< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 1800 - 1875

27e cyclus DE TOLKANDERS

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


1857 • 0702    HET MASKER VALT


Alweer zijn mensen van de Aarde op verschillende plekken in het universum verwikkeld in voorvallen, die klaarblijkelijk nauw met elkaar samenhangen - ook al is bijna niemand in staat, dit verband tot nu toe helemaal te doorgronden. Perry Rhodan en zijn oude vriend Reginald Bull bijvoorbeeld, zijn in de galaxie Plantagoo inmiddels op de mysterieuze Galorners gestoten, waarbij ze moesten vaststellen dat de Galorners in opdracht van onbekende machten aan iets werken wat direct met hun eigen Melkweg te maken heeft.

Rhodan noch Bull weten echter wat precies de connectie is tussen Plantagoo en de galaxie van de mensheid. Alaska Saedelaere, ook drager van een cellenactiveerder, weet net zomin in welke kosmos hij nu terecht is gekomen. Hij kan slechts vermoeden dat de 'middagwereld' betrekkelijk dicht bij de Aarde moet liggen.

Vanuit Terra zijn drie cellenactiveerderdragers aan een dappere opmars begonnen. Met hulp van de Herreachs, de bewoners van de planeet Trokan, lukte het de mutantes Mila en Nadja Vandemar een poort in de zogeheten droomblaas te openen. Bij deze onderneming vonden de tweelingzussen de dood.

Desondanks konden ze de poort net lang genoeg openhouden om de Arkonide Atlan, de Kartaanse Dao-Lin-H'ay en de Terraan Myles Kantor in staat te stellen, de droomblaas te verkennen. De drie cellenactiveerderdragers weten dat ze alleen in deze ruimte de directe strijd kunnen aangaan met het gevaar dat nu de hele Melkweg bedreigt: nadat er al 52 planeten compleet zijn ontvolkt, moet er rekening mee gehouden worden dat tienduizenden andere planeten hetzelfde lot zullen ondergaan.

Bij hun opmars naar het binnenste van de droomblaas worden de onsterfelijken geconfronteerd met bizarre toestanden. Ze komen iets te weten over de mysterieuze figuur achter Goedda - en wachten het moment af waarop het masker valt ...


In de droomblaas hebben de dragers van een cellenactiveerder meegemaakt, hoe de eerste evolutiefase op gang werd gebracht. Hoe het er buiten de broedkosmos uitziet, kunnen ze zelfs niet eens vermoeden. In de Melkweg moeten er tenslotte toch ook effecten te bespeuren zijn.


Oorspronkelijke titel: Die Maske fällt

Auteur: H. G. Francis

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern: © Alfred L. Kelsner

Nederlandse vertaling: Scriptura/Sinne J. SinnemaOndertitel: ze wachten op de azzamus – het eerste niveau van de evolutie.


Locatie en tijdsruimte: droomsfeer – juli 1289 NGT (4876 na Chr.)


Hoofdpersonen: Dao-Lin-H'ay - De Kartaanse lijdt onder de aanvallen van de mysterieuze Goedda. Myles Kantor - De Terraan krijgt een woedeaanval. Atlan - De Arkonide beleeft een evolutiesprong. Camock - De Physander wordt actief tegen de onsterfelijken.


Nederlandse vertaling ondertitel en hoofdpersonen:

© Cornelis van den Ende