


Oorspronkelijke titel: Die Maske fällt

Auteur: H.G. Francis

Cover ©: A.L. Kelsner

Nederlandse vertaling: Scriptura/Sinne J. Sinnema