< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 1800 - 1875

27e cyclus DE TOLKANDERS

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


1845 • 0642    DE ZWARTE SCHEPEN


In het voorjaar van 1289 nieuwe galactische tijdrekening gaat de onheilspellende invasie in de Melkweg door de zogenaamde Tolkander-volken door: de invallers zijn nu al met meer dan 200.000 ruimteschepen in de galaxie actief. Hun bemanningen - Neezers, Gazkars, Alazars en Eloundars worden inmiddels ondersteund door Chaeroders en Physanders.

Verdediging op grote schaal door de onderling sterk verdeelde galactische grootmachten is nauwelijks te verwachten. De inspanningen van Atlan en zijn medewerkers om de galaxers te bewegen tot een gezamenlijk optreden, bereikten tot nu toe niet meer dan enkele aarzelende aanzetten.

Nadat een afgrijselijke slachting op 52 van de zogenaamde broedplaneten miljoenen mensen uit alle galactische volken en talloze Tolkanders heeft omgebracht, zijn de galaxers uiterst ongerust. De gezagsdragers zijn ervan overtuigd, dat de dreiging steeds groter zal worden -maar niemand kan zich er een duidelijke voorstelling van maken.

Perry Rhodan en Reginald Bull weten natuurlijk niets van dit alles. De twee Terranen zijn, nadat ze in de paddenstoeldom zijn verdwenen en de brug in de oneindigheid hebben overschreden, in de galaxie Plantagoo beland.

Na de vlucht met de HOGOBANDEN, die de Terranen en hun begeleiders uit het volk van de Zentrifalen maar op het nippertje hebben overleefd, lijkt het alsof ze hun doel hebben bereikt: de Pentrische Wolk, het machtsgebied van de geheimzinnige Galorners. Daar doet Rhodan een interessante ontdekking: hij stoot op de zwarte schepen ...


Eindelijk hebben Perry Rhodan en zijn begeleiders hun doel bereikt; ze zijn op de Galorners gestuit, de geheimzinnige heersers van de galaxie Plantagoo. Maar de kennismaking is tot nu toe niet verlopen op de manier, die Rhodan zich zou hebben gewenst. Bovendien schijnen er tussen Plantagoo en de Melkweg verbindingen te bestaan, die tot nu toe niemand had kunnen voorzien.


De Perry Rhodan-aflevering van de volgende week houdt zich dan ook bezig met de verdere gebeurtenissen in de thuisgalaxie van de mensheid.


Oorspronkelijke titel: Die Schwarzen Schiffe

Auteur: Peter Terrid

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Nederlandse vertaling: H. BakukOndertitel: een verschrikkelijk verleden – Perry Rhodan hoort de geschiedenis van de Galornen.


Locatie en tijdsruimte: Plantagoo – maart 1289 NGT (4876 na Chr.), ~33.100 v. Chr.


Hoofdpersonen: Perry Rhodan - De Terraan leert de doder van Plantagoo kennen. Reginald Bull - Perry's oude vriend wordt gedwongen om te capituleren. Pool Tammen - De Galornse commandant Erster Klasse voert zijn volk in een nieuwe richting. Gea Reden - De commandante breekt met de oude tradities van de Galornen. KEMPEST - Een verschrikkelijk relikwie uit het verleden van de Galornen.


Nederlandse vertaling ondertitel en hoofdpersonen:

© Cornelis van den Ende