< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 1800 - 1875

27e cyclus DE TOLKANDERS

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


1814 • 0611    ONDER DE STER VAN GALORN


De situatie in de Melkweg is tegen het eind van het jaar 1288 NGT behoorlijk gespannen. Tussen de grote machtsblokken van de Melkweg heerst wantrouwen. Vanuit het geheim opereert het project Camelot, geleid door Perry Rhodan en zijn onsterfelijke vrienden.

Ondertussen is in de directe buurt van de Aarde een vreemde cultuur opgedoken - op Trokan, het 'tweede Mars'. Achter de bescherming van een tijdversnellingsveld, dat 250 miljoen jaar in 70 echte jaren liet verstrijken, ontstond de civilisatie van de Herreachs. Dit volk vecht nu om te overleven.

Op hetzelfde moment begint in de Melkweg de invasie door de zogenaamde egelschepen, waarover men tot op heden geen duidelijke informatie heeft kunnen verzamelen. Verschillende planeten worden door de onbekenden bezet.

In de tussentijd verdwijnt Perry Rhodan samen met zijn vrienden Reginald Bull en Alaska Saedelaere op Trokan. De drie Terranen verdwijnen in een geheimzinnige paddenstoeldom en komen terecht op de brug in de oneindigheid. Na een avontuur in het arsenaal van de Baolin-Nda worden de mannen van elkaar gescheiden. Terwijl Alaska Saedelaere zich in het melkwegstelsel Bröhnder moet zien staande te houden, komen Rhodan en Bull ergens anders terecht. Ze belanden onder de ster van Galorn ...


Oorspronkelijke titel: Unter dem Galornenstern

Auteur: Robert Feldhoff

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Alfred L. Kelsner

Nederlandse vertaling: Kees van ToornOndertitel: zijn naam is Foremon – de wachter over de paddenstoeldom.


Locatie en tijdsruimte: Galorn – 1288 NGT (4875 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan - De onsterfelijke Terraan bevindt zich op een geheimzinnige planeet. Reginald Bull - Rhodan's oudste vriend moet snel reageren. Foremon - De wachter over de paddenstoeldom beschikt over zeer interessante gave. Steenkind - Foremon's creatuur.


Nederlandse vertaling ondertitel en hoofdpersonen:

© Cornelis van den Ende