< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 1750 - 1799

26e cyclus DE HAMAMESH

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


1779 • 0528    TRÉOGEN


In de kleine galaxie Hirdobaan, die ongeveer 118 miljoen lichtjaar van de Melkweg afligt, spitst de situatie zich in herfst 1220 NGT onrustbarend toe. Een al meer dan duizend jaar bestaand systeem begint te wankelen en de schuldigen zijn de mensen uit de Melkweg.

Miljoenen galaxers kwamen naar Hirdobaan op zoek naar de inprenting. Toen ze deze kregen, verdwenen ze spoorloos. Ze belandden in het territorium van Endredde, op planeten in het afgesloten centrum van de galaxie.

Onder hen bevinden zich de zogenaamde fasenspringers die tussen het territorium van Endredde en de 'buitenwereld' oscilleren. Omdat ze in het territorium steeds meer in de verdrukking zijn geraakt, hebben ze inmiddels versterking van 'buiten' gekregen. Dankzij deze versterking lukte het hun voor het eerst door te dringen in de onderaardse regionen van de planeten.

Geholpen door de Cryper-rebellen bezetten de galaxers van de BASIS de planeet Borrengold en arresteren de handelsvorsten van de Hamamesch. Daarmee hoopt Perry een onderpand in handen te hebben, dat hij kan gebruiken om de 30 miljoen galaxers vrij te krijgen.

Inmiddels hebben de fasenspringers op het evolutieniveau van het territorium van Endredde de Pounders leren kennen en het eerste schakelstation onderzocht. Het spoor leidt naar Tréogen …


Nadat Tréogen zich als een dodelijk gevaar voor de fasenspringers heeft ontpopt, weten Atlan en zijn begeleiders, dat ze nog sneller zullen moeten reageren. Het wordt de hoogste tijd, de nog openstaande vragen inzake het territorium van Endredde zo snel mogelijk op te lossen.


Oorspronkelijke titel: Tréogen

Auteur: Horst Hoffmann

Omslag: © Johnny Bruck

Illustratie intern: © Johnny Bruck

Plantekening (Duits exclusief): Borrenzwever door André Höller

Nederlandse vertaling: H. BakukOndertitel: hij mag niet worden aangeraakt – dat is de belangrijkste robot-wet.


Locatie en tijdsruimte: Hirdobaan – 1220 NGT (4807 na Chr.)


Hoofdpersonen: Atlan - De Arkonide bespeurt onheil. Icho Tolot - De Haloeter probeert een moduul in te bouwen. Harold Nyman - De BASIS-veteraan herinnert zich fragmenten. Perry Rhodan - De Terraan zit in de BASIS op hete kolen.


Nederlandse vertaling ondertitel en hoofdpersonen:

© Cornelis van den Ende