< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 1800 - 1875

27e cyclus DE TOLKANDERS

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


1801 • 0550    DE HERREACHS


Een dergelijke ontwikkeling had niemand in het zonnestelsel - en in de overige door mensen bewoonde werelden - kunnen voorzien: in de onmiddellijke omgeving van de Aarde is een vreemde cultuur opgedoken. Dat gebeurde op Trokan, liet 'tweede Mars', die in een spectaculaire actie tegen de rode planeet was uitgewisseld.

Daarbij is de toestand in het jaar 1288 NGT - wat overeenstemt met het jaar 4875 van de oude jaartelling - in ieder geval al gespannen genoeg. In de galaxie van de mensheid hebben de tegenstellingen tussen de staten zich verscherpt sinds de Arkoniden hun imperiale dromen nieuw leven hebben ingeblazen en het kristalimperium hebben gevestigd. De machtsblokken van de Arkoniden, de liga van vrije Terranen en het intern verdeelde forum Raglund houden elkaar steeds argwanender in het oog.

Perry Rhodan is een van de weinigen, van wie de miljarden intelligente wezens in de galaxie durven te verwachten, dat hij een uitweg uit de crisis zal vinden. Met zijn onsterfelijke vrienden heeft de Terraan zich uit de politiek teruggetrokken en volgens zeggen een geheimzinnig Project Camelot ontwikkeld.

Een nieuwe beschaving in de naaste omgeving van de Aarde, die zich in de bescherming van een tijdversnellingsveld ontwikkelde kon zelfs de onsterfelijke Terraan niet incalculeren. Het intelligente volk op Trokan, waarmee de Terranen nu contact opnemen, noemt zich het volk van de Herreachs ...


Een eeuwenoud wereldbeeld stort in. De Herreachs, sinds het begin van hun evolutie afgeschermd van het universum, worden geconfronteerd met dag en nacht, met warmte en kou - en met levende wezens van een onbekende planeet. Deze onbekende planeet is de Aarde en de eerste ontmoetingen verlopen nogal ongelukkig ...


Oorspronkelijke titel: Die Herreach

Auteur: Robert Feldhoff

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Alfred L. Kelsner

Nederlandse vertaling: H. BakukOndertitel: schemering over Trokan – een wereld wordt met leven geïnfecteerd.


Locatie en tijdsruimte: Trokan – december 1289 tot januari 1290 NGT (4809 - 4875 na Chr.)


Hoofdpersonen: Presto Go - De verkondigster van de Herreach wordt met licht en duister geconfronteerd. Edegon - Een vluchteling bereikt de 'sprekende berg'. Bohnji en Burg - Ze stichten het eerste paradijs voor hun volk. Dourmel - Zijn doel is het scheppen van een reus. Szonkar - Een Herreach verandert het denken van generaties.


Nederlandse vertaling ondertitel en hoofdpersonen:

© Cornelis van den Ende