< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 1800 - 1875

27e cyclus DE TOLKANDERS

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


1854 • 0651    EEN BODE VAN THOREGON


In het jaar 1289 NGT, wat gelijk staat aan het jaar 4875 volgens de oude jaartelling, staat de Melkweg voor één van haar grootste beproevingen: met een gigantische vloot, die uit meer dan 200.000 eenheden bestaat, hebben de zogenaamde Tolkanders vele miljarden levende wezen op 52 bewoonde planeten gedood. Op die planeten werd al het intelligente leven weggevaagd.

En het is de verwachting, dat deze massamoord slechts het begin is van een onvoorstelbare ontwikkeling. Op 52 planeten hebben zich namelijk sindsdien wezens gemanifesteerd, die zichzelf 'filosofen' noemen en een leer van dood en verderf verkondigen. In een afschuwelijk visioen wordt het Mila en Nadja Vandemar, evenals Atlan duidelijk, welk lot de Melkweg wacht. Wat het verband tussen al die zaken is, kan op dit moment nog geen van de betrokken personen vermoeden. Atlan en de andere dragers van een cellenactiveerder in het Sol-stelsel zien nog maar één kans: ze dringen de zogenaamde droomsfeer binnen en hopen, van daaruit tegen de onbekende vijand op te kunnen treden. Terwijl de bewoners van de Melkweg zich opmaken voor de confrontatie, zijn drie mensen van de Aarde onderweg in onbekende regio van het universum. Alaska Saedelaere belandde onlangs in een eigenaardige microkosmos; Perry Rhodan en Reginald Bull hebben in het sterrenstelsel Plantagoo mysterieuze verbindingen ontdekt.

Ze komen in aanraking met de geheimzinnige Galorners, de heersers over dit sterrenstelsel. En ze ontdekken, welke moordlustige achtergrond deze, op het eerste oog zo vredelievende wezens daadwerkelijk hebben. Dat alles hangt samen met een oude opdracht - en die kreeg een bode van THOREGON ...


Foremon moest erkennen, dat de twee wezens, waarop hij maandenlang jacht had gemaakt, in werkelijkheid niet de moordenaars van een bode van Thoregon konden zijn. Nu moet de Adlaat samenwerken met Perry Rhodan en Reginald Bull.


In de volgende aflevering van de Perry Rhodan-reeks veranderen we van decor en gaan vanuit Plantagoo terug naar de Melkweg, waar de strijd tegen de Tolkanders zich verder toespitst.


Oorspronkelijke titel: Ein Bote Thoregons

Auteur: Hubert Haensel

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Nederlandse vertaling: Kees van ToornOndertitel: gevangen in de Pentrische Wolk – een ongeliefde helper verschijnt.


Locatie en tijdsruimte: Pentrische Wolk – 1289 NGT (4876 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan - De Terraan stoot op het wezen dat hem het meeste haat. Reginald Bull - Rhodan's oudste vriend blijft wantrouwig. Foremon - Een Adlat is bijna bij het gewenste doel. A-Caliform - De clan-aanvoerder van de Zentrifaal heeft zo goed als afscheid genomen van zijn leven. Kaif Chiriatha - De Galornse beleeft geweld in de Pentrische Wolk.


Nederlandse vertaling ondertitel en hoofdpersonen:

© Cornelis van den Ende