1222 t/m 1289 NGT ( 4809 t/m 4876 na Chr. )

  1. van de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België

  1. Perry Rhodan archief

 


Reeks

1800 - 1875


27e cyclus:

DE TOLKANDER


Reeks

1876 - 1899


28e cyclus:

HET

HELIOTEN- BOLWERK


Klik op Perry hierboven om terug te keren naar de hoofdpagina


Dit niet commerciële Perry Rhodan archief probeert zich te onderscheiden door bij elke editie een samenvatting te geven en alle afbeeldingen te vertonen. Niet alleen de kleuren voorkant maar ook de zwart/wit afbeeldingen die tussen de tekst staan.1800 • 0549 (2005, week 49)     VERSNELDE TIJDSBEELDEN


Perry Rhodan keert terug in een Melkweg, waar ingrijpende veranderingen hebben plaatsgevonden. Er zijn nieuwe conflicten ontstaan, eeuwenoude problemen steken de kop weer op. Daarnaast komt het tot een effect, waar niemand rekening mee kon houden. De sensatie is compleet: op Trokan, het 'tweede Mars' is nieuw leven ontstaan, dat zich al tot een civilisatie heeft ontwikkeld ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1801 • 0550    DE HERREACHS


Een eeuwenoud wereldbeeld stort in. De Herreachs, sinds het begin van hun evolutie afgeschermd van het universum, worden geconfronteerd met dag en nacht, met warmte en kou ‑ en met levende wezens van een onbekende planeet.

Deze onbekende planeet is de Aarde en de eerste ontmoetingen verlopen nogal ongelukkig ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1802 • 0551    STIEFKINDEREN VAN DE ZON


Een nieuwe civilisatie vlak bij de Aarde, die onder de bescherming van een tijdversnellingsveld ontstond - daarmee had zelfs de onsterfelijke Terraan geen rekening kunnen houden.

Desondanks komt Perry Rhodan met zijn nieuwe schip, de GILGAMESCH naar het Sol-stelsel. Hij zoekt contact met de Herreachs ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1803 • 0552    DE REUS SCHIMBAA


De woelige gebeurtenissen op Trokan nemen toe, er lijken meer catastrofes het volk van de Herreachs te wachten. Tegelijkertijd moeten de Terranen zich erop beraden, of de merkwaardige techniek op het 'tweede Mars' niet toch een gevaar voor hen kan inhouden.

En wat er op de Herreachs afkomt, verandert hun complete, tot nu toe geldend wereldbeeld ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1804 • 0601    GEVECHT OM TE OVERLEVEN


De nieuwe civilisatie vlak bij de Aarde, dat achter de bescherming van een tijdversnellingsveld ontstond, moet vrij snel rekening houden met problemen, die hun voortbestaan fundamenteel in gevaar brengt.

Perry Rhodan, Reginald Bull en Alaska Saedelaere stuiten op een geheimzinnig gebouw en verdwijnen. Ze zijn op een manier verdwenen die voor de achterblijvers de nodige raadsels oplevert ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1805 • 0602    ARSENAAL VAN DE MACHT


Alaska Saedelaere heeft de kennismaking met het 'geleiachtige lichaam' op een andere manier ervaren dan zijn twee vrienden. De Perry Rhodan‑aflevering van de komende week beschrijft de verdere lotgevallen van de man, die jarenlang getekend was door een ernstig ongeluk met een overbrenger ‑ en vertelt de voorgeschiedenis van Kummerog ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1806 • 0603    DE MUTANT VAN DE CANTRELLS


De drie Terranen zijn via de Brug in de oneindigheid in het arsenaal van Baolin-Nda beland. Daar scheidden zich hun wegen.

Terwijl Alaska Saedelaere de strijd tegen de huid van Kummerog tot nu toe met succes kon voeren, wordt het wezen dat zichzelf tegenover de Terranen als Kummerog identificeerde, op zijn eigen manier actief ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1807 • 0604    DE HUID VAN HET KWAAD


In plaats van Rhodan duikt een vreemd wezen op dat zich in het begin niet verstaanbaar kan maken. Het brengt een gevaar met zich mee.

Blijkbaar wordt de Melkweg bedreigd door een gevaar, waarvoor zelfs een gevoelloos wezen als Kummerog een panische angst heeft. Dat verklaart de reactie van de Cantrell-mutant ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1808 • 0605    LANDING OP LAFAYETTE


Egelschepen in de Melkweg, een vreemd wezen met de naam Kummerog met tot nu toe niet duidelijk gedefinieerde doelen voor ogen ‑ de dragers van een cellenactiveerder voelen aan, dat er een groot gevaar voor de galaxie van de mensheid dreigt.

Geen wonder, dat Atlan en zijn partners reageren ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1809 • 0606    KLOPJACHT DOOR DE HYPERRUIMTE


Terwijl de invasie in de Melkweg zich verder uitbreidt, bekokstooft Kummerog verdere onheilspellende activiteiten. Het vreemde wezen, waarvan de herkomst nog steeds niet opgehelderd is, heeft kennelijk duidelijk omlijnde doeleinden.

Maar voor de Terranen zijn die tot nu toe niet zomaar vast te stellen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1810 • 0607    DE WEG NAAR CAMELOT


Terwijl Kummerog zijn onheilspellende plannen vervolgt, gaat de geheimzinnige invasie van de Melkweg door. Nog steeds weet geen mens, welke doelen de vreemde wezens op het oog hebben ‑ maar het schijnt zo te zijn, dat alleen een verenigde Melkweg effectief tegen hen kan optreden. In het Humanidroom vindt dan ook een grote bijeenkomst van de Galaxers plaats ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1811 • 0608    CONFERENTIE VAN DE GALAXERS


In de Melkweg is de invasie van zogenaamde egelschepen begonnen. Van deze schepen is praktisch niets bekend.

De conferentie van de Galaxers is een mislukking geworden; versnipperd en ruziemakend moet de Melkweg het hoofd bieden aan een zeer gevaarlijk lijkende invasie. Intussen werken de dragers van een cellenactiveerder aan een geheimzinnig project op een onbekende planeet ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1812 • 0609    CAMELOT


Het onderling verdeelde Galacticum kan geen oplossing voor het probleem vinden. Veel Galaxers hebben hun hoop dan ook op een ander project gevestigd.

Kummerog heeft weten door te dringen tot de geheimzinnige planeet van de activeerderdragers, terwijl in de Melkweg de eigenaardige invasie van de egelschepen doorgaat ...


Lees meer ..._____________________________________________________________________________________________


1813 • 0610    DE MOORDENAARS VAN BRÖHNDER


De drie verdwenen Terranen hebben hun geheel eigen problemen. Zoals bijvoorbeeld Alaska Saedelaere zich in het melkwegstelsel Bröhnder moet zien staande te houden ...
Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1814 • 0611    ONDER DE STER VAN GALORN


De handeling van deze Perry Rhodan‑aflevering belicht de verdere lotgevallen van Perry Rhodan en Reginald Bull. Beide Terranen belanden over de mysterieuze Brug in de oneindigheid op een plek in de kosmos, die duidelijk nog nooit eerder door een Terraan is aanschouwd ...Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1815 • 0612    GALORN: PLANEET VAN DE RAADSELS


Het is Reginald Bull en Perry Rhodan gelukt te ontsnappen aan het basaltwezen Foremon. Ze hebben interessante ontdekkingen gedaan op de planeet Galorn. De geluksreductie is een enorme ervaring voor hen en om meer te weten te komen over de achtergronden. Ze hopen, dat ze informatie kunnen krijgen en misschien een ruimteschip kunnen kapen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1816 • 0613    BEWAKER VAN DE GELUKZALIGHEID


Perry Rhodan en Reginald Bull hebben het niet alleen overleefd, het is hun ook gelukt om weg te komen van de planeet Galorn. Maar nog steeds weten de Terranen niet in welke sector van het universum ze zijn beland ...
Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1817 • 0614    SOLDATEN VAN DE GAZKARS


Ondertussen spitst de situatie in de Melkweg zich toe: de volgende golf egelschepen is in aantocht.

De toestand op de moerasplaneet Lafayette is nog wanhopiger dan Joseph Broussard jr. tot voor kort had aangenomen: ook Swamp-City is totaal van de buitenwereld afgesneden. Zouden er überhaupt nog mensen leven op de door Terraanse kolonisten bewoonde planeet ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1818 • 0615    TESTCASE LAFAYETTE


Lafayette als testcase... Dat houdt in, dat er een dergelijk lot voor tientallen of honderden planeten in de Melkweg te wachten kan staan.

En de personen, die op zijn minst enige informatie over de vreemde invasiemacht zouden kunnen doorspelen, zitten hulpeloos vast op Lafayette ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1819 • 0616    EEN LADING VIVOC


Wat de mensen op Lafayette te wachten staat, weet niemand, maar veel goeds kan het niet zijn. Onderhandelen en compromissen sluiten schijnen de merkwaardige vreemdelingen niet te kennen. Icho Tolot, Gucky en Atlan observeren de vreemdelingen op deze planeet. Op dit moment zou een gemeenschappelijk optreden van de galactische volken zeer wenselijk zijn, maar de onderlinge conflicten zijn groot ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1820 • 0617    INTRIGE OP TROKAN


Bij de toe nu toe gesignaleerde ruimteschepen van de invasievloten duiken nieuwe eenheden op en de veroveraars laden een eigenaardige vracht op de bezette planeten uit, die ze Vivoc noemen. Duizenden egelschepen als invasiemacht op weg naar meerdere planeten. Een nachtmerrie, waarmee de volkeren van de Melkweg geen rekening hadden gehouden. Ze reageren er dan ook behoorlijk verward op ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1821 • 0618    INVASIE VAN DE EGELSCHEPEN


Vele duizenden ruimteschepen van de Tolkanders zwermen nu uit in de Melkweg, en het lijkt erop dat niemand deze imposante strijdmacht kan tegenhouden.

Ondertussen heeft Kummerog, het geheimzinnige wezen dat uit de paddenstoeldom op Trokan tevoorschijn kwam, zich al bijna op de planeet Camelot gesetteld. De vreemdeling jaagt een boosaardig plan na ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1822 • 0619    DE NIEUWE HUID


Ondertussen spitst de situatie in de Melkweg zich toe.

Bij de toe nu toe gesignaleerde ruimteschepen van de invasievloten duiken nieuwe eenheden op en er wordt een groot offensief opgestart.

En op Camelot ontstaat de nieuwe huid ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1823 • 0620    REGENTEN VAN DE DROMEN


Perry Rhodan en Reginald Bull hebben de vlucht met de verouderde CHIIZ overleefd.

Ze zijn van plan om op de planeet van de Centrifalen een ruimteschip op de kop te tikken en daarmee naar de Galorners te vliegen.

Een terugtocht naar de Melkweg is alleen voorstelbaar, als ze hulp krijgen van dit volk ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1824 • 0621    CENTRUM VAN DE CENTRIFALEN


Perry Rhodan en Reginald Bull zitten midden in een revolutie - daarop hebben de beide onsterfelijke Terranen in het geheel niet gerekend ...
Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1825 • 0622    GEVECHT OM TRIEGER


Perry Rhodan en Reginald Bull worden getuigen van de geheimzinnige shifting, het 'wapen', waarmee de Galorners de volken van Plantagoo blijkbaar verplichten om in vrede te leven. Daarbij zijn ze zelf geen stap dichter bij hun doel gekomen: Ce Rhioton ...Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1826 • 0623    DE SCHROOTVERZAMELAARS


Alaska Saedelaere op zijn beurt belandde in het sterrenstelsel Bröhnder, waar hij zich eerst tegen een bende piraten moest verdedigen. Daarna sloot hij vriendschap met Varquasch, een monsterlijk buitenaards wezen. Ook Alaska heeft als doel, terug te keren naar de Aarde maar hij zit op de planeet van de schrootverzamelaars vast - en verwacht, dat de geheimzinnige voorspelling van Dorota elk moment in vervulling kan gaan ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1827 • 0624    VLUCHT DOOR BRÖHNDER


Alaska Saedelaere heeft het overleefd, zijn vriend Varquasch is dood en de Terraan is plaatsvervangend opvoeder van twee jonge moordzuchtige Raubyners.

Geen aantrekkelijke situatie voor Saedelaere die er bovendien geen idee van heeft, waar hij zich in het universum bevond ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1828 • 0625    SPEELHOL VAN DE MELKWEG


Terwijl Rebecca DeMonn aan boord van de BASIS moet constateren, hoe ze eigenlijk tegen haar wil steeds dieper in de vreemdste geschiedenissen verwikkeld raakt, komt het dan eindelijk tot de eerste gezamenlijke actie van de Galaxers tegen de vloten van de Tolkanders ...Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1829 • 0626    ACTIE HUMANIDROOM


De eerste aanval op het Humanidroom is mislukt, het verzet van de Tolkanders was in dit stelsel te krachtig. Atlan geeft het nog niet op, hij heeft hoop op een nieuwe troef in de aanval ...
Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1830 • 0627    DE IQ-DIMMER


Een aantal Simple Minds lukte het, op het laatste moment uit het Humanidroom te vluchten. Van de andere leden van het team moet men aannemen, dat de 'gedimde' vrijwilligers dood zijn.

Alleen Atlan geeft de hoop nog niet op ...Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1831 • 0628    REQUIEM VOOR DE SMILER


Ronald Tekener en Agnes Figor leven nog; de twee Terranen bevinden zich nog steeds op Lokvorth. Maar er moet rekening mee worden gehouden, dat ze nog maar weinig kans hebben: óf ze vallen ten prooi aan de IQ-dimmer, óf in handen van de Tolkanders.

Atlan moet daarom naar de laatste strohalm grijpen om zijn oude vriend te redden ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1832 • 0629    VLUCHT VAN LOKVORTH


In de laatste seconde konden de laatste twee Simple Minds worden gered. Maar of de geest van Ronald Tekener de inspanningen uiteindelijk zal overleven, is meer dan twijfelachtig.

Terwijl de Galaxers nieuwe inzichten over de Tolkanders verzamelen, ontwikkelt zich ook de situatie op Trokan, het 'tweede Mars' ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1833 • 0630    TROKANS POORT (gesigneerd)


Intussen is de situatie op Trokan veranderd; nieuwe groeperingen zijn ontstaan.

Het is Mila en Nadja Vandemar gelukt, ten minste iets over de verdwenen onsterfelijken aan de weet te komen. Waar Perry Rhodan, Reginald Bull en Alaska Saedelaere zich bevinden, weten de mensen in de Melkweg echter nog steeds niet ...


Lees meer ...

_____________________________________________________________________________________________


1834 • 0631    DE VLUCHT VAN DE TRONTTER


Perry Rhodan en Reginald Bull maakten het verwoestende effect van het schiftingproces op de Centrifalen mee.

Ze hebben de vlucht met de TRONTTER inderdaad overleefd, maar de Terranen konden de Pentrische Wolk niet binnendringen.

Op de moerasplaneet komt het nu tot een fatale ontmoeting ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1835 • 0632    CONTACT MET EEN MOORDENAAR


De eerste poging van de twee Terranen om met enkele Centrifalen rechtstreeks door te dringen tot de geheimzinnige Galorners mislukten. Een tweede poging brengt hen op de planeet Tasch‑Term.

Nog één keer is het Perry Rhodan en Reginald Bull gelukt aan Foremon te ontsnappen. Daarmee hebben ze de planeet van de Galorners nog niet bereikt, maar het ziet ernaar uit dat dit nu gemakkelijker voor hen wordt ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1836 • 0633    MISSIE IN FORNAX


Dankzij enkele riskante commandoacties kon enige informatie over de invasiemacht worden vergaard ‑ maar toch weet men nog steeds niet goed, waar men aan toe is. Een Haloeter gaat nu op zoek naar meer informatie.

Terwijl de invasie van de Tolkanders in de Melkweg doorgaat, vechten enkele galactische machtsblokken om meer invloed, alsof er helemaal geen sprake van een 'vijand van buitenaf' is ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1837 • 0634    REBECCAS MOEILIJKSTE BESLISSING


Niemand weet nog wat er precies gaande is. Er lijkt zich een macht te ontwikkelen, waarin een agente van de Terraanse Liga Dienst verwikkeld is.

Terwijl er zich in de gelederen van de Galactic Guardians adembenemende ontwikkelingen aftekenen en er nieuwe, vreemde ruimteschepen in de Melkweg verschijnen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1838 • 0635    HET ZWIJGENDE STERRENSTELSEL


Alaska Saedelaere heeft zijn ontmoetingen met de Schrootverzamelaars en nomaden van Bröhnder ondertussen verwerkt.

Hij heeft in de galaxie Tolkandir gruwelijke feiten verzameld - zonder te weten, dat deze feiten voor de bewoners van de Melkweg van het grootste belang zouden zijn ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1839 • 0636    DREMPEL TOT HET ABSOLUTUM


Chaeroders en Physanders zijn de twee nieuwe volken, die een rechtstreekse verbinding hebben met de Tolkanders.

De verklaringen van de Chaeroders klinken goed - tot er vele doden op Gaillon vallen. Is dat het begin van een massaal sterven, of waren de voorvallen op Gaillon een vergissing ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1840 • 0637    LOKSIGNAAL VREDE


Het wantrouwen van Atlan was helaas gerechtvaardigd. Het vredesaanbod van de Chaeroders en Physanders bleek een dodelijke val te zijn.

De delegaties van de Galaxers werden afgeslacht, op tweeënvijftig broedplaneten stierven vele miljoenen intelligente wezens ‑ een massamoord, zoals de Melkweg in deze dimensie nooit eerder had beleefd ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1841 • 0638    JACHT OP YCHANDOR


De Tolkanders werden duidelijk direct op de galactische volkeren 'afgestuurd'. Dat is het resultaat, dat Atlan bij zijn actie in de gifgashel heeft kunnen boeken.

De eersten, die daaruit hun conclusies hebben getrokken, zijn de Terranen - de Liga sloot het Solstelsel af.

Maar ook op andere planeten ontwikkelt de toestand zich beangstigend snel verder ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1842 • 0639    EEN KLEINE VRIEND


Na het afsluiten van die eigenaardige processen trekken de Tolkanders zich terug in de bolvormige sterrenhoop Tucani 47 aan de rand van de Melkweg.

Wat er op planeten als Olympus en Topsid ontstaat, schijnt met elkaar in verband te staan ook al zijn de bewoners van die planeten zich dat om onverklaarbare redenen nog niet bewust ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1843 • 0640    TUSSEN TWEE MEESTERS


We gaan terug naar Plantagoo, waar Perry Rhodan en Reginald Bull, net als voorheen proberen, in contact te komen met de geheimzinnige Galorners om via dat volk naar de Melkweg te kunnen terugkeren. Ze worden begeleid door een persoon uit het volk der TaschTerMans.

Het is Perry Rhodan en Reginald Bull gelukt: Ze zijn in de Pentrische Wolk doorgedrongen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1844 • 0641    DE PENTRISCHE WOLK


Een reusachtig bouwwerk, blijkbaar bestemd voor het Solstelsel - voor Perry Rhodan en Reginald Bull openen er zich in het machtscentrum van de Galorners geheel nieuwe, volslagen ongewone vooruitzichten.

De galaxie Plantagoo en de Melkweg staan in een nauwere verbinding met elkaar, dan men tot nu toe kon vermoeden ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1845 • 0642    DE ZWARTE SCHEPEN


Eindelijk hebben Perry Rhodan en zijn begeleiders hun doel bereikt; ze zijn op de Galorners gestuit, de geheimzinnige heersers van de galaxie Plantagoo. Maar de kennismaking is tot nu toe niet verlopen op de manier, die Rhodan zich zou hebben gewenst. Bovendien schijnen er tussen Plantagoo en de Melkweg verbindingen te bestaan, die tot nu toe niemand had kunnen voorzien ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1846 • 0643    CIRKELS


Het is net of alles en iedereen de adem inhoudt. Op enkele planeten is sprake van eigenaardige gebeurtenissen. 52 planeten zijn in de ban van een eigenaardig fenomeen.

Het verband met de Tolkanders en hun invasie ligt voor de hand  maar tot nu toe is dat nog steeds niet echt duidelijk voor de machthebbers in de Melkweg ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1847 • 0644    IN DE BAN VAN DE FILOSOOF


Een vreemd wezen schijnt steeds meer invloed te krijgen, veel mensen en andere bewoners van de Melkweg beginnen als bezetenen te krabbelen.

De Melkweg wordt bedreigd door een gevaar dat men zich nog niet helemaal goed kan voorstellen. Het heeft iets met de oorspronkelijke invasie van de Tolkanders te maken, maar ook met het krabbelsyndroom ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1848 • 0645    LACHSPIEGEL


Op Terra zijn drie activeerderdragers Atlan, Mila en Nadja Vandemar erin geslaagd, een Filosoof te isoleren en te benaderen.

De Filosoof, dat ongrijpbare wezen, had in de regio van de Kilimanjaro voor een soort lachspiegel gezorgd. Deze lachspiegel toont de activeerderdragers een angstaanjagende blik in de toekomst ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1849 • 0646    DE MIDDAGWERELD


Alaska Saedelaere de celactiveerderdrager, die van de Brug in de Oneindigheid in de galaxie Bröhnder terecht is gekomen, heeft in Tolkandir een ontvolkt sterreneiland aangetroffen. Hij vermoedt dat de Melkweg aan dezelfde dreiging blootstaat ...Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1850 • 0647    DROOMDOOD


De toekomstvisie van de Filosoof is afschrikwekkend en men kan erop rekenen, dat het onbekende wezen deze toekomst uit alle macht zal nastreven.

De cellenactiveerderdragers moeten iedere strohalm grijpen om het overleven van de mensheid veilig te kunnen stellen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1851 • 0648    IN DE DROOMSFEER


Voor Atlan en de weinige andere dragers van een cellenactiveerder in het Sol‑stelsel is er nog maar één mogelijkheid: wachten op een binnendringen in de droomsfeer.

Mila en Nadja Vandemar zijn dood. Atlan, Dao-Lin-H'ay en Myles Kantor zitten vast in de droomblaas. Het is de vraag of er in deze omstandigheden nog plaats is voor hoop in de Melkweg ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1852 • 0649    DE GALORNSE


Perry Rhodan en Reginald Bull hebben in het sterrenstelsel Plantagoo mysterieuze verbindingen met de gebeurtenissen op het thuisfront ontdekt. Op een andere plek in Plantagoo komt een wezen met de naam Kaif Chiriatha tot rijpheid. Ze heeft sinds haar wilde jeugd al heel wat kennis over het verleden van de Galorners vergaard. De volgende fase in haar 'loopbaan' manifesteert zich al; daarin is er sprake van een groot geheim ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1853 • 0650    IN HET TEKEN VAN THOREGON


Kaif Chiriatha's tot nu toe zo solide wereldbeeld raakt steeds sterker aan het wankelen. Centrifalen die in de Pentrische Wolk opduiken... een Adlaat, die een Galorns ruimteschip steelt... en dan deze vreemdeling, die een passepartout draagt en blijkbaar uit een ververwijderde galaxie komt. Er zijn dingen gaande in de Thoregoncoalitie  en de Galornse heeft geen flauw idee, hoe ze daarmee moet omgaan ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1854 • 0651    EEN BODE VAN THOREGON


Foremon moest erkennen, dat de twee wezens, waarop hij maandenlang jacht had gemaakt, in werkelijkheid niet de moordenaars van een bode van Thoregon konden zijn. Nu moet de Adlaat samenwerken met Perry Rhodan en Reginald Bull ...Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1855 • 0652    OPMARS IN DE DROOMBLAAS


De situatie is kritiek: Mila en Nadja Vandemar zijn dood en kunnen de poort naar de droomblaas niet meer openen. De activeerderdragers Atlan, Myles Kantor en Dao-Lin-H'ay zijn opgesloten in de blaas, kunnen geen hulp verwachten en worden in het nauw gedreven door de Physanders. Dat de Melkweg in deze omstandigheden kan worden gered, is meer dan twijfelachtig ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1856 • 0701    DE GEBODEN VAN SHABAZZA


Bij hun verkenningstocht worden de onsterfelijken met eigenaardige verhoudingen geconfronteerd. In de eigenaardige droomblaas moeten Atlan, Myles Kantor en Dao-Lin-H'ay het zoals voorheen alleen zien te redden. Hoewel het slechts een kwestie van tijd is, voordat de Physanders en hun robots de drie dragers van een cellenactiveerder te pakken zullen krijgen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1857 • 0702    HET MASKER VALT


In de droomblaas hebben de dragers van een cellenactiveerder meegemaakt, hoe de eerste evolutiefase op gang werd gebracht.

Hoe het er buiten de broedkosmos uitziet, kunnen ze zelfs niet eens vermoeden. In de Melkweg moeten er tenslotte toch ook effecten te bespeuren zijn ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1858 • 0703    POSBI'S HUILEN NIET


Intussen probeert Homer G. Adams, de enige achtergebleven activeerderdrager, het lot in de Melkweg te keren. Er worden robots ingezet. Een aanval van de Posbi's heeft weliswaar enig resultaat opgeleverd, maar kon het probleem met de Tolkanders in de verste verte nog niet oplossen. Bovendien toont het eerste flikkeringfenomeen aan, dat de countdown voor de Melkweg sneller in gang is gezet, dan iedereen tot nu toe kon vermoeden ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1859 • 0704    DUEL IN DE DROOMBLAAS


Alles wijst erop, dat er voor de bewoonde planeten van de Melkweg echt niet veel hoop meer is. Zelfs Alaska Saedelaere, de enige Terraan die een kans zou hebben gehad om de verzorger van Goedda rechtstreeks aan te vallen, heeft gefaald.

En ook Atlan en zijn groep hebben niet veel kunnen doen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1860 • 0705    GOEDDA


De achtergronden van Goedda zijn nu bekend bij de ingewijden. Of dat voldoende is om het gigantische gevaar voor de civilisaties in de Melkweg af te slaan, is een andere vraag. De dragers van een cellenactiveerder hebben niet veel kansen meer, dat is zeker ...Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1861 • 0706    BOMMEN VOOR DE BROEDKOSMOS


Atlan, Myles Kantor en Dao-Lin-H'ay zitten in de val, ze kunnen geen uitweg uit de broedkosmos vinden. Blijkbaar is er maar één uitweg voor de drie lotgenoten ...

Maar tegelijkertijd proberen de vrienden 'aan de andere kant' door te dringen in de droomblaas. En allemaal weten ze: alleen met vereende krachten kunnen er misschien miljarden mensen worden gered ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1862 • 0707    VERTREK VAN DE HERREACHS


Het ziet ernaar uit, dat het onheil voor de Melkweg kon worden afgewend. De broedkosmos van Goedda vervluchtigde in de hyperruimte, de Filosofen verdwenen van de desbetreffende planeten.

Het blijft echter de vraag, wat er met de ruim 200.000 ruimteschepen van de Tolkanders en hun bemanningen zal gebeuren ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1863 • 0708    DAMORGEN BRANDT


Intussen gebeuren er in Plantagoo dingen, die Perry Rhodan en Reginald Bull nog niet goed kunnen plaatsen. Er is iets gaande in Plantagoo, dat klopt. Galorners, die Centrifaalse ruimteschepen afschieten? Een agressiestraling in het stelsel van de zon Ster van Galorn? Er staan de Galorners en de andere volkeren van Plantagoo onrustige tijden te wachten  en daarmee ook voor Perry Rhodan en Reginald Bull ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1864 • 0709    VOORAVOND VAN DE APOCALYPS


Er komen moeilijke tijden op de Galorners af; Kaif Chiriatha slaat door naar 'de andere kant'. De Galornse is nog niet op het hoogtepunt van haar agressiviteit en de meeste wezens in Plantagoo vermoeden nog niet, wat er op hen afkomt.

Maar dat verandert nu, zoals Perry Rhodan en Reginald Bull het tot hun afgrijzen moeten vaststellen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1865 • 0710    TIJD VAN DE TERREUR


Rhodan en Bull hebben andere problemen: Ze beleven hun eigen agressie ‑ en op Plantagoo breekt de tijd van de terreur aan.

Terwijl in Plantagoo een enorme oorlog steeds onvermijdelijker lijkt en ook de twee Terranen geen oplossing hebben, wordt ook de Melkweg thuis bedreigd door grote nieuwe gevaren ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1866 • 0711    AAN HET EINDE VAN EEN VERWACHTING


De bewoners van de Melkweg hadden gehoopt, dat na de vernietiging van de droomblaas er ook een eind aan het gevaar van de Tolkanders en Goedda was gekomen.

Hoe tragisch die vergissing is, dringt nu langzaam tot de Galaxers door  want overal in de Melkweg raken er opnieuw wezens in de ban van de krabbelwaan ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1867 • 0712    DE DROOMDANSER


Alaska Saedelaere kon weliswaar 'zijn' Filosoof doden, maar er zijn nog 51 van deze sinistere wezens in de Melkweg actief. Als ze zich tot zogenaamde Kleine Moeders aaneensluiten, dan dreigt uiteindelijk de ontvolking van de hele galaxie.

Voor de indringers is dat goed nieuws, voor de Melkwegbewoners houdt het een catastrofe in ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1868 • 0713    VERWACHTING VAN DE TOLKANDERS


Uit de eerste pogingen in de juiste richting blijkt, dat men de 'kleine' hyperruimtebollen wel degelijk kan uitschakelen. Maar niemand van de leidinggevende figuren in de Melkweg gaat ervan uit, dat de definitieve strijd tegen de Tolkanders nu gemakkelijker zal verlopen. Vooral, wanneer de Tolkanders zich ook voor de hyperruimtebollen gaan interesseren ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1869 • 0714    GEZANG VAN DE KLEINE MOEDERS


Blijkbaar bestaan er nog resten van Goedda, en dan natuurlijk ook nog de honderdduizenden ruimteschepen van de indringers. De situatie in de Melkweg lijkt hopelozer dan ooit.

Maar dan heeft een jonge psychologe een idee, dat het voortbestaan van de galactische civilisatie misschien mogelijk maakt ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1870 • 0715    OPERATIE WONDERKAARS


Goedda is overwonnen, en dit keer wel definitief. Aan het zwarte gat in het centrum van de Melkweg kon de Grote Moeder van de soldaten nauwelijks zijn ontsnapt. De bewoners van de galaxie kunnen opgelucht ademhalen.

Maar wat steekt er achter de spiraalgalaxie, die als hyperfenomeen in de Melkweg te zien was? En wat is er met de geheimzinnige expeditie, waarvan Atlan af weet ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1871 • 0716    MISSIE VAN DE SIGANEZEN


Enkele bewoners van Camelot en de allerkleinsten van de daar wonende Terra‑afstammelingen sturen er een groep op uit met een belangrijke missie. Bij de Ennox schijnt het een en ander werkelijk niet te kloppen, zoals de kleine groep Siganezen bij Mystery steeds duidelijker merkt. Het antwoord op de raadselachtige moeilijkheden schijnen gezocht te moeten worden in het verleden ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1872 • 0717    NALATENSCHAP VAN DE VEEGO'S


De Ennox zijn uit dit deel van het universum verdwenen. Naar het schijnt, voor altijd en hierdoor is een hoofdstuk in de komische geschiedschrijving afgesloten.

De gebeurtenissen in Plantagoo, waar de agressieve Galorners nog steeds dood en verderf zaaien, zijn nog niet voorbij ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1873 • 0718    VERSTOORDE CELLEN


Terwijl de Galorners Plantagoo verder met oorlog overladen en de Centrifalen zich voor de laatste veldslag uitrusten, bevinden Perry Rhodan en zijn metgezellen zich aan boord van de PEGOOM in een weinig benijdenswaardige situatie.

Of het de Terraan nog zal lukken, de galaxie voor de definitieve ondergang te behoeden ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1874 • 0719    HET UUR VAN DE CENTRIFALEN


In ieder geval is het zeer gewaagde plan van Perry Rhodan op de oerplaneet van de Galorners gelukt. De draak schijnt te zijn 'genezen', de agressiestraling wordt duidelijk minder.

Het grootste probleem ligt echter nog in het verschiet. Perry Rhodan en zijn begeleiders moeten in het centrum van het rijk van de Galorners zien te komen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1875 • 0720    DE VREDE VAN PLANTAGOO


In de Melkweg kon er door de Operatie Wonderkaars een eind worden gemaakt aan de invasie van de Tolkanders. In Plantagoo lukte het Perry Rhodan en Reginald Bull om de agressiestraling uit te schakelen.

Eindelijk heerst er weer vrede in Plantagoo, ook al is het een vrede, die slechts door shifting gehandhaafd kan worden ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1876 • 0721    HET HELIOTISCHE BOLWERK


Afgezanten van Thoregon komen naar Terra om het geschenk van de Nonggo's te brengen ‑ en daarmee wordt een nieuw niveau van handeling binnen de huidige Perry Rhodan‑cyclus ontsloten. Het Heliotische Bolwerk werd tegen de zin van vele Terranen opgesteld, de machine van de Thoregon Coalitie begon zijn werk. Toch bleef het wantrouwen van de kant van de mensen groot, net als voorheen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1877 • 0722    HET TROJAANSE PAARD


Na het oplossen van enkele problemen kon het Helioten-bolwerk in werking worden gezet. Terranen zijn zonder tijdverlies over een afstand van miljoenen lichtjaren op de planeet van de Nonggo's geplaatst. Ze komen in contact met twee civilisaties, die tot nu toe niet rechtstreeks met elkaar te maken hadden ...Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1878 • 0723    CONTACT MET KENTEULLEN


Het Helioten-bolwerk is vernietigd, de Nonggo's trekken zich terug en op de Aarde blijven er twee afgescheiden gebieden achter, die door de factordampbarrières worden omsloten en ontoegankelijk zijn.

Vragen genoeg voor de leiding op de Aarde en het duurt dan ook niet lang, tot er onverklaarbare dingen in de hoofdstad van de Aarde gebeuren ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1879 • 0724    FANTOMEN IN TERRANIA


Twee zogenaamde factordamp-barrières blijven op Aarde achter - in de buurt van twee verschillende steden. Vreemde wezens hebben zich in het factorelement in Terrania City genesteld. Ze noemen zichzelf Dsjerro's, en de ontmoetingen tussen mensen en Dsjerro's verliepen tot dusverre uiterst bloederig. Alleen: tot nu toe weet niemand, wie of wat er zich achter deze vreemdelingen verbergt ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1880 • 0725    DE DSJERRO'S


Ze zijn agressief en gewelddadig, hun voornemens zijn moordzuchtig, en hun doel is duidelijk: de Dsjerro's, die met het factorelement op Terra zijn'geland', willen Terrania, de hoofdstad van de Aarde, in de as leggen.

In feite is dit waanzin - want in Terrania wonen miljoenen mensen, en het is onaannemelijk, dat Taka Fellokk in zijn burcht over miljoenen soldaten beschikt. Desondanks wagen de Dsjerro's de aanval op Terrania ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1881 • 0726    DAGEN VAN CHAOS


Binnen enkele uren is het de Dsjerro's gelukt, de verdedigers van Terrania terug te dringen en te verzwakken. Het vasthouden van gijzelaars, keiharde aanvallen en een wapenarsenaal dat niemand had verwacht - de barbaren zijn sterker en gevaarlijker dan de leiders van de Liga van Vrije Terranen zich zelfs maar hadden kunnen voorstellen. En de nachtmerrie is nog niet voorbij ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1882 • 0727    DE 48 UUR VAN TERRANIA


Ze beginnen een brutale stormloop op de hoofdstad van de Aarde. Slechts twee dagen duurde de slag om Terrania, de hoofdstad van de Aarde en van de Liga van Vrije Terranen. Er is de Dsjerro's iets gelukt, waarmee niemand van tevoren rekening heeft gehouden: Ze hebben het voor elkaar gekregen om het hart van de mensheid te bestormen en te verwoesten ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1883 • 0728    DE SCHIPBREUK LIJDENDE STAD


Perry Rhodan lijkt precies op het juiste moment in het stelsel van de Nonggo's aangekomen te zijn. De Terraan treft er mensen van de Aarde aan, die door de ontploffing van het Helioten-bolwerk in deze sector van het universum zijn terechtgekomen, en komt voor problemen te staan, waarmee tot nu toe nog geen mens zich heeft hoeven bezighouden ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1884 • 0729    BOODSCHAP VAN DE KONT


Terranen in het thuisstelsel van de Nonggo's - daarmee had een paar weken geleden nog niemand rekening kunnen houden.

Het ziet ernaar uit, dat de mensen van de Aarde echter op het juiste moment op het Kenteullen-rad zijn beland. Terwijl de Nonggo's lijden onder het uitvallen van het neuron-net, zijn de Terranen nog in staat om in te grijpen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1885 • 0730    TUSSEN DE LEEFSFEERRADEREN


Het stadsdeel Calcutta-Noord belandt in de thuisgalaxie van de Nonggo's waar het getuige wordt van het werk van de Chaosveroorzaker. Het gevaar, dat de Nonggo's bedreigde, kon worden afgewend. Perry Rhodans nieuwe ruimtepak kon zijn eerste vuurproef met glans doorstaan. Nu gaat het erom, verdere stappen te ondernemen om nieuwe aanvallen van Shabazza af te slaan ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1886 • 0731    NA DE APOCALYPS


Ten slotte hebben de Dsjerro's na de verovering van het Hanze-hoofdkwartier de complete hoofdstad Terrania in handen.

De oppermachtige liga van Vrije Terranen heeft tegenover deze barbaarse vreemdelingen geen enkele kans. Maar Atlan, de onsterfelijke Arkonide, heeft nog een troef op zak ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1887 • 0732    ONZICHTBARE SIGANEZEN


Atlan, de onsterfelijke Arkonide, heeft nog een troef op zak, waarvan de mensen op de Aarde niets konden weten: het zijn de kleine mensen van Siga, die nu tegen de barbaren in het factorelement worden ingezet. De kleine Siganese commandogroep heeft kunnen binnendringen in de burcht van de Dsjerro's, maar dan beginnen de moeilijkheden: ze moeten een mogelijkheid vinden de Dsjerro's te verslaan ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1888 • 0733    DRIE TEGEN GOUSHARAN


In ieder geval hebben de drie Siganezen hun hemelvaartscommando overleefd; bovendien konden gegevens uit het binnenste van de burcht Gousharan naar 'buiten' worden gebracht. Maar nog steeds zitten de Dsjerro's in het factorelement, en hebben honderdduizenden Terranen in hun macht ...Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1889 • 0734    GEVANGEN IN TERRANIA


Er waren al eerder enkele aanwijzingen geweest. Maar als de Burcht Gousharan zich ten slotte ontpopt als het ruimteschip GOUSHARAN, dringt het definitief tot de Terranen door, dat de Dsjerro's nog een laatste troef achter de hand hadden. Terwijl de barbaren met onbekende bestemming verdwijnen, begint men op de Aarde aan de wederopbouw van de verwoeste hoofdstad ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1890 • 0735    SHAOGEN-HEMELRIJK


Nu staat de volgende opgave echter te wachten: Rhodan zou graag op de galaxie van de Baolin-Nda willen aansturen - dit volk construeerde de Helioten-bolwerken.

Slechts de Baolin-Nda kunnen ervoor zorgen dat de verplaatste stadsdelen van de Aarde weer op hun uitgangspunt terugkomen. Een expeditie wordt uitgerust ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1891 • 0736    HET MEISJE ZEVENTON


De dominante civilisatie in dit sterrenstelsel wordt als de monniken bestempeld; hierbij hoort ook Zeventon, die als vrouw een wisselende loopbaan achter de rug heeft. Het meisje Zeventon werd een man, een transformatie die elke monnik in zijn leven meemaakt. De tijd van de ergste ontberingen en tegenslagen leek daarmee voorbij te zijn, maar zo eenvoudig ging dat niet ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1892 • 0737    TOEN HET STERRENLICHT UITGING


Zonder sterrenlicht, daar lijkt het althans op, ontbeert het de civilisaties van het Shaogenhemelrijk aan een basis voor een wezenlijk bestaan. De controle door hun god ontbreekt - en als gevolg daarvan komen er steeds meer sekten en ongelovigen. Het ergste probleem vormen echter de troepen van de Traal, die in de randzone van het sterreneiland het nodige onheil aanrichten ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1893 • 0738    AANVALLEN VAN DE TRAAL


Zonder het te willen, raken Perry Rhodan en zijn handjevol metgezellen in een galactische oorlog verwikkeld. De aanval van de Traal-aanhangers kon voorlopig worden afgeslagen, maar de agressors zullen het gegarandeerd opnieuw proberen. Maar er wordt nu een bezoek gebracht aan het eeuwenoude archief. Daar hoopt Perry Rhodan op verdere aanwijzingen, die hem naar de Baolin-Nda zullen voeren ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1894 • 0739    HET VERGETEN VOLK


Men kon toegang krijgen tot het echte, eeuwenoude archief. Er kwam hulp voor het kleine volk van de Tanieten en Perry Rhodan kreeg belangrijke informatie over de levensruimte van de Baolin-Nda. Het probleem is echter, dat hij hierdoor opnieuw in een galactische oorlog tussen de aanhangers van het sterrenlicht en de Traal-contracultus verwikkeld raakt ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1895 • 0740    STRIJD OM KONNEX A


Er is in de randgebieden van de galaxie een oorlog gaande tussen de aanhangers van de officiële religie in het Shaogenhemelrijk, en die van een contracultus - de Traal. Er ontbrandt een verschrikkelijke strijd om Konnex A.

Op de planeet is een oude installatie die het team van Perry Rhodan inschakelt waardoor een energiebol ontstaat. De bol is een reuzenoverbrenger, waarmee men hopelijk toegang tot de Baolin-Nda krijgt ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1896 • 0741    DUEL VAN DE DWERGEN


De Siganezen hebben de rollen omgedraaid. Nu hebben zij de Footen in hun macht, waardoor de Dsjerro's kunnen worden gechanteerd, die anders andere volkeren onderdrukken en leegplunderen. Domino Ross en zijn soortgenoten trekken ten strijde tegen de Dsjerro's ...Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1897 • 0742    DE DSJERRO'S SCHAAKMAT


Na de verrassende vlucht van de Footen is het spel opnieuw gewijzigd. De Siganezen, tot nog toe duidelijk aan de leiding, hebben in de confrontatie met de Dsjerro's een 'puntenverlies' geleden.

Maar ze hebben nog steeds een paar troeven in handen, zoals weldra zal blijken. Want de Dsjerro's hebben inmiddels hele andere zorgen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1898 • 0743    DE DASCHKA


De Dsjerro-eenheid onder leiding van Taka Fellokk bestaat niet meer: in een furieuze finale bij Siga vonden de Dsjerro's de dood.

Het ziet ernaar uit, dat de bewoners van de Melkweg weer opgelucht kunnen ademhalen, de plunderaars zullen geen andere planeten in dit sterrenstelsel meer overvallen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


1899 • 0744    CATASTROFE IN DE DELTA-RUIMTE


Door het ingrijpen van de Terraan kon worden verhinderd dat alle Baolin-Nda werden uitgeroeid. En blijkbaar arriveert er nu een Helioot, één van de wezens die vermoedelijk veel met de geheimen van de Coalitie van Thoregon te maken hebben.

Tijdens de ontmoeting met dit wezen, krijgt Perry Rhodan meer informatie over: THOREGON ...


Lees meer ...
Zorg er voor, dat je de toekomst blijft volgen ... met Perry Rhodan!


Om de complete verhalen van de Perry Rhodan reeks te lezen, de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België, klik dan hier om je te abonneren.

De beheerder van deze web-site heeft geen enkel commercieel belang bij de uitgever van Perry Rhodan. Op deze manier probeert de beheerder bij te dragen om de Perry Rhodan reeks te handhaven.