< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 1800 - 1875

27e cyclus DE TOLKANDERS

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


1844 • 0641    DE PENTRISCHE WOLK


In het sterrenstelsel van de mensheid gaat in de lente van 1289 nieuwe galactische tijdrekening de beangstigende invasie van de zogeheten Tolkander-volken verder: meer dan 200.000 ruimteschepen hebben zich al verzameld. Hun bemanningen - de Neezers, Gazkars, Alazars en Eloundars worden ondertussen door de Chaeroders en Physanders gesteund. Krachtige tegenstand, van de door ruzies sterk verdeelde galactische grootmachten, is er zo goed als niet te verwachten. De inspanningen van Atlan en zijn medestrijders om de galaxers tot een uniforme handelswijze te bewegen, brachten het niet verder dan een aanzet ertoe. Nadat een afschuwelijk dodelijke golf op 52 van de zogeheten broedplaneten miljoenen en nog eens miljoenen mensen uit alle galactische volken, evenals Tolkanders heeft omgebracht, houden de galaxers om zo te zeggen hun adem in. De verantwoordelijken zijn er zeker van, dat de dreiging verder zal toenemen - maar niemand heeft er concrete voorstellingen van.

Van dat alles weten Perry Rhodan en Reginald Bull natuurlijk niets. De twee Terranen zijn, sinds ze in de paddenstoeldom verdwenen en over de brug in de oneindigheid zijn gegaan, onderweg in de galaxie Plantagoo.

Na de ruimtereis met de HOGOBANDEN, die de Terranen en hun begeleiders uit het volk van de Zentrifalen slechts met moeite hebben overleefd, hebben ze kennelijk hun doel bereikt: het machtsgebied van de geheimzinnige Galorners: de Pentrische Wolk ...


Een reusachtig bouwwerk, blijkbaar bestemd voor het Sol-stelsel - voor Perry Rhodan en Reginald Bull openen er zich in het machtscentrum van de Galorners geheel nieuwe, volslagen ongewone vooruitzichten. De galaxie Plantagoo en de Melkweg staan in een nauwere verbinding met elkaar, dan men tot nu toe kon vermoeden.


Oorspronkelijke titel: Die Pentrische-Wolke

Auteur: Peter Terrid

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Nederlandse vertaling: H. JongOndertitel: de Terraan bereikt zijn doel – Perry Rhodan bij de Galornen.


Locatie en tijdsruimte: Pentrische Wolk – maart 1289 NGT (4876 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan - De Terraan stoot op het geheim van de Pentrische Wolk. A-Caliform - De Zentrifaal voelt zich opgejaagd door de Galornen. Reginald Bull - Rhodan's oude vriend wijkt niet van zijn zijde. B-Terestan - Een Zentrifaal zit in moeilijkheden. KEMPEST - Een 'iets' wil weer doden.


Nederlandse vertaling ondertitel en hoofdpersonen:

© Cornelis van den Ende