< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 1800 - 1875

27e cyclus DE TOLKANDERS

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


1807 • 0604    DE HUID VAN HET KWAAD


Vlak bij Terra is een onbekende cultuur opgedoken - en wel op Trokan, het 'tweede Mars'. In de bescherming van een tijdveld waarin 250 miljoen jaar verstrijken in 70 jaar werkelijke tijd, heeft zich de civilisatie van de Herreachs ontwikkeld en deze samenleving vecht nu voor haar bestaan.

De situatie in de Melkweg is gespannen in het jaar 1288 NGT wat overeenkomt met het jaar 4875 van de oude jaartelling. De Arkoniden hebben hun imperialistische dromen van weleer opnieuw leven ingeblazen en een nieuw kristalimperium opgebouwd. Sinds enkele tientallen jaren houden de machtsblokken van de Arkoniden, de liga van vrije Terranen en het intern verscheurde forum Raglund elkaar wantrouwig in de gaten.

Perry Rhodan is één van de weinigen, van wie de miljarden bewoners van de Melkweg verwachten dat hij een uitweg uit deze crisis kan vinden. Samen met zijn onsterfelijke vrienden heeft de Terraan zich teruggetrokken uit de politiek en werkt hij aan het geheimzinnige project Camelot. In gezelschap van Reginald Bull en Alaska Saedelaere landt hij op Trokan - en verdwijnt.

In plaats van Rhodan duikt een vreemd wezen op dat zich in het begin niet verstaanbaar kan maken. Het brengt een gevaar met zich mee: de huid van het kwaad ...


Blijkbaar wordt de Melkweg bedreigd door een gevaar, waarvoor zelfs een gevoelloos wezen als Kummerog een panische angst heeft. Dat verklaart de reactie van de Cantrell-mutant.


Oorspronkelijke titel: Die Haut des Bösen

Auteur: H. G. Francis

Omslag: © Swen Papenbrock

Plantekening (Duits exclusief): ruimteschip van de Kartanin: LEPSO door Daniel Schwarz

Nederlandse vertaling: H. BrownOndertitel: Kummerog ontwaakt – een Terraan wordt een verrader.


Locatie en tijdsruimte: Sol-stelsel, Melkweg – november 1288 NGT (4875 na Chr.)


Hoofdpersonen: Kummerog - Een geheimzinnig vreemd wezen ontwaakt vol onheilspellende activiteiten. Cistolo Khan - De LVT-commissaris heeft meteen meerdere problemen tegelijkertijd. Bruno Drenderboom - Khan's assistent wordt met een merkwaardig gevaar geconfronteerd. Katie Joanne - Een gewetenloze journaliste. Pavel Morquoise - Kapitein van een handelsschip van de organisatie TAXIT.


Nederlandse vertaling ondertitel en hoofdpersonen:

© Cornelis van den Ende