< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 1700 - 1749

25e cyclus DE AYINDI

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


1725 • 0427    BAZAAR VAN DE DROMERS


De Terranen in het Sol stelsel zijn op de hoogte van de ontdekkingen, die de galaxers onder leiding van Perry Rhodan bij de grote leemte en in het arresum hebben gedaan de Möbius band als nieuw model van het universum, de Ayindi's als het oude volk waartoe de vrouwelijke krijger Moira behoort, de Abruse als de vijand van alle bekende levensvormen, het zijn intussen bekende begrippen geworden.

Maar de bewoners van het Sol-stelsel hebben in het begin van het jaar 1217 NGT, wat overeenkomt met het jaar 4804 van de oude jaartelling, ook enkele problemen. Van de inmiddels volledig gekristalliseerde planeet Mars komt een straling die elk levend wezen dat ermee in aanraking komt, onmiddellijk doodt. 1,6 Miljard vluchtelingen van de Rode Planeet moeten op diverse planeten van Sol en van andere zonnen worden ondergebracht. De poging om het proces van kristallisatie met een dimensie-machine van de Porleyters stop te zetten, mislukt.

Geo Sheremdoc, die als commissaris van de Liga van Vrije Terranen één van de belangrijkste personen in het Sol-stelsel is, heeft ook met andere moeilijkheden te kampen: het maanbrein NATHAN werkt bijvoorbeeld aan het opstellen van een merkwaardige dodenlijst en mysterieuze goederen veroorzaken onrust in de Grote Magelhaanse Wolken.

Dan verschijnen duizenden ruimteschepen van de Hamamesch in Magelhaan; de viswezens uit Hirdobaan bouwen vier reusachtige bazaars waarin alle mogelijke goederen te koop worden aangeboden. Eén ervan is de bazaar van de dromers ...


De producten van de Hamamesch hebben in de Magelhaense Wolken en in de aan de Melkweg grenzende gebieden veel onrust veroorzaakt. En dat is slechts het begin - zoals Geo Sheremdoc en andere hooggeplaatste personen in de Melkweg zich kunnen voorstellen.


Oorspronkelijke titel: Basar der Träumer

Auteur: Peter Griese

Omslag: © Johnny Bruck

Illustraties intern: © Johnny Bruck

Nederlandse vertaling: H. Brown
Ondertitel: trefpunt voor handlaars en spelers – een Hanze-team in actie.


Locatie en tijdsruimte: Melkweg, Grote Magelhaense Wolk – 1217 NGT (4804 na Chr.)


Hoofdpersonen: Esker Harror - De Hanze-specialist kiest partij - en zonder enige scrupules. Phril Stratar - Plophoser commandant van de Hanze-kogge KATHAR. Freeder Popovic - Jongste bemanningslid van de KATHAR. Dalja - Leider van de Hamamesch-bazaar GAMILL. Harold Nyman - Het hoofd van de BASIS-veteraan ziet er vreemd uit.


Nederlandse vertaling ondertitel en hoofdpersonen:

© Cornelis van den Ende