< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 1800 - 1875

27e cyclus DE TOLKANDERS

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


1803 • 0552    DE REUS SCHIMBAA


Met deze ontwikkeling had niemand rekening kunnen houden: in de directe nabijheid van de Aarde is een vreemde cultuur opgedoken en wel op Trokan, het 'tweede Mars', dat in een spectaculaire actie de plaats van de rode planeet had ingenomen. Daarbij is de situatie in het jaar 1288 nieuwe galactische tijdrekening - wat hetzelfde is als het jaar 4875 oude tijd -al gespannen genoeg. In de Melkweg van de mensheid hebben de Arkoniden oude imperialistische dromen nieuw leven ingeblazen en het kristalimperium gesticht. Sinds decennia houden de machtsblokken van de Arkoniden, de liga van vrije Terranen en het onderling ruziënde forum Raglund elkaar vol wantrouwen in de gaten.

Perry Rhodan is een van de weinigen, op wie miljarden intelligente wezens in de Melkweg hun hoop op een uitweg uit de crisis hebben gevestigd. Met zijn onsterfelijke vrienden heeft de Terraan zich teruggetrokken uit de politiek en het geheimzinnige project Camelot opgezet.

Een nieuwe beschaving in de directe nabijheid van de Aarde, die zich onder beschutting van een tijdversnellingsveld heeft ontwikkeld - dat kon zelfs de onsterfelijke Terraan niet incalculeren. En wat er op de Herreachs afkomt, verandert hun complete, tot nu toe geldend wereldbeeld. Onder andere doemt op de reus Schimbaa ...


De woelige gebeurtenissen op Trokan nemen toe, er lijken meer catastrofes het volk van de Herreachs te wachten. Tegelijkertijd moeten de Terranen zich erop beraden, of de merkwaardige techniek op het 'tweede Mars' niet toch een gevaar voor hen kan inhouden.


Oorspronkelijke titel: Der Riese Schimbaa

Auteur: Hubert Haensel

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Alfred L. Kelsner

Plantekening (Duits exclusief): Haluta II door Oliver Johanndrees

Nederlandse vertaling: Scriptura/Sinne J. SinnemaOndertitel: ze zoeken de poort naar Kummerog – een belofte wordt vervuld.


Locatie en tijdsruimte: Trokan, Sol-stelsel – 13 tot 20 oktober 1288 NGT (4875 na Chr.)


Hoofdpersonen: Gloom Bechner - De ambitieuze journalist zorgt voor onrust op Trokan en het hele Sol-stelsel. Bruno Drenderboom - De assistent van de LVT-commissaris probeert de journalistenploeg te stoppen. Presto Go - De hoogste verkondigster van de Herreach. Gen Triokod - Een van de belangrijkste Herrachse vrijdenkers. Sibyll Norden en Mirco Adasta - Zij begeleiden Bechner bij zijn riskante actie.


Nederlandse vertaling ondertitel en hoofdpersonen:

© Cornelis van den Ende