< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 1800 - 1875

27e cyclus DE TOLKANDERS

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


1848 • 0645    LACHSPIEGEL


Terwijl Perry Rhodan en Reginald Bull zich in de vreemde galaxie Plantagoo moeten handhaven en Alaska Saedelaere in Tolkandir gruwelijke ontdekkingen doet, wordt de toestand in de galaxie van de mensheid in het voorjaar van 1289 NGT steeds onoverzichtelijker.

Nadat de volkeren van de Tolkanders, zoals ze bij gebrek aan een betere benaming genoemd worden, ongeveer 300 planeten hadden veroverd en van de rest van de galaxie afgesloten, kwam het op 52 planeten tot mysterieuze, massale sterfte. Daarna trokken de Tolkanders zich met honderdduizenden ruimteschepen terug naar de rand van de galaxie, waar ze in Sector 47 Tucani een operatiebasis oprichtten.

De grote machtsblokken in de galaxie blijven elkaar in weerwil van het grote gevaar belagen, alsof er niets was gebeurd. Atlan's, pogingen om de galactische volkeren tegen het gevaar te verenigen, bleven tot nu toe vergaand vergeefs - niet in de laatste plaats, doordat het tijdens een geplande vredesconferentie in een ruimteschip van de Chaeroders tot een slachting onder de delegaties kwam.

Het lijkt, alsof iedereen de adem inhoudt. Op enkele planeten doen zich merkwaardige voorvallen voor - een vreemd wezen lijkt steeds grotere cirkels te trekken en brengt de mensen en andere wezens ertoe, als bezetenen te krabbelen.

Het lijkt erop, dat ze in de ban van de filosoof zijn. Wanneer de mutanten Mila en Nadja Vandemar zich met het probleem gaan bemoeien, stellen ze vast dat er nog meer achter zit - de lachspiegel ...


Nadja en Mila Vandemar hadden kennelijk een gruwelijk panorama aanschouwd - en ook Atlan neemt in de spiegelingen van de filosoof iets waar, wat hem zal verontrusten. Zoveel is al zeker. De Perry Rhodan-aflevering van de volgende week schakelt om: naar Alaska Saedelaere, het laatst onderweg in de galaxie Tolkandir.


Oorspronkelijke titel: Zerrspiegel

Auteur: Susan Schwartz

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Alfred L. Kelsner

Nederlandse vertaling: Scriptura/Sinne J. SinnemaOndertitel: de leer van de filosoof – miljarden mensen volgen hem.


Locatie en tijdsruimte: Sol-stelsel – juni 1289 NGT (4876 na Chr.)


Hoofdpersonen: Caljono Yai - De waarschuwster van de Herreach beleeft haar eerste nachtmerries. Atlan - De Arkonide is bezorgd om de galaxie. Homer G.Adams - De voormalige hanzen-chef meldt onwelkom bezoek. Presto Go - De hoogste verkondigster probeert haar volk voor nieuwe gevaren te behoeden. Mila Vandemar en Nadja Vandemar - De mutantentweeling stuurt een noodoproep naar de 'buitenwereld'.


Nederlandse vertaling ondertitel en hoofdpersonen:

© Cornelis van den Ende